Διαγωνισμός Έργου “Κατασκευή Παιδικών Χαρών στις Τοπικές Κοινότητες Χωστίων, Λουτουφίου και Νεοχωρακίου”

Διαγωνισμός Έργου “Κατασκευή Παιδικών Χαρών στις Τοπικές Κοινότητες Χωστίων, Λουτουφίου και Νεοχωρακίου”

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΧΩΣΤΙΩΝ, ΛΟΥΤΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ»

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 199326

ΚΩΔΙΚΟΣ : CPV: 45236210-5 (Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς)

01-23PROC012659206-667ΣΩΡΜ-ΣΜ6- Περίληψη διακήρυξης Π.Χ. Leader

02-23PROC012660011- Διακήρυξη Παιδικές χαρές Leader

03- Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων_signed

04- Προϋπολογισμός μελέτης_signed

05- Τιμολόγιο μελέτης_signed

06-Τεχνική Περιγραφή Παιδικές χαρές Leader signed

07- Κατόψεις

08-Προμέτρηση_signed

09-Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___200423 Παιδικές χαρές leader signed

10-espd-request-v2 signed

12-112 Συγκρότηση επιτροπής του έργου-Κατασκευή παιδικών χαρών Χωστίων, Λουτουφίου, Νεοχωρακίου-

 13-113 Κατάρτιση όρων του έργου-Κατασκευή παιδικών χαρών Χωστίων, Λουτουφίου, Νεοχωρακίου-

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content