Λογαριασμοί ρεύματος: Και 4o τιμολόγιο από την 1η Ιανουαρίου 2024

Στους ήδη σύνθετους και περίπλοκους για έναν απλό καταναλωτή τύπους τιμολογίων ρεύματος που έχει προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) έρχεται να προστεθεί άλλος ένας.
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, υπό τον υπουργό Ενέργειας, Θοδωρο Σκυλακάκη, προτάθηκε να συμπεριληφθεί στα τρία νέα τιμολόγια που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και ένα ακόμη.


Το τέταρτο τιμολόγιο ρεύματος
Σε αυτό η τιμή χρέωσης του ρεύματος θα ανακοινώνεται ex ante (δηλαδή εκ των προτέρων) και θα προκύπτει βάσει και πάλι ενός περίπλοκου υπολογιστικού τύπου ενώ θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης στο τιμολόγιο του επόμενου μήνα (ex post διόρθωση), δηλαδή σαν μια «ρήτρα» που θα εκμηδενίζει το ρίσκο του προμηθευτή ρεύματος. Όπως αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), παράλληλα θα προστατεύει και τον καταναλωτή από τις απότομες διακυμάνσεις των χονδρεμπορικών τιμών ρεύματος.

«Στόχος είναι το νέο τιμολόγιο να παρέχει ασφάλεια και διαφάνεια στον καταναλωτή, ο οποίος θα ενημερώνεται εκ των προτέρων για την τιμή ρεύματος του επόμενου μήνα και εγκαίρως για τυχόν διόρθωση της τιμής που μπορεί να προκύψει εκ των υστέρων. Με άλλα λόγια, εάν ο προμηθευτής πέσει έξω στην πρόβλεψή του για την τιμή της κιλοβατώρας του επόμενου μήνα, η οποία θα προκύπτει από μια σύνθετη πράξη πρόβλεψης, θα μπορεί να την διορθώνει τον επόμενο μήνα. Αλλά ο καταναλωτής θα ενημερώνεται και θα έχει την επιλογή εάν το επιθυμεί να αλλάξει προϊόν ή και πάροχο», τονίζει η ίδια πηγή, επισημαίνοντας ότι γι’ αυτά τα τιμολόγια θα γίνεται σύγκριση προϊόντων στην πλατφόρμα της ΡΑΑΕΥ.

Υποχρέωση
Παράλληλα, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ, όλοι οι πάροχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν στα προϊόντα τους τον συγκεκριμένο τύπο τιμολογίου, στο οποίο μάλιστα θα μεταπίπτουν αυτομάτως όσοι καταναλωτές δεν έχουν διαλέξει τύπο τιμολογίου, για διάστημα ενός έτους. «Εάν δεν το επιθυμούν, θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν. Όλα αυτά αναμένεται να περάσουν άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση», σημειώνει το στέλεχος του ΥΠΕΝ.

Σε κάθε περίπτωση, στελέχη της αγοράς προμήθειας αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «σε 20 ημέρες πρέπει να στείλουμε τις επιστολές στους καταναλωτές για να τους ενημερώσουμε για τις επερχόμενες αλλαγές στους όρους των νέων συμβάσεων και ακόμη το υπουργείο δεν έχει καταλήξει στους νέους τύπους τιμολογίων».

Οι τρεις κατηγορίες τιμολογίων
Την περασμένη εβδομάδα η ΡΑΑΕΥ είχε αποφασίσει τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες τιμολογίων ρεύματος που θα μπορούν να διαθέτουν οι πάροχοι από την 1η Ιανουαρίου του 2024:

1) Προϊόντα Σταθερής τιμής Ορισμένου Χρόνου και Σταθερής Τιμολόγησης (Σταθερά Τιμολόγια):

Πρόκειται για προϊόντα, για τα οποία ισχύει μία σταθερή τιμή προμήθειας (€/KWh) για όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας. Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει μπλε σήμανση. Η τιμή τους θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και θα κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

2) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης.

Η κατηγορία αυτή διακρίνεται στα ακόλουθα προϊόντα:
α) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex-ante)

Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης (είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται πριν την έναρξη του μήνα κατανάλωσης. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του μήνα εφαρμογής της.

Β) Προϊόντα Κυμαινόμενης Τιμολόγησης (με ανακοίνωση τιμής ex post). Πρόκειται για Προϊόντα με κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας (€/KWh), η οποία είτε προκύπτει από υπολογιστικό τύπο ο οποίος συνδέεται με δείκτες της χονδρεμπορικής αγοράς οι οποίοι εκκαθαρίζονται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης είτε προκύπτει από συνδυασμό σταθερής χρέωσης προμήθειας και μηχανισμού διακύμανσης ο οποίος εκκαθαρίζεται το αργότερο δύο μήνες μετά τον μήνα κατανάλωσης. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της.

γ) Προϊόντα Μεικτής Τιμολόγησης. Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία επιδεικνύουν χαρακτηριστικά και των σταθερών και των κυμαινόμενων Προϊόντων. Η τιμή των εν λόγω προϊόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και κοινοποιείται στη ΡΑΑΕΥ είτε την πρώτη μέρα του μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της είτε την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά τον μήνα εφαρμογής της, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μεικτής τιμολόγησης

3) Προϊόντα Δυναμικής Τιμολόγησης – Σήμανση με χρώμα πορτοκαλί. Πρόκειται για Προϊόντα τα οποία παρέχουν κυμαινόμενη Χρέωση Προμήθειας, η οποία αντικατοπτρίζει τη διακύμανση της τιμής στις αγορές άμεσης παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των αγορών επόμενης ημέρας και των ενδοημερήσιων αγορών, και προσφέρονται σε καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο ευφυή μετρητή. Οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία οφείλει εφεξής να φέρει πορτοκαλί σήμανση.

Σύσκεψη για τον Κώδικα προμήθειας
Σήμερα αναμένεται και νέα σύσκεψη μεταξύ στελεχών του ΥΠΕΝ, της ΡΑΑΕΥ και του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να καταλήξουν στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ώστε να μπει φρένο στο φαινόμενο του «ενεργειακού τουρισμού», ο οποίος έχει επιβαρύνει τη λιανική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος με ανεξόφλητες οφειλές άνω των 500 εκατ. ευρώ εντός της τελευταίας διετίας, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 30.000 στρατηγικούς κακοπληρωτές. Προτεραιότητα δίνεται στην τροποποίηση του άρθρου 42 του Κώδικα που προβλέπει το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης καταναλωτών από προμηθευτή σε προμηθευτή.

Παράλληλα, έχει προταθεί η αξιοποίηση του συστήματος Θαλής του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να επισημαίνονται οι παροχές ρεύματος που έχουν οφειλές (debt flagging), ώστε οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας να γνωρίζουν εάν ο καταναλωτής με τον οποίο συνάπτουν σύμβαση έχει αφήσει χρέη. Μια πρόταση που δεν βρίσκει απολύτως σύμφωνο τον Διαχειριστή ο οποίος θεωρεί ότι θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στη λειτουργία και διαχείριση της πλατφόρμας, αφήνοντας την απόλυτη ευθύνη στους προμηθευτές για την εισαγωγή των στοιχείων των κακοπληρωτών.

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content