Κούρεμα και στα ληξιπρόθεσμα δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η ρύθμιση αφορά χιλιάδες δανειολήπτες και κυρίως επιχειρήσεις που είχαν λάβει δάνεια με κρατική εγγύηση έως το 2012 όπως δάνεια από την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ»), από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019 και μετά «κατέπεσαν» στο Δημόσιο και έχουν βεβαιωθεί πλέον από την ΑΑΔΕ.

Έτσι η οφειλή του δανειολήπτη έχει μεταφερθεί από τις Τράπεζες στο Δημόσιο καθώς η οφειλή προς τις τράπεζες έχει εξοφληθεί από το κράτος.

Οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από την 7η Οκτωβρίου 2019 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση. Η ρύθμιση περιλαμβάνει και κούρεμα προσαυξήσεων και τόκων που μπορεί να φθάσει ακόμη και το 100% εάν για παράδειγμα ο οφειλέτης επιλέξει εφάπαξ εξόφληση του ποσού ενώ σε περίπτωση περισσότερων δόσεων ισχύουν τα εξής:

Remaining Time-0:00

Fullscreen

Mute

– Από 2 έως και 4 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 95%.

– Από 5 έως και 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 85%.

– Από 13 έως και 24 )μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.

– Από 25 έως και 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.

– Από 37 έως και 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%.

– Από 49 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.

– Από 61 έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 20%.

– Από 73 έως και 96 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 15%.

– Από 97 έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 10%.

Σύμφωνα με την «Κ», οι «κόκκινοι» δανειολήπτες για να μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους έως και την 1η Αυγούστου του 2023 ενώ αφορά τους οφειλέτες-δανειολήπτες που δεν μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις του από τις 8 Οκτωβρίου του 2019 έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023.

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr