Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ «Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος»»

Υπεγράφη την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 από τον Δήμαρχο Θηβαίων κο Γιώργο Αναστασίου και τον κο Ανδρέα Κατσόγιαννη, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας “ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ”, η Δημόσια Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ «Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος»» ποσού 528.169,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 654.929,80€ ( με Φ.Π.Α.) και προϋπολογισμού μελέτης: 798.585,99 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εναρίθμου έργου 2019ΣΕ27510069- Κωδικός ΟΠΣ 5029479της Σ.Α. Ε2751.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ως Πράξη με τίτλο : «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων “Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος”», και χρηματοδοτείται με το ποσό των 798.585,99 € από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κωδ. ΣΑΕ 2019ΣΕ27510069). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. με ποσοστό 20%.

Ο Δήμαρχος Θηβαίων, κος Γιώργος Αναστασίου, σε δήλωσή του ανέφερε ότι στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος και επειδή το κτίριο κρίθηκε εξαιρετικά ενεργοβόρο , είναι απαραίτητες οι εκτεταμένες παρεμβάσεις,τόσο στο κέλυφος, όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις, προκειμένου να αναβαθμιστεί ενεργειακά και να γίνει αποδοτικό.

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content