Έως 8 Νοεμβρίου η καταγραφή ζημιών για πλημμυροπαθείς Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Ο Δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας συνεχίζει την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες της 25ης Σεπτεμβρίου, από τη συσταθείσα επιτροπή, για αποζημίωση των πληγέντων.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να δηλώσουν τις ζημιές που έχουν υποστεί οι κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(ΦΕΚ 1699/τ. Β/ 16-05-2023)
 Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και
φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).
 Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
 Για τους Πολύτεκνους -Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.
 Για τα Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ
Λοιπά δικαιολογητικά δύναται να ζητηθούν ανά περίπτωση.
Τηλέφωνο για πληροφορίες : 2267350108

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content