Γιώργος Μουλκιώτης: «6 ερωτήματα για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και την γη υψηλής παραγωγικότητας στην Βοιωτία ζητούν απαντήσεις.»

Ο βουλευτής Βοιωτίας και υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης, με ερώτηση απευθυνόμενη στους Υπουργούς: Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εσωτερικών, ζητά απαντήσεις για το φλέγον ζήτημα της αλλαγής χρήσης γης σε γη υψηλής παραγωγικότητας και τις Α.Π.Ε.

Ειδικότερα 6 ερωτήματα ζητούν απαντήσεις:

  1. Πόση είναι αυτή τη στιγμή η χαρακτηρισθείσα ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας της Π.Ε Βοιωτίας (βάσει αποφάσεων αρμοδίων Δ/νσεων, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ, Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια);
  2. Σε τι ποσοστό έχει κορεστεί η αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας στην Π.Ε Βοιωτίας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς (που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή) ισχύος μικρότερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ;
  3. Σε τι ποσοστό έχουν κορεστεί οι καλλιεργούμενες εκτάσεις (καλλιεργούμενη γεωργική γη και αγρανάπαυση) στην Π.Ε Βοιωτίας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς (που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή) ισχύος μικρότερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ;
  4. Πόσα στρέμματα χορτολιβαδικών εκτάσεων στην Π.Ε Βοιωτίας έχει καλυφθεί από φωτοβολταϊκούς σταθμούς (που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή) ισχύος μικρότερης ή ίσης του ενός μεγαβάτ, σύμφωνα με την 1η ισχύουσα εξαίρεση του μέγιστου ορίου της παρ.2 του αρ.2 της Κ.Υ.Α.;
  5. Πόσες αιτήσεις για εγκατάσταση και λειτουργία Α.Π.Ε. έχουν απορριφθεί στην Π.Ε Βοιωτίας με αιτιολογία απόρριψης την υπέρβαση των μέγιστων ορίων που είχαν τεθεί (α) με την Κ.Υ.Α. του 2020 και (β) με την Κ.Υ.Α. του 2022;
  6. Για πόσες αιτήσεις έχει απορριφθεί ή ανασταλεί η έκδοση άδειας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών με την αιτιολογία ανυπαρξίας δικτύου μεταφοράς;

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content