Ο Ιδανικός Υποψήφιος Δήμαρχος: Αξίες, Όραμα και Καθημερινότητα, του Νίκου Χατζηδούρου

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την συμμετοχή των πολιτών στα ψηφοδέλτια των υποψήφιων δημάρχων και περιφερειαρχών.
Από αύριο οι υποψήφιοι θα αρχίσουν να ανακοινώνουν το πρόγραμμα τους στον τύπο και σε διάφορες συγκεντρώσεις – περιοδείες.

Κατά την άποψή μου:

Το πρόγραμμα ενός υποψηφίου δημάρχου πρέπει να βασίζεται στο ήθος,, τις αξίες, το όραμα, το περιβάλλον και την καθημερινότητα,.

θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής βασικά σημεία:

ΗΘΟΣ

 • Ο υποψήφιος δήμαρχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένο ήθος και αξιοπιστία.
 • Θα πρέπει να είναι ειλικρινής και ανοιχτός στις σχέσεις του με τους πολίτες.
 • Θα πρέπει να έχει τη δέσμευση να λειτουργεί με διαφάνεια και λογοδοσία.

ΑΞΙΕΣ

 • Ο υποψήφιος δήμαρχος θα πρέπει να έχει σαφείς και ξεκάθαρες αξίες, τις οποίες θα προωθεί στην καθημερινή του δράση.
 • Αυτές οι αξίες θα πρέπει να είναι συμβατές με τις αξίες των πολιτών της πόλης.

ΟΡΑΜΑ

 • Ο υποψήφιος δήμαρχος θα πρέπει να έχει ένα όραμα για το μέλλον της πόλης.
 • Αυτό το όραμα θα πρέπει να είναι φιλόδοξο, αλλά και ρεαλιστικό.
 • Θα πρέπει να είναι βασισμένο στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Ο υποψήφιος δήμαρχος θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την προστασία του περιβάλλοντος της πόλης.
 • Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και του νερού.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

 • Ο υποψήφιος δήμαρχος θα πρέπει να έχει ένα σχέδιο για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της πόλης.
 • Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση των υποδομών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα μέτρων που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι τα εξής:

 • Σχετικά με το ήθος και τις αξίες:
 • Δημιουργία ενός κώδικα δεοντολογίας για τους αιρεθέντες και τους υπαλλήλους του δήμου.
 • Εφαρμογή πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
 • Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
 • Σχετικά με το όραμα:
 • Αναβάθμιση των υποδομών της πόλης, όπως των οδών, των πεζοδρόμων των πάρκινγκ και των χώρων πρασίνου.
 • Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής εξοικονόμησης.
 • Ενίσχυση της πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης της πόλης.
 • Σχετικά με το περιβάλλον:
 • Ανακύκλωση και μείωση των απορριμμάτων.
 • Προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Προστασία της βιοποικιλότητας.
 • Σχετικά με την καθημερινότητα:
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με μέτρα όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και η βελτίωση της προσβασιμότητας.
 • Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.
  Καλή επιτυχία σε όλους.

Νίκος Χατζηδούρος

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content