Σύνδεση Ιστορικού Κέντρου Θήβας με το περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου

Ένταξη της πράξης με τίτλο : «Παρεμβάσεις σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου» με κωδικό ΟΠΣ:6001865 στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».

Στις 28/9/2023 εντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η πράξη με τίτλο : «Παρεμβάσεις σύνδεσης Ιστορικού Κέντρου της πόλης της Θήβας με το περιαστικό Δάσος του Μοσχοποδίου» με κωδικό ΟΠΣ:6001865 στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» συνολικής δημόσιας δαπάνης ποσού 1.967.800,00 € εκ των οποίων το ποσό των 1.645.000,00 € συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το υπολειπόμενο ποσό θα καλυφθεί από Ιδία Συμμετοχή του ΔΘ.

Η προαναφερόμενη πράξη ήταν ήδη ενταγμένη στο ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 και για διαχειριστικούς λόγους όπως ακριβώς είχε εγκριθεί μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027.

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αποτελεί η αναδιαμόρφωση τμήματος της υφιστάμενης οδού μήκους 2,00 περίπου χιλιομέτρων που οδηγεί από το ιστορικό κέντρο Θηβών στο λόφο Μοσχοποδίου, ώστε να αποτελέσει διαδρομή πολιτισμού και αναψυχής προσβάσιμη και φιλική στους περιπατητές.

Ο Δήμαρχος Θηβαίων σε σχετική δήλωσή του επεσήμανε ότι ένας ακόμη οραματισμός για τη βελτίωση του βιώματος της πόλης μας μπαίνει σε τροχιά εκπλήρωσης. Το ιστορικό κέντρο της πόλης πρέπει να συνδεθεί με το Μοσχοπόδι τόσο για λόγους συμβολικούς όσο και αισθητικούς.

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content