Αναδρομική επιδότηση ρεύματος: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι για να πάρουν τα χρήματα

Οδηγίες δόθηκαν με ΦΕΚ για την αναδρομική επιδότηση ρεύματος, τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι για να πάρουν τα χρήματα
Οι αρτοποιοί πρέπει να επικοινωνήσουν με τον πάροχο που εκπροσωπούσε ή εκπροσωπεί την/τις παροχή/ες τους το διάστημα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 για να ενημερωθούν σχετικά με την διαδικασία που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ο συγκεκριμένος πάροχος (ο κάθε πάροχος έχει την δική του διαδικασία) προκειμένου να αποδοθούν αναδρομικά τα ποσά των επιδοτήσεων του ταμείου ενεργειακής μετάβασης σύμφωνα με το ΦΕΚ το οποίο δημοσιεύτηκε στις 3/1/2023.

Αναλυτικά η σχετική επιστολή της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος αναφέρει:
«Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης αναφορικά με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι αρτοποιοί με ΚΑΔ 1071 προκειμένου να αποδοθούν αναδρομικά τα ποσά των επιδοτήσεων του ταμείου ενεργειακής μετάβασης σύμφωνα με το ΦΕΚ το οποίο δημοσιεύτηκε στις 3/1/2023, σας παραθέτουμε τα κάτωθι:

Αρχικά σημειώνουμε (όπως προκύπτει από το α. 4 του ΦΕΚ), ότι αποτελεί υποχρέωση των παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας να ενημερώσουν τους πελάτες τους για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να τους πιστώσουν τα χρήματα για το χρονικό διάστημα που εκπροσωπούσαν τις παροχές τους (είτε είναι υφιστάμενος πελάτης τους είτε έχουν αλλάξει πάροχο). Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2023 σύμφωνα με το ΦΕΚ.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο που εκπροσωπούσε ή εκπροσωπεί την/τις παροχή/ες σας το διάστημα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 έτσι ώστε να ενημερωθείτε για την διαδικασία που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ο συγκεκριμένος πάροχος (ο κάθε πάροχος έχει την δική του διαδικασία).

Βασική λεπτομέρεια που πρέπει να επιβεβαιώσετε είναι ότι ο συγκεκριμένος πάροχος, σας έχει καταχωρημένο ως ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ με ΚΑΔ 1071.

Εάν δεν έχει σωστά καταχωρημένη την επιχείρησή σας, δηλαδή έχει άλλον ΚΑΔ, θα πρέπει να σταλεί η έναρξη επαγγέλματος από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxis ως αποδεικτικό της δραστηριότητας.

Καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με το πάροχο, είτε γνωρίζετε αν σας έχει αποδοθεί η σωστή κρατική επιδότηση είτε όχι καθώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο συγκεκριμένο ΦΕΚ».

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr