Διαδικτυακή συνάντηση – Round Table με θέμα τη Θεραπευτική Ιππασία.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στις 6 Νοεμβρίου 2022 με κεντρικό θέμα την Θεραπευτική Ιππασία. Την συνάντηση διοργάνωσε το Hi.K.E.R. International Institute ένας φορέας που παρέχει τόσο θεραπευτικές συνεδρίες μέσω του αλόγου όσο και εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης στην προσέγγιση Hi.K.E.R.. Αφορμή της συνάντησης υπήρξε η συμμετοχή του HI.K.E.R. International Institute στο πρόγραμμα Erasmus TRYDE – Therapeutic Riding for Youth and Children with Intellectual Disabilities”.

Στόχος του εν λόγω προγράμματος αποτελεί η προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση και των ίσων ευκαιριών μέσω δραστηριοτήτων με τη βοήθεια ιπποειδών προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινωνική ένταξη και αυτονομία των νέων με διανοητική αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στο Αυτιστικό Σύνδρομο από 4 διαφορετικές Ευρωπαϊκές Χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία. Τελικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία ενός διακρατικού μοντέλου καινοτόμων και χωρίς αποκλεισμούς καλών πρακτικών, εστιασμένων στην αντιμετώπιση των διανοητικών Arlington χρησιμοποιώντας σαν μέσο το άλογο.

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από διάφορους φορείς όπως εκπρόσωποι του Δήμου Τανάγρας, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ιπποθεραπευτών και εκπαιδευτών Θεραπευτικής Ιππασίας Νικόλαος Πολύζος, εκπρόσωποι του Aegean και Metropolitan College, το κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Βήμα Βήμα, η Ιππική Ακαδημία Κατσίτη, το Ιππικό Πάρκο Πρέβεζας, το κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Ιππόσχεση Καλαμάτας, ο Ιππικός Όμιλος Σέσκλου κ.α.

Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η ανάγκη της μεγαλύτερης διασύνδεσης φορέων που προασπίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες με ιδιώτες ή φορείς που παρέχουν προγράμματα θεραπευτικής ιππασίας και ιπποθεραπείας διασφαλίζοντας πρωτίστως την ασφάλεια αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού τόσο για την ορθή εφαρμογή των παρεμβάσεων αλλά και της ασφάλειας που θα πρέπει να παρέχεται μέσα από την επαρκή εξειδίκευση και παρουσία θεραπευτών αποτέλεσε κύριο μέλημα όλων των συνδαιτημόνων οι οποίοι ανανέωσαν την συνάντηση για τον Φεβρουάριο του 2023.

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content