Έχεις φθαρμένα λάστιχα; Δες για πόσες μέρες χάνεις το δίπλωμα

Ένα μεγάλο ποσοστό των οχημάτων που κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους έχει ακατάλληλα ελαστικά και επικίνδυνα για την ασφάλεια όλων μας.
Η αυστηροποίηση των ελέγχων φέρνει και πρόστιμα καθώς και αφαίρεση άδειας διπλώματος και άδεια κυκλοφορίας με βάση τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τα φθαρμένα λάστιχα των αυτοκινήτων και όχι μόνο είναι αρκετά επικίνδυνα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα.

Πόσες μέρες διαρκεί η αφαίρεση διπλώματος και η άδεια κυκλοφορίας;
Σύμφωνα με το Άρθρο 81: Μηχανισμοί, εξαρτήματα και συσκευές οχημάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η αφαίρεση του διπλώματος και η αφαίρεση της άδειας κυκλοφοριας είναι για 10 μέρες.

Πόσο είναι το πρόστιμο;
To πρόστιμο, πάλι σύμφωνα με το Άρθρο 81 του ΚΟΚ, είναι στα 80 ευρώ.

Οι τροχοί των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκούμενων, των μοτοποδηλότων και των ποδηλάτων επιβάλλεται να φέρουν ελαστικό με ή χωρίς αεροθάλαμο ή άλλα ελαστικά ανάλογης αποτελεσματικότητας που να είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφάλειας και η πρόσφυση, ακόμη και επί υγρού οδοστρώματος.

Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν ορισμένα ειδικής χρήσης μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα να εξαιρεθούν της πιο πάνω υποχρέωσης, αν δεν προκαλείται φθορά του καταστρώματος της οδού.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το, για κάθε τύπο ελαστικού, ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος προεξοχών του πέλματος, κάτω από το οποίο, εξαιτίας έλλειψής επαρκούς ικανότητας πρόσφυσης, απαγορεύεται για λόγους ασφάλειας η περαιτέρω χρήση του ελαστικού αυτού.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται αντικατάσταση των ελαστικών
Η διάρκεια ζωής ενός ελαστικού (ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή) είναι η 3ετία ή η 5ετία, ακόμα κι αν το αυτοκίνητο δεν έχει διανύσει πολλά χιλιόμετρα. Σ’ αυτή την περίπτωση, είναι ευνόητο ότι η διάρκειά τους είναι πιο βραχύβια.

Αναλυτικά ο ΚΟΚ (Άρθρο 81, σελίδα 127)

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content