Συνεδρίαση του Δ.Σ Λεβαδέων την Τετάρτη 19 Απριλίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων έχει οριστεί για την Τετάρτη 19 Απριλίου, ώρα 18:00, με τα κάτωθι θέματα:

Ι . ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων, ΟΠΕΚΑ, Δήμου Λεβαδέων, ΚΕΔΗΛ για την υλοποίηση του προγράμματος   στεγαστικής συνδρομής  «ΚΑΛΥΨΗ».
  2. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης 2023 (Η αριθμ. 61/2023 Απόφαση της Ο.Ε) 
  3. Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π. ετών 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 καθώς και των αντίστοιχων προστίμων) του οφειλέτη GJINI AGOSTIN του PRENT λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  1. Προσωρινή Κυκλοφοριακή Ρύθμιση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση της προσβασιμότητας και κυκλοφοριακή αναβάθμιση της ανατολικής εισόδου της πόλης της Λιβαδειάς»-.( Η 10/2023 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ).
  2.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
  3. Έγκριση του εκπονηθέντος «ΣΧΔΕΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ.
  4. Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ. ΚΤΙΡΙΩΝ». 
  5. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  (Αναθεωρήσεων) του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
  6. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ  & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    10. Γνωμοδότηση για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας αυτής και αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών, σε δημόσια δασική έκταση, εντός της ζώνης παραλίας και εντός της ζώνης αιγιαλού και θαλάσσιας έκτασης στη θέση «Όρμος Βουρλιάς», Κορινθιακού κόλπου, Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε».

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr