Εγκρίθηκε επένδυση logistics του Ομίλου Φουρλή στη Βοιωτία

Άνθηση γνωρίζει ο τομέας των logistic centers στη χώρα καθώς συνεχίζονται οι επενδύσεις σε νέα logistics centers σε όλη την Ελλάδα με πολλές περιοχές της χώρας μετατρέπονται σε κόμβους στον τομέα της αποθήκευσης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας λόγω των γεωγραφικών και άλλων πλεονεκτημάτων τους ελκύουν επιχειρήσεις για την ίδρυση νέων logistics centers αλλά και επέκταση της δυναμικότητας των centers που υπάρχουν ήδη.

Πρόσφατα επιχείρηση έλαβε έγκριση του επενδυτικού της πλάνου για επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους.

Η επένδυση

Πιο αναλυτικά η επιχείρηση «TRADE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «TRADE LOGISTICS ΑΕΒΕ», έλαβε έγκριση από τον αρμόδιο φορέα για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» των άρθρων 32 έως 36 αυτού (Δ΄ κύκλος), του επενδυτικού της σχεδίου που αφορά την επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους (3rd Party Logistics).

Η μονάδα βρίσκεται στην περιοχή Δήμο Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης βρίσκεται στα 4.471.615,50 ευρώ με το συνολικό ενισχυόμενο κόστος να βρίσκεται στο ίδιο ποσό.

Στο επενδυτικό πλάνο θα χορηγηθεί ενίσχυση ύψους 1.117.903,88 ευρώ ενώ από την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που ανέρχονται σε 5,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποθηκευτικοί χώροι της Trade logistics στη Βοιωτία έχουν δυνατότητα αποθήκευσης 50.000 παλετών ενώ το μέγεθος των εγκαταστάσεων είναι 35.000 τ.μ., σε έκταση τουλάχιστον 100 στρεμμάτων.

ypodomes

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content