Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας στο αρδευτικό δίκτυο της Κωπαΐδας

Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας στο αρδευτικό δίκτυο της Κωπαΐδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 2.195.754,8 ευρώ, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες δημοπράτησης και προχώρησε ήδη στη συμβασιοποίηση του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Πρόκειται για ένα από τα έργα άρδευσης συνολικού προϋπολογισμού 6.595.754,8 ευρώ, τα οποία  μελετήθηκαν εγκαίρως, προτάθηκαν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και εντάχθηκαν στο 2023 στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

Συγκεκριμένα,  με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών Δημήτρη Παπαγιαννίδη εντάχθηκαν στη Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Υπομέτρου 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του «ΠΑΑ 14–20».

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης βασικών παραμέτρων για τον έλεγχο του αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού Κωπαΐδας και συγκεκριμένα:

  • 11 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου σε 7 γεωτρήσεις και 4 δεξαμενές για την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων (πίεση, παροχή, ενέργεια) καθώς και τη δραστική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου του Οργανισμού Κωπαΐδας.
  • Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου, όπου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των σταθμών τύπου Τ.Σ.Ε. σε μία ενιαία βάση λήψης συχνών δεδομένων.

Μέσω των 11 σταθμών αυτών και του Κέντρου Ελέγχου θα παρακολουθούνται οι απώλειες του δικτύου, θα δοθούν πρόσθετα δεδομένα για τον ακριβέστερο υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου και η Διεύθυνση Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία της, μειώνοντας δραστικά την σπατάλη νερού.

Προβλέπεται επίσης η υποστήριξη για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στη λειτουργία, τη συντήρηση, τις επισκευές, καθώς και εφοδιασμός με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Επισημαίνεται, ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση του 5ου αντλιοστασίου του Μόρνου.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Αντλούμε κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για την καλύτερη άρδευση της Κωπαΐδας, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και -κυρίως- τη μείωση της σπατάλης νερού. Το συγκεκριμένο έργο μελετήθηκε εγκαίρως από τις υπηρεσίες μας, εντάχθηκε το 2023 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 20  και μπαίνει πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, για να μας βοηθήσει στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών σε δύσκολες περιόδους, όπως είναι και η φετινή».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης τόνισε: «Με το έργο αυτό, δίνουμε μια πραγματική ώθηση στον αγροτικό μας τομέα, αντιμετωπίζοντας το σοβαρό πρόβλημα της μείωσης των υδάτινων πόρων, με ορθολογική διαχείριση. Η διαχείριση του αρδευτικού ύδατος με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, επιφέρει σίγουρα εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, αλλά προσδίδει με έμφαση δικαιοσύνη και συμβάλει στην ισότιμη μεταχείριση των καταναλωτών. Το έργο αυτό εντάσσεται στη γενικότερη λογική μας για έργα και παρεμβάσεις, που θα ακολουθήσουν κινούμενα προς την ίδια κατεύθυνση».

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content