Εργασία: Από σήμερα οι αιτήσεις για μόνιμο διορισμό στην Πολιτική Αεροπορία

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για 141 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην ΥΠΑ με την προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023.

Από σήμερα 28 Αυγούστου 2023 μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις οι υποψήφιοι για μόνιμο διορισμό στην Πολιτική Αεροπορία.

Οι υποψήφιοι της νέας προκήρυξης μονίμων του ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023, πρέπει να κατέχουν τα εξής προσόντα:

  • Για την ειδικότητα ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, γίνεται δεκτό οποιοδήποτε πανεπιστημιακό πτυχίο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οποιασδήποτε ειδίκευσης
  • Να κάνουν τώρα Μητρώο ΑΣΕΠ προκειμένου να δηλωθούν όλες οι ιδιότητες που τους φέρνουν κρίσιμα μόρια διορισμού. Αυτά τα μόρια προστίθενται στην επίδοση της γραπτής εξέτασης.
  • Να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση στον κόμβο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), με την έκδοση της προκήρυξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Στην αίτηση δηλώνουν, εκτός των άλλων ειδικότητα και περιοχή εργασίας
  • Πρέπει να είναι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού 2Γ/2022
  • Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.) στην οποία δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι ειδικότητες για την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας


ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1 θέση)
ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΕΕΚ) (92 θέσεις)
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ (1 θέση)
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (1 θέση)
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (1 θέση)
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (1 θέση)
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ATSEP) (31 θέσεις)
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ATSEP) (4 θέσεις)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (AFISO) (9 θέσεις)

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content