Λιβαδειά: 3o Εργαστήριο Πολιτικών Ένταξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “MUST-a-Lab”

Πραγματοποιήθηκε, στις 30 Οκτωβρίου 2023, στο Παλιό Δημαρχείο το 3ο Εργαστήριο Πολιτικών Ένταξης με τη συμμετοχή είκοσι (20) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «MUlti-STakeholder Labs for migrants and stakeholders (MUST-a-Lab): Εργαστήρια πολλαπλών φορέων για μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς».

Στη συνάντηση συμμετείχαν μετανάστες, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών καθώς και φορείς που εμπλέκονται στην ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. 

Η συμμετοχή όλων στο 3ο Εργαστήριο Πολιτικών Ένταξης κρίθηκε εξαιρετικά σημαντική. Μέσω της ενεργής συμμετοχής και του εποικοδομητικού διαλόγου αναλύθηκαν τα κεντρικά σημεία και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα δύο προηγούμενα εργαστήρια αναφορικά με τις διαδικασίες ένταξης που εφαρμόζονται στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της εργασίας και της εξυπηρέτησης πολιτών.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, στους συμμετέχοντες το μικρο-πείραμα, που διεξήχθη το τελευταίο εξάμηνο, ως αναπόσπαστο μέρος υλοποίησης του προγράμματος “MUST-a-Lab” με τον τίτλο: Η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής επικοινωνίας για την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ φορέων και μεταναστών. Κύριος στόχος του 3ου Εργαστηρίου Πολιτικών Ένταξης υπήρξε η συγκέντρωση προτάσεων για τη βελτίωση των τοπικών στρατηγικών ένταξης.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας ευχαριστεί όλους όσοι διέθεσαν τον χρόνο τους και έλαβαν μέρος στις εργασίες του 3ου Εργαστηρίου συνδράμοντας ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής που αποτελεί και τον κύριο στόχο του εν λόγω προγράμματος. Επιπρόσθετα, επεσήμανε ότι ο Δήμος Λεβαδέων μέσω της υλοποίησης διάφορων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων επιδιώκει διαρκώς την πρόοδο μέσω της υιοθέτησης καλών πρακτικών και καινοτόμων μεθοδολογιών.

Συνοψίζοντας, ο κ. Ταγκαλέγκας τόνισε ότι η ανταλλαγή απόψεων, η ενίσχυση των συνεργειών σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο καθώς και η ενεργοποίηση τόσο των φορέων όσο και των πολιτών καθορίζουν την ποιότητα ζωής όλων μας και δύνανται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας καλύτερης κοινωνίας. 

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content