Δήμος Λεβαδέων: Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών – μειονεκτικών περιοχών

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών  ή /και μειονεκτικών περιοχών

O Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την «Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών ή /και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2023» ξεκινά την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023.

Στις ορεινές ή /και μειονεκτικές περιοχές του Δήμου Λεβαδέων ανήκουν οι Οικισμοί Ελικώνος, Ανάληψης και Τσουκαλάδων, η Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου και οι Τοπικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου, Αγίας Τριάδος, Αγίας Άννας, Κορωνείας, Λαφυστίου, Δαύλειας και Προσηλίου.

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες (σύζυγοι με ή χωρίς ανήλικα τέκνα) συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών (ένας εκ των συζύγων και τουλάχιστον 1 παιδί), όπου ένα τουλάχιστον μέλος τους έχει την ιδιότητα: α) του Έλληνα πολίτη β) πολίτη της ΕΕ γ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο(Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) και δ) της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Στην περίπτωση που ένα μόνο μέλος της οικογένειας είναι πολίτης των παραπάνω χωρών, η αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης υποβάλλεται από το μέλος αυτό. Αν η ίδια προϋπόθεση συντρέχει στο πρόσωπο και των δύο συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εξ αυτών.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής πολιτικής είναι οι εξής

Α)Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν είτε μόνιμα σε ορεινές ή και μειονεκτικές περιοχές ή τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας του εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης φορολογικά έτη σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.

Β)Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

Η ετήσια εισοδηματική ενίσχυση ανέρχεται: 

α) Εξακόσια (600) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

β) Τριακόσια (300) ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται, είτε απευθείας από τον πολίτη, με τη χρήση κωδικών taxisnet, α)στην ψηφιακή πλατφόρμα που βρίσκεται στην δικτυακή σύνδεση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), επιλέγοντας: Υγεία και Πρόνοια – Επιδόματα – Εισοδηματική ενίσχυση Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών (https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/epidomata/eisodematike-eniskhuse-oreinon-e-kaimeionektikon-periokhon), β)στην ψηφιακή πλατφόρμα που βρίσκεται στην δικτυακή σύνδεση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), επιλέγοντας: https://oreina.epidomata.gov.gr, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών από τον αιτούντα, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται και διασταυρώνονται μέσω διαλειτουργικότητας από τις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ κλπ). 

Στις περιπτώσεις όμως που οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν είναι εφικτές ή δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα, ο αιτών θα ενημερώνεται για την προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών τα οποία οφείλει εντός 2 μηνών από την ημερομηνία ενημέρωσης να υποβάλλει, μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Εξυπηρέτησης, στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ενίσχυσης (βλ. παρ.3 άρθρο 4 της σχετικής ΚΥΑ).

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content