Θέσεις Εργασίας: Μηχανολόγος Συντήρησης

Η Hellenic Cables S.A. η οποία δραστηριοποιείται από το 1950 με την παραγωγή ενός ευρύ φάσματος καλωδίων, αναζητά για το εργοστάσιο της στη Θήβα :

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο υποψήφιος θα αναφέρεται στον προϊστάμενο μηχανολογικής συντήρησης έχοντας τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου, αποκατάσταση δυσλειτουργιών – βλαβών
  • συμμετέχει στην εκτέλεση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης
  • διασφαλίζει μια στενή συνεργασία με την παραγωγή για την εξασφάλιση της ομαλής της λειτουργίας

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο TEI Μηχανολογίας ή Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και γνώση H/Y
  • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση
  • Ομαδικό πνεύμα και αναλυτική σκέψη, πρωτοβουλία, μεθοδικότητα
  • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
  • Δυνατότητα εργασίας σε εναλλασσόμενες βάρδιες

Η θέση προσφέρει:

-Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών

-Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

-Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη υγείας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content