Λογαριασμοί ρεύματος: Τα τελικά τιμολόγια Οκτωβρίου

Με την επιδότηση του 0,015 ευρώ ανά κιλοβατώρα, οι προαναφερόμενες τιμές κατεβαίνουν στα 0,0658 μέχρι 0,1840 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Τα τελικά τιμολόγια είναι σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Οι τελικοί λογαριασμοί

Ο ΟΤ παρουσιάζει ορισμένα από τα κύρια προγράμματα προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τον Οκτώβριο. Πρόκειται για τις τελικές τιμές μαζί με τις επιδοτήσεις και τις τιμές χωρίς τις επιδοτήσεις.

ΔΕΗ

Γ1/Γ1Ν

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: έως 500 kWh 0,14 ευρώ/kWh. Πάνω από 500 kWh 0,152 ευρώ/kWh, αν δεν επιτευχθεί έκπτωση 15%.

Τιμή Οκτωβρίου 2023: έως 500 kWh 0,155 ευρώ/kWh. Πάνω από 500 kWh 0,167 ευρώ/kWh, αν δεν επιτευχθεί έκπτωση 15%.

My Home 4All

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,135 ευρώ/kWh έως 500 kWh και 0,191 ευρώ/kWh οι υπόλοιπες kWh

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,15 ευρώ/kWh έως 500 kWh και 0,206 ευρώ/kWh οι υπόλοιπές kWh

ΗΡΩΝ

Generous Guarantee Home

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,08 ευρώ/kWh χωρίς έκπτωση συνέπειας και με ανώτατη εγγυημένη τιμή 0,1155 ευρώ/kWh, 0,0705 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 10% για τους πρώτους έξι μήνες παραμονής στο πρόγραμμα και 0,793 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 15% μετά τους πρώτους έξι μήνες παραμονής στο πρόγραμμα.

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,095 ευρώ/kWh χωρίς έκπτωση συνέπειας και με ανώτατη εγγυημένη τιμή 0,17 ευρώ/kWh, 0,0855 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 10% για τους πρώτους έξι μήνες παραμονής στο πρόγραμμα και 0,0808 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 15% μετά τους πρώτους έξι μήνες παραμονής στο πρόγραμμα.

Generous Home

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,181 ευρώ/kWh χωρίς έκπτωση συνέπειας, 0,1418 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 20% για τους εννέα πρώτους μήνες, 0,1313 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 25% για μετά τους εννέα μήνες παραμονής στο πρόγραμμα

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,196 ευρώ/kWh χωρίς έκπτωση συνέπειας, 0,1568 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 20% για τους εννέα πρώτους μήνες, 0,1463 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 25% για μετά τους εννέα μήνες παραμονής στο πρόγραμμα

DOUBLE Generous Home

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1820 ευρώ/kWh χωρίς έκπτωση συνέπειας, 0,1288 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 27% για τους πρώτους εννέα μήνες, 0,1190 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 32% για μετά τους εννέα μήνες παραμονής στο πρόγραμμα

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1970 ευρώ/kWh χωρίς έκπτωση συνέπειας, 0,1438 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 27% για τους πρώτους εννέα μήνες, 0,1340 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 32% για μετά τους εννέα μήνες παραμονής στο πρόγραμμα

SOLAR Generous Home

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1540 ευρώ/kWh χωρίς έκπτωση συνέπειας, 0,0767 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 15% για τους πρώτους έξι μήνες στο πρόγραμμα, 0,0632 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 15% για τους 7 – 9 μήνες πρώτους έξι μήνες στο πρόγραμμα, 0,0767υρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 15% για τους πρώτους έξι μήνες στο πρόγραμμα και Ε.ΝΑ SOLAR, 0,1202 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 20% μετά από εννέα μήνες στο πρόγραμμα

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1690 ευρώ/kWh χωρίς έκπτωση συνέπειας, 0,0782 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 15% για τους πρώτους έξι μήνες στο πρόγραμμα, 0,1437 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 15% για τους 7 – 9 μήνες πρώτους έξι μήνες στο πρόγραμμα, 0,0782 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 15% για τους πρώτους έξι μήνες στο πρόγραμμα και Ε.ΝΑ SOLAR, 0,1352 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας 20% μετά από εννέα μήνες στο πρόγραμμα.

Protergia

Οικιακό Value +

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,0738 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,0888 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Οικιακό MVP Reward

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1180 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,12580 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας και ανεξαρτήτως κατανάλωσης

ELPEDISON

VALUE

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,065 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,08 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1567 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1717 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας

Electricity HomeDay

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,184 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1990 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

ECONOMY

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,144 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1590 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

GREEN ECONOMY

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,12 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1350 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

WATT & VOLT

Value +

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,738 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,08880 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Zero

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,17948 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,19448 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Value

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1108 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1258 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

ΖΕΝΙΘ

Power Home For All

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,064 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,0790 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Power Home Basic

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,173 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1880 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Power Home Now

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,125 ευρώ ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,14 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

NRG

Prime

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,172 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,1870 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

On time

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,09 ευρώ/kWh με έκπτωση 40% για τους πρώτους δύο μήνες και 0,1425 ευρώ/kWh με έκπτωση 10% για τους υπόλοιπους μήνες.

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,105 ευρώ/kWh με έκπτωση 40% για τους πρώτους δύο μήνες και 0,1575 ευρώ/kWh με έκπτωση 10% για τους υπόλοιπους μήνες

Ελίν

Power on! Home Bonus +

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,083 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,098 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας

Power On! Home Comfort

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,117 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,132 ευρώ/kWh ανεξαρτήτως κατανάλωσης

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οικιακό ΜΑΧΙ Free +

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,078 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,093 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας

VOLTON

Volton Energy Control

Τελική τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,0795 ευρώ/kWh με έκπτωση συνέπειας

Τιμή Οκτωβρίου 2023: 0,0945 ευρώ/κWh με έκπτωση συνέπειας

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content