Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων από τον Ε.Ο.Σ Λιβαδειάς

Ο Ε.Ο.Σ Λιβαδειάς στα πλαίσια της διάδοσης της Αναρρίχησης διοργανώνει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων. Η σχολή Αρχαρίων έχει ως σκοπό την εκμάθηση τεχνικών και χειρισμών έτσι ώστε ο Αναρριχητής να είναι αυτόνομος σε ένα οργανωμένο αναρριχητικό πεδίο μιας σχοινιάς και ως δεύτεροι σε διαδρομές περιπέτειας μικρής διακινδύνευσης. Προηγούμενη εμπειρία με την Αναρρίχηση δεν είναι απαραίτητη.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην σχολή είναι η εγγραφή στον Ε.Ο.Σ Λιβαδειάς ή σε οποιοδήποτε σωματείο της Ε.Ο.Ο.Α, οι ενδιαφερόμενοι να έχουν κλείσει το 18 έτος ηλικίας τους, να έχουν καλή υγεία βεβαιωμένη από ιατρό καρδιολόγο και να έχουν καλή φυσική κατάσταση.

Ο τόπος διεξαγωγής της σχολής είναι τα αναρριχητικά πεδία της Λειβαδιάς, τα γύρο οργανωμένα αναρριχητικά πεδία, η τεχνητή πίστα αναρρίχησης του συλλόγου καθώς και τα Μετέωρα.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι αυτός των 15 όπου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
✔️Δικαιολογητικά για την σχολή:
• Ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο που να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και να αναφέρει ότι ο συμμετέχων μπορεί να ασκήσει αθλητική δραστηριότητα.
• 3 φωτογραφίες ταυτότητας.
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
• Βεβαίωση ασφάλισης έναντι ατυχήματος (συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής).
• Αίτηση /δήλωση συμμετοχής
✔️Στόχοι της σχολής
Στόχοι της σχολής είναι οι συμμετέχοντες:
1. Να γνωρίσουν την αναρρίχηση βράχου.
2. Να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον της αναρρίχησης βράχου.
3. Να γνωρίζουν τις διατροφικές ανάγκες και να μπορούν να προγραμματίζουν τις προμήθειές τους σε υγρά και τρόφιμα, σύμφωνα με την αναρρίχηση που έχουν επιλέξει.
4. Να γνωρίζουν τους κινδύνους στην αθλητική αναρρίχηση βράχου καθώς και στην αναρρίχηση διαδρομών περιπέτειας μικρής διακινδύνευσης και να μπορούν να τους αποφεύγουν και να τους αντιμετωπίζουν.
5. Να είναι ικανοί να ασφαλίζουν σωστά τον σχοινοσύντροφό τους.
6. Να είναι ικανοί να ασφαλίζονται σωστά κατά την αναρρίχησή τους.
7. Να γνωρίζουν πώς να προετοιμάζονται σωστά κατά την αναρριχητική τους εξόρμηση.
8. Να γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές κίνησης στην αναρρίχηση βράχου.
9. Να είναι ικανοί να διαχειριστούν μια επείγουσα κατάσταση.
10. Να αναπτύξουν ορειβατική-αναρριχητική συνείδηση και ηθική.
✔️Διδακτική ύλη


Θεωρητική εκπαίδευση:
1. Ιστορία Αναρρίχησης, είδη αναρρίχησης. Περιληπτική αναφορά Ορειβατική δεοντολογία και ηθική.
2. Ορολογία Ανάγλυφου βράχου.
3. Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μιας σχοινιάς της Ελλάδας. Περιληπτική αναφορά στα είδη πετρωμάτων, στη χλωρίδα και την πανίδα και την προστασία τους
4. Εξοπλισμός Αθλητικής Αναρρίχησης. Συντελεστής πτώσης, δύναμη ανάσχεσης πτώσης. Πληροφορίες και Οδηγίες χρήσης εξοπλισμού-καταλληλόλητα, πιστοποίηση, αντοχές, διάρκεια ζωής, συντήρηση , έλεγχος, φύλαξη εξοπλισμού
5. Αναρριχητικοί οδηγοί, προετοιμασία αναρριχητικής εξόρμησης. Χρήση αναρριχητικών οδηγών, εντύπων ή διαδικτυακών, πληροφόρηση από άλλους αναρριχητές, καιρικές συνθήκες
6. Διατροφή στην αθλητική αναρρίχηση
7. Αρχές της προπονητικής στην αθλητική αναρρίχηση
8. Κίνδυνοι σε διαδρομές και αποφυγή τους
9. Αντιμετώπιση ατυχήματος και παροχή πρώτων βοηθειών
✔️Πρακτική εκπαίδευση:
1. Ορειβατική δεοντολογία και ηθική. Συνεχής αναφορά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
2. Εξοπλισμός Αθλητικής Αναρρίχησης. Προσαρμογή στον αναρριχητή, χρήση
3. Κόμποι αθλητικής αναρρίχησης
4. Ασκήσεις προθέρμανσης.
5. Ορολογία στην αναρρίχηση βράχου. Ανάγλυφο βράχου, τεχνικοί όροι
6. Βασικές τεχνικές κίνησης στην αναρρίχηση βράχου
7. Αναρρίχηση χωρίς σχοινί. Τραβέρσα σε πολύ χαμηλό ύψος
8. Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς
9. Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου. Διπλός έλεγχος. Με σχοινί από επάνω και επικεφαλής
10. Αναρρίχηση με σχοινί από επάνω. Διπλός έλεγχος. Εκτέλεση αναρριχητικών διαδρομών
11. Πτώσεις. Επίδειξη, ανάλυση και πρακτική εξάσκηση πτώσεων επικεφαλής σε αρνητικό, κάθετο και θετικό ανάγλυφο
12. Αναρρίχηση επικεφαλής. Προετοιμασία. Διπλός έλεγχος. Τοποθέτηση σετάκια, κλιπάρισμα σχοινιού στα σετάκια, κλιπάρισμα σχοινιού σε ανοιχτό ρελέ, χειρισμός κλειστού ρελέ. Επιστροφή
13. Αναρρίχηση πολλαπλών σχοινιών σε οργανωμένο πεδίο.
14. Ραπέλ
15. Βελτίωση βασικών τεχνικών κίνησης και ανάπτυξη αναρριχητικής ικανότητας
16. Νοητική προετοιμασία και αυτοσυγκέντρωση στην αναρρίχηση
17. Τεχνητή αναρρίχηση. Προώθηση από ασφάλεια σε ασφάλεια
18. Διάσωση σχοινοσυντρόφου. Καθέλκυση
19. Μεταφορά τραυματία. Χρήση σχοινιού για τη μεταφορά.
✔️Πιστοποίηση
Στους απόφοιτους η Ε.Ο.Ο.Α (Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης) χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης η οποία πιστοποιεί τις δεξιότητες τους στα αντικείμενα που διδάχθηκαν. Με την πιστοποίηση της σχολής αυτής οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν σε επόμενες σχολές της Ε.Ο.Ο.Α μεγαλύτερης βαθμίδας. Εξοπλισμός
Στην σχολή παρέχετε ο απαραίτητος αναρριχητικός εξοπλισμός, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να χρησιμοποιήσει τον δικό του εξοπλισμό αυτό θα γίνει μετά από έλεγχο των υλικών από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή.
✔️Κόστος

Το κόστος συμμετοχής στη Σχολή Αναρρίχησης Αρχαρίων είναι 400€. Στο κόστος περιλαμβάνονται
· τα δίδακτρα
· ο δανεισμός του εξοπλισμού που παρέχει η σχολή
· ασφάλιση έναντι ατυχήματος

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content