Επιβράβευση διαφανούς λειτουργίας Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

«Πανηγυρική επιβράβευση της νόμιμης και διαφανούς λειτουργίας» του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος Γεώργιος Π.Ντασιώτης το πόρισμα του δημοσιονομικού ελέγχου που διενήργησε η ανώτερη ελεγκτική Υπηρεσία του κράτους (ΕΔΕΛ).


Πρόκειται για τον εξαντλητικό και εξονυχιστικό έλεγχο που πραγματοποίησε επί ημέρες η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) στο Δήμο Αλιάρτου- Θεσπιέων και αφορούσε τη Λογιστική Χρήση 1.7.2022 – 30.6.2023. Κατά τον αυστηρότατο και ενδελεχή έλεγχο πέρασε από «κόσκινο» το σύνολο των γενομένων δαπανών του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών διακλαδώσεων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αλιάρτου», προϋπολογισμού 2.958.473,82 €.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό πόρισμα, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο σήμερα 17/5/2023:
«…Το υποέργο ελέγχεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό των ελέγχων πράξεων / υποέργων τυχαίου δείγματος της ΕΔΕΛ με σκοπό την επαλήθευση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών του σε σχέση με τους ακόλουθους στόχους:

  • Να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
  • Η πράξη/υποέργο να συμμορφώνεται με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
  • Η πράξη/υποέργο να υλοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση ένταξης.
    Κατόπιν αυτών, το πόρισμα της ΕΔΕΛ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: «το σφάλμα που διαπιστώθηκε στο υποέργο για την περίοδο είναι 0%», καθώς «διαπιστώθηκε, με εύλογη βεβαιότητα, η νομιμότητα και κανονικότητα των δηλωθεισών δαπανών του υποέργου, σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες».

Ο Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων κος Γεώργιος Π. Ντασιώτης έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Το εξαιρετικό πόρισμα ελέγχου της ΕΔΕΛ, για το συγκεκριμένο έργο, έρχεται αμέσως μετά το αντίστοιχο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), που αφορούσε τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που συνήψε ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων και αποτελεί μια ακόμη μεγάλη δικαίωση και επιβεβαίωση της προσπάθειας για σωστή λειτουργία του δήμου μας. Για τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά για μένα, είναι απαράβατες και αδιαπραγμάτευτες οι αρχές της νομιμότητας, της διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης και λειτουργίας του Δήμου. Είμαστε υπερήφανοι για αυτό και χαιρόμαστε όταν αυτά επιβεβαιώνονται από ανώτερες ελεγκτικές Υπηρεσίες του κράτους και μάλιστα μετά από αυστηρότατους ελέγχους. Έτσι, δεν έχω παρά να συγχαρώ όλους τους συνεργάτες και τα υπηρεσιακά στελέχη που έχουν συμβάλλει και σε αυτό το αποτέλεσμα».

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content