Δήμος Αλιάρτου Θεσπιέων: Ενεργοποίηση θυρίδων του gov.gr

Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκαν οι Θυρίδες του gov.gr για τον Δήμο σας:

 • Θυρίδα Κοινωνικών Δομών που εκδίδει Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά Covid-19 εμβολιασμού ● Θυρίδα Δημοτολογίου που εκδίδει δημοτολογικά πιστοποιητικά / βεβαιώσεις και υποδέχεταιαιτήσεις πολιτών
 1. Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
 2. Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης
 3. Έκδοση Πιστοποιητικού Ιθαγένειας
 4. Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών
 • Θυρίδα Ληξιαρχείου που εκδίδει Ληξιαρχικά έγγραφα και υποδέχεται αιτήσεις πολιτών 1. Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 1. Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 2. Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
 3. Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 • Θυρίδα Γραμματείας που υποδέχεται αιτήσεις πολιτών που αφορούν δημοτικές υπηρεσίες
 1. Έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας
 2. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
 3. Δημοτική Ενημερότητα

και στην οποία διαβιβάζεται μέσω του gov.gr κάθε άλλο αίτημα που αφορά Παροχή  Υπηρεσιών του Δήμου μας .

Τα Πιστοποιητικά και οι Βεβαιώσεις που εκδίδονται είναι έγκυρα σε φυσική και σε ψηφιακή  μορφή τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και σε ιδιωτικούς φορείς.

Δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των δημοτών τόσο στην δημοτική ενότητα  Αλιάρτου όσο και στην δημοτική ενότητα Θεσπιέων. 

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content