Το Τσιμεντάδικο Χαλκίδας μετατρέπεται σε Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων – Προσφυγή από τον Γιώργο Σπύρου

Η πολιτική παράταξη «Άμεσα Νέο Ξεκίνημα», υπό την ηγεσία του Γιώργου Σπύρου, αποφάσισε να καταφύγει στην δικαιοσύνη για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις δράσεις του Ομίλου Ηρακλής στα λατομεία Αυλίδας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του συνδυασμού, φαίνεται πως υπάρχει σχέδιο για την αλλαγή χρήσης του παλιού Τσιμεντάδικου στη Χαλκίδα, με στόχο την δημιουργία μιας μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, που θα εξυπηρετεί ανάγκες από ολόκληρη την Ελλάδα και πιθανόν και από το εξωτερικό.

Παρακάτω δείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του συνδυασμού «ΑΜΕΣΑ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

της Δημοτικής Παράταξης “Άμεσα – Νέο Ξεκίνημα” σχετικά με τη σταδιακή μετατροπή του σχολάζοντος εργοστασίου τσιμέντου της Χαλκίδας σε μονάδα επεξεργασίας και ταφής απορριμμάτων.


Χαλκίδα S.O.S.

Διεξήχθη την, Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ημερίδα που διοργάνωσε η εταιρία «ΠΕΔΜΕΔΕ ECO», η οποία ιδρύθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) και εν συνεχεία εξαγοράστηκε κατά ποσοστό 51% από τον όμιλο «Ηρακλής» (Lafarge).

Τόσο από την παραπάνω ημερίδα, όσο και από την δική μας έρευνα έχουν προκύψει τα εξής:

1. Ο όμιλος «Ηρακλής» (πρώην Τσιμέντα Χαλκίδος) ύστερα από συνεχείς εξαγορές και ιδρύσεις εταιριών στο χώρο της διαχείρισης απορριμμάτων, απέκτησε και το 51% της «ΠΕΔΜΕΔΕ ECO» που είναι μη κερδοσκοπική εταιρία και δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ως εποπτικός φορέας.

2.Ταυτόχρονα στον ίδιο όμιλο ανήκει και η «Geocycle Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία», η οποία είναι μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ, η οποία είναι εγκατεστημένη στο χώρο των παλαιών λατομείων ασβεστόλιθου του πρώην τσιμεντάδικου της Χαλκίδας του Ομίλου Ηρακλής.

Υπό αυτές τις συνθήκες και στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπίπτουν σε δύο εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο (Ηρακλής) οι ιδιότητες εποπτεύοντος και εποπτευομένου.

3. Η εταιρία του παραπάνω ομίλου «Geocycle Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία» προέκυψε ότι έχει πάρει περιβαλλοντική αδειοδότηση για ΑΕΚΚ (ανακύκλωση οικοδομικών υλικών) με την από 12/6/23 απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύστερα από θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και χωρίς γνώμη του Δήμου Χαλκιδέων, με επίκληση του Εθνικού και Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού και με παράβλεψη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Αυλίδας το οποίο είναι ασύμβατο με την παραπάνω περιβαλλοντική αδειοδότηση.

4. Στην πράξη όμως η εταιρία «Geocycle Ελλάς» δεν κάνει ανακύκλωση οικοδομικών υλικών (ΑΕΚΚ) σύμφωνα με την ελεγχόμενη ως αντικανονική περιβαλλοντική της αδειοδότηση, αλλά ογκωδών και άλλων απορριμμάτων (στρώματα, κλαδιά δέντρων κλπ), γεγονός που αρνήθηκε μεν ο εκπρόσωπος της παραπάνω εταιρίας στην ημερίδα, τον διαψεύδουν όμως οι φωτογραφίες και τα video που παραθέτουμε.

5.Ο εκπρόσωπος στην ημερίδα της εταιρίας ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, ισχυρίσθηκε ότι αν και εποπτεύει την άλλη εταιρία του ομίλου (Geocycle) αγνοεί αυτή την μεταβολή της δραστηριότητας και μας προέτρεψε σε προσφυγή σε δικαιοδοτικά όργανα, πράγμα το οποίο θα κάνουμε με την κοινοποίηση της παρούσης και την επίκληση του συνοδού φωτογραφικού υλικού αρμοδίως, με την πρόσθετη επισήμανση ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 4819/2021 απαγορεύεται να μετέχει στη μετοχική σύνθεση Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης όπως η εταιρία ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, ή στη Διοίκησή της ως μέλος, ή ως στέλεχος, φυσικό πρόσωπο ή εταιρία που έχει αντίστοιχες ιδιότητες σε μονάδα διαχείρισης ΑΕΕΚ (όπως εν προκειμένω η Geocycle) ή σε οποιοδήποτε φορέα «που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας, συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών».

Ο λόγος είναι προφανής και είναι η αποφυγή της άμεσης ή έμμεσης σύμπτωσης στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο των ιδιοτήτων του ελεγκτή και του ελεγχόμενου, όπως στην προκείμενη περίπτωση.

6. Από την έρευνά μας προέκυψε επίσης ότι έχει εκδοθεί η από 25/11/2021 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για Προέγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Ειδικού Τύπου με επιτρεπόμενες χρήσεις αυτές του αρ. 8 του ΠΔ 59/2018 δηλαδή «Παραγωγικές δραστηριότητες μικρής και μέσης όχλησης». (Με αυτή την ορολογία έχουν πλέον μετονομαστεί τα βιομηχανικά πάρκα).

Με την παρ. 10 του αρ. 33 του Ν. 3164/2003 ορίζεται ότι όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανιών επιτρέπεται και η εγκατάσταση μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων όπως η καύση ή η διαλογή και επεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων των δήμων, αφού μέσα από τις μονάδες αυτές γίνεται ανάκτηση ανακυκλώσιμων σε προβλεπόμενο ποσοστό της τάξης του 60%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

↘️Ο όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ έχει εισέλθει και δραστηριοποιείται πλέον πολύ ενεργά στο πεδίο της διαχείρισης όλων των τύπων απορριμμάτων με όλες τις μορφές (καύση ως εναλλακτικού καυσίμου, ανακύκλωση και προετοιμάζεται να εισέλθει και στην μηχανική διαλογή και επεξεργασία των σύμμεικτων).

↘️Ως προνομιακό χώρο δραστηριοποίησης έχει επιλέξει το σχολάζον εργοστάσιο και τα λατομεία του στο Βαθύ Αυλίδας.

↘️Στο παραπάνω σχέδιο προχωράει σταδιακά ακολουθώντας την μέθοδο του μιθριδατισμού και διαμορφώνοντας τετελεσμένα κάτω από τα ραντάρ και ερήμην της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών αρχών που είτε αγνοούν είτε προσποιούνται ότι αγνοούν αυτόν τον σχεδιασμό.

↘️Ο σχεδιασμός αυτός προσκρούει κυρίως στο ΓΠΣ Αυλίδας και σε πλήθος αναπτυξιακών μελετών και χωροταξικών παραδοχών που έχουν αποτυπωθεί ως κατευθύνσεις σε εγκεκριμένα χωροταξικά σχέδια τοπικής, νομαρχιακής, περιφερειακής και εθνικής κλίμακας και για το λόγο αυτό αν δράσουμε έγκαιρα μπορούμε να τον ακυρώσουμε.

↘️Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο όμιλος Ηρακλής με την εξαγορά της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO προχώρησε ένα βήμα παραπάνω ελέγχοντας πλέον όχι μόνο μονάδες διαχείρισης, αλλά και τον φορέα ελέγχου των μονάδων αυτών.

↘️Γνωρίζουμε ότι γίνονται προπαρασκευστικές ενέργειες και προβλέπουμε με ασφάλεια ότι το επόμενο βήμα του Ομίλου Ηρακλής είναι η μετατροπή του σχολάζοντος εργοστασίου τσιμέντου σε μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων από όλη τη χώρα και ενδεχομένως και από το εξωτερικό με πιθανότερο χώρο ταφής του υπολείμματος (ΧΥΤΥ) κάποιο από τα ανενεργά λατομεία της στο Βαθύ Αυλίδας.

• Γι αυτούς τους πολύ σοβαρούς λόγους καλούμε τον Δήμο Χαλκιδέων, την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, τα Επιμελητήρια, τους φορείς και συλλόγους της πόλης να αφυπνιστούν και να δράσουν συλλογικά και αποτελεσματικά, τόσο στο δικαστικό, όσο και στο πολιτικό πεδίο για να μην γίνει το σχολάζον τσιμεντάδικο μία νέα και μάλιστα πολύ μεγαλύτερη πλέον πληγή από αυτή που ήταν στο παρελθόν για την πόλη της Χαλκίδας.

• Διεκδικούμε το δικαίωμα οι πολίτες και ο Δήμος να διατηρήσουν τον κύριο λόγο για την κατεύθυνση της ανάπτυξης που αρμόζει στην πόλη μας.

28/2/2024

ΑΜΕΣΑ – ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

 

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content