“Ψηφιακή Δεκαετία 2030-Η κατάταξη της Ελλάδας στη λίστα με τις χώρες της Ε.Ε.”

Η  πρώτη «Έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας» που δημοσιεύθηκε στις 27-9-2023, παρέχει μια σαφή εικόνα σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού για μια ψηφιακά ανθεκτική και ανταγωνιστική Ε.Ε. για τις 27 χώρες.
Μερικά από τα ευρήματα της έκθεσης σχετικά με τη χώρα μας επιγραμματικά:

  • Η Ελλάδα βρίσκεται στο 2,5%, και μεταξύ των κατώτερων σε ποσοστό χωρών της Ε.Ε. σε εργατικό δυναμικό στο χώρο των ΤΠΕ. (ανεπαρκής αριθμός πτυχιούχων ΤΠΕ)
  • Η διαρροή ψηφιακών ταλέντων σε άλλες χώρες (brain drain)
  • Η Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται συνολικής στρατηγικής για την ευθυγράμμιση των επενδύσεων και των πρωτοβουλιών με τον στόχο της ψηφιακής δεκαετίας 2030 για συνδεσιμότητα Gigabit για όλους. Η χώρα υστερεί του μέσου όρου της ΕΕ για σταθερή κάλυψη δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας (28% έναντι 73%). Ο στόχος της ψηφιακής δεκαετίας για καθολικές ταχύτητες Gigabit έως το 2030 φαντάζει δυστυχώς ακόμη μακρινός.
  •  Η Ελλάδα καταγράφει σημαντική υστέρηση σε έργα ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών και των αρχείων υγείας, καθώς και της ανάπτυξη του eID (ψηφιακή ταυτοποίηση) για τους πολίτες της.
  • Η καθυστέρηση σε σημαντικές επενδύσεις για τη βελτίωση της διασυνοριακής διαθεσιμότητας και απόδοσης των δημόσιων υπηρεσιών είναι επίσης ανησυχητική.
  • Το επίπεδο ψηφιακής έντασης των ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι 41%, απέχει πολύ από τον μέσο όρο της ΕΕ 69%. Όσον αφορά την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα σημειώνουν αργούς ρυθμούς: το 2020 το 13% χρησιμοποιούσε μεγάλα δεδομένα (μέσος όρος ΕΕ: 14%), ενώ το 15% χρησιμοποιούσε υπηρεσίες cloud (μέσος όρος ΕΕ: 34%) και μόνο το 3% χρησιμοποιούσε AI (μέσος όρος ΕΕ: 8%).
  • Η Ελλάδα στον τομέα της ψηφιοποίησης στην υγεία έχει απόδοση κοντά στο 61% (αφορά την πρόσβαση σε αρχεία ηλεκτρονικής υγείας) και βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που είναι στα 72% για το 2022. Το εύρος των δεδομένων που είναι προσβάσιμα είναι περιορισμένο και ο έλεγχος ταυτότητας δεν είναι συμβατός με το eIDAS. 

Τα αποτελέσματα της έκθεσης για τη χώρα μας εκθέτουν τόσο την πολιτική ηγεσία στο νευραλγικό Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσο και την κυβέρνηση της Ν.Δ

Το πρόγραμμα Digital Decade 2023

Η πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία

Το πρόγραμμα πολιτικής για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030 δημιουργεί έναν ετήσιο κύκλο συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων και στόχων. Αυτό το πλαίσιο διακυβέρνησης βασίζεται σε έναν ετήσιο μηχανισμό συνεργασίας στον οποίο συμμετέχουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Ο μηχανισμός συνεργασίας αποτελείται από ένα δομημένο, διαφανές και κοινό σύστημα παρακολούθησης που βασίζεται στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για τη μέτρηση της προόδου πάνω σε κάθε έναν από τους στόχους για το 2030. 

Δείκτης DESI 2022. Η Ελλάδα ξεπέρασε μόνοτη Βουλγαρία αυξάνοντας τη θέση της ως προς τις υποδομές συνδεσιμότητας (κόκκινη μπάρα) κυρίως με τις συνδέσεις FTTP (fiber to the permises). Ο δείκτης ψηφιακών υπηρεισών όπως φαίνεται στην πράσινη ράβδο υπολείπεται αυτού της Βουλγαρίας κατά πολύ.

Στην ετήσια έκθεση η Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο και παρέχει συστάσεις για δράσεις. Κάθε δύο χρόνια, προσαρμόζονται στρατηγικοί οδικοί χάρτες της ψηφιακής δεκαετίας, στους οποίους τα κράτη μέλη περιγράφουν τις εγκεκριμένες ή προγραμματισμένες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων του 2030. Τα κράτη μέλη θα παρουσιάσουν τους πρώτους εθνικούς στρατηγικούς οδικούς χάρτες έως τις 9 Οκτωβρίου 2023. 

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει τροχιές σε επίπεδο ΕΕ. Οι βασικές τροχιές περιγράφουν πώς θα προχωρήσει η ΕΕ σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις και οι προβλεπόμενες τροχιές περιγράφουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η ετήσια πρόοδος για την επίτευξη των στόχων έως το 2030. Η διαφορά μεταξύ των εκτιμώμενων τάσεων και της ιδανικής διαδρομής θα επιτρέψει στην Επιτροπή να παρακολουθεί το χάσμα και να υπογραμμίσει την πρόσθετη προσπάθεια που χρειάζεται.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τους στόχους έως το 2026 για να κάνει απολογισμό των τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων.

Η Ελλάδα έχει πολλά περιθώρια να βελτιώσει τις επιδόσεις της στον ψηφιακό μετάβαση και να συμβάλει στις συλλογικές προσπάθειες για να επιτύχει τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας της ΕΕ. To ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αφιερώνει 7,1 δισ. ευρώ (23,3%) στον ψηφιακό μετασχηματισμό, από τα οποία τα 6,8 δισ. ευρώ αναμένεται να συμβάλουν στους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας.

H Ελλάδα υπολείπεται του Ευρωπαικού μέσου όρου σε όλους τους δείκτες.

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

H Ελλάδα συνέταξε τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΦΕΚ 2894/Β/5-7-2021) (συντάχθηκε 18 Ιουνίου 2021) σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. με σκοπό να ευθυγραμμιστεί με το Ψηφιακό Πρόγραμμα Πολιτικής για τη Δεκαετία 2030. Ας δούμε όμως που βρισκόμαστε 244 Σαββατοκύριακα μετά.

Aπό την σχετική ιστοσελίδα https://digitalstrategy.gov.gr/ η οποία σύμφωνα με τη χρήση Gen AI εργαλείων έχει ενημερωθεί τελευταία φορά πριν από 91 ημέρες, 22 ώρες, 23 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα, τη στιγμή που γράφεται αυτό το κείμενο, παρατηρούμε τα εξής:


.

Η υλοποίηση δε των συνολικών έργων βρίσκεται περίπου στο 30% με το 2025 να απέχει στην καλύτερη (αν υπολογίσουμε το τέλος του 2025) 230 Σαββατοκύριακα. Ο τελευταίος υπολογισμός ως προς την κατάκτηση του 100% των συγκεκριμένων έργων μέχρι το 2025 επαφίεται για άσκηση στον αναγνώστη. Το ψηφιακό κράτος υπό τις εντολές του Μαξίμου ίσως έχασε αρκετό χρόνο με τις προεκλογικές εκστρατείες των υποψήφιων της Ν.Δ. ή ακόμη η εκτεταμένη χρήση λογισμικών παρακολούθησης το προηγούμενο διάστημα να «ξελόγιασε» το επιτελικό κράτος. 

Τι πρέπει να γίνει

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να ξεκινήσουν το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού με δίκαιο τρόπο για να βεβαιωθούμε ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, χωρίς τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό είναι σύμφωνο και με το άρθρο 20 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Kεφάλαιο 3) , που προσδιορίζει τις ψηφιακές επικοινωνίες ως μία από τις βασικές υπηρεσίες στις οποίες όλοι θα έχουν πρόσβαση και ζητούν υποστήριξη για πρόσβαση σε όσους έχουν ανάγκη. Η αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος αναφέρεται επίσης σαφώς στη Διακήρυξη για τα Ψηφιακά Δικαιώματα και Αρχές, υπενθυμίζοντας ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ελλάδα θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της σε υποδομές συνδεσιμότητας με ταχύτητες Gigabit με σωστή τιμολογιακή πολιτική, στον τομέα ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων με ενίσχυση περισσότερων επιχειρήσεων, των δημόσιων υπηρεσιών με διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και αυθεντικοποίηση των χρηστών συμβατή με τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ε.Ε.  (eIDAS2)

Η επέκταση του εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής θα πρέπει να βοηθήσει στην παροχή ίσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για όλους τους κατοίκους της χώρας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους. 

Tο 100% των ελλήνων πολιτών πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία της υγείας τους.

Η χώρα μας πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην προστασία των χρηστών από κυβερνοεπιθέσεις, στη βελτίωση της διαθεσιμότητας internet υψηλής ταχύτητας και στην προστασία των χρηστών από την παραπληροφόρηση και το παράνομο περιεχόμενο

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content