Ένταξη της πράξης «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων»

Ένταξη της πράξης με τίτλο : «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων»

Στις 24/10/2023 εντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η πράξη με τίτλο : «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» και κωδικό ΟΠΣ:6002472 στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».

Ο Δήμος Θηβαίων στο πλαίσιο συνέχισης χρηματοδότησης στην νέα περίοδο προγραμματισμού ΕΣΠΑ 2021 – 2027 της Δομής Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων, συνεχίζει τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας προς όφελος των πολιτών που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης του Δήμου Θηβαίων και κατά προτεραιότητα των ατόμων και των οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιών που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, ηλικιωμένων, ωφελούμενων του Προγράμματος “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα” καθώς και νόμιμων διαμενόντων μεταναστών, αιτούντων / δικαιούχων διεθνούς και προσωρινής προστασίας, ατόμων με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθών ομάδων πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο.

Η εγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία (3) υποέργα τα οποία θα υλοποιηθούν δια αυτεπιστασίας. :

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θηβαίων

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Συνέχιση λειτουργίας Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ)

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Λειτουργία Παρατήματος για παροχή υπηρεσιών σε πληθυσμό ΡΟΜΑ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θηβαίων λειτουργεί από το 2017 στο κτίριο της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας στη Θήβα το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Δήμο για αυτό το σκοπό.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που θα παρέχει η δομή είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».

Οι ενδιαφερόμενες/οι  μπορούν να απευθύνονται στον χώρο του Κέντρου Κοινότητας, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00 και τηλέφωνα επικοινωνίας: : 2262028570 και 28591.

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content