Ανακύκλωση Ένδυσης – Υπόδησης και Ηλεκτρικών Συσκευών Στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιέων

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι, o Δήμος στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος  πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ανακύκλωσης & βιώσιμης ανάπτυξης, εντάχτηκε: 

Α) Έπειτα από την από 21/2/2024 υπογραφή σύμβασης με την εταιρία East West Greece στο δίκτυο  ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, διαθέτοντας κατάλληλα κεντρικά  σημεία της επιλογής του, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.

Από την δράση αυτή για τον Δήμο, προκύπτουν:

∙ Σημαντική δημόσια ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα συλλεχθέντα είδη θα  αποτρέπονται από το ρεύμα των αστικών αποβλήτων, τα οποία μέχρι σήμερα οδηγούνται σε  υγειονομική ταφή, με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οικονομικό κόστος διαχείρισης.

∙ Άμεση οικονομική ωφέλεια από την εξοικονόμηση των αναλογούντων ποσών περιβαλλοντικής  προσφοράς, τα οποία θα κατέβαλλε ετησίως σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν.4042/2012 για τις δια της  παρούσης ποσότητες ανακυκλούμενων (ανακτώμενων και επαναχρησιμοποιημένων πλέον) ενδυμάτων  και υποδημάτων, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτονταν στο ΧΥΤΑ.

Συγκεκριμένα για το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων τοποθετήθηκαν προς εξυπηρέτηση των Δημοτών, 11  κάδοι στις παρακάτω κοινότητες: Αλιάρτου (6 κάδοι), Θεσπιών (2 κάδοι), Λεονταρίου (1 κάδος),  Μαυρομματίου (2 κάδοι). Σε περίπτωση που το πρόγραμμα σημειώνει επιτυχία και εφόσον κρίνεται  εφικτό και σκόπιμο από το Δήμο και την εταιρεία, θα εγκατασταθούν επιπλέον κάδοι.

Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων 

 Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Αλίαρτος Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ  Τηλ. Επικ.: 22683–50.211 / Fax: 22680-22.690 / URL:www.aliartos.gov.gr / e-mail:[email protected]  

Β) Επιπλέον στο πλαίσιο διαχείρισης παλαιών ηλεκτρικών συσκευών, δεδομένης της ισχύουσας  σύμβασης του Δήμου μας με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (σύστημα διαχείρισης) διατίθενται πλέον  τροχήλατοι κάδοι σε επιλεγμένα σημεία, όπου θα εναποτίθενται παλαιές ηλεκτρικές συσκευές προς  ανακύκλωση καθώς επίσης και παλετοκιβώτια χωρητικότητας 600 λίτρων για μεγαλύτερες συσκευές  (πληροφορίες τηλ. 2268-350211).

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content