Βοιωτία: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω του αγώνα “Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2024”

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω διεξαγωγής του αγώνα “Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2024”.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 49 και 52 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Αγώνες στους δρόμους», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με άρθρο 43 Ν.4784/2021.

β) Τις διατάξεις του Π.Δ.7/2017 (Α-14) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

γ) Υπ’αρίθμ 1259/24/744693 από 10/4/2024 Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής

δ) Υπ’αρίθμ. 7953/24/748801 από 11/4/2024 δ/γη ΓΑΔΠΣΕ

ε) Επιχειριασιακό σχέδιο Υπηρεσίας μας για τον Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος 2024

στ) Την υπ’αρίθμ 7954/24/975581 από 13/5/2024 Άδεια τέλεσης Αγώνα Υπηρεσίας μας.

ζ) Αναφορές εμπλεκόμενων Υπηρεσιών

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Τις ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 18/5/2024 στις κατωτέρω οδούς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας , περιοχής Δήμων Λιβαδειάς,Αλιάρτου-Θεσπιέων,Θήβας & Τανάγρας, ως εξής:

Α. Τμηματική διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων (εξαιρουμένων των οχημάτων άμεσης ανάγκης και των συνοδευτικών οχημάτων των διοργανωτών) από ώρα 14:00 εως ώρα 17:30 στο παρακάτω επαρχιακό δίκτυο:

  1. i) ΠΕΟ Λαμίας- Λιβαδειάς από χ/θ 66,000 (όρια Νομού Φθιώτιδας) εως χ/θ 92,500 (διασταύρωση της με την οδό Ρούμελης Δήμου Λεβαδέων) συμπεριλαμβανομένου τμήματος της περιφερειακής οδού Λιβαδειάς από κόμβο Κ-2 (σκαλιά Αι Γιάννη) εως τον επόμενο κόμβο Κ-3 (ένανατι καταστήματος ΦΙΛΩΝ-ανταλλακτικά αυτοκινήτων)

ii)ΠΕΟ Θηβών – Λιβαδειας από χ/θ 2,000 (διασταύρωσή της με την οδό Αγ.Αθανασίου Δήμου Θηβαίων) εως την χ/θ 44,000 ( διασταύρωσή της με την οδό Λεωφόρος Αθηνών Δήμου Λεβαδεών).

iii)Εθνική Οδός Χαλκίδος – Θηβών από χ/θ 17,000 όριά μας με Νομό Ευβοίας(πρωην εργοστάσιο IDEAL STANDARD) εως χ/θ 34,000 (κόμβος Κουτσούρα, διασταύρωση της με οδό Αυλίδος Δήμου Θηβαίων), συμπεριλαμβανομένου του Α/Κ Ριτσώνας της ΠΑΘΕ Αυτ/μων.

iv)Την ολική διακοπή κυκλοφορίας στον Α/Κ Ριτσώνας επί της ΠΑΘΕ όσον αφορά την είσοδο-έξοδο οχημάτων από και πρός την ΠΑΘΕ από ώρες 15:30 εως ώρα 17:30.

Β. Την πλήρη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων από ώρα 14:00 εως πέρατος στην πόλη της Λιβαδειάς στις παρακάτω οδούς που αποτελούν και δρομολόγιο αγώνα : οδός Θεσσαλονίκης & Λεωφόρος Αθηνών σε όλο το μήκος τους, αλλά και απαγόρευση στάσης-στάθμευσης παντώς οχήματος από ώρα 06:00 εως πέρατος στις ανωτέρω οδούς .

Γ. Την πλήρη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων από ώρα 14:30 εως πέρατος στη πόλη του Αλιάρτου κεντρική οδός Λεωφόρος Αθηνών αλλά και απαγόρευση σταθμεύσεων από ώρα 06:00 εως πέρατος μόνο στο ρεύμα προς Θήβα.

Δ. Την πλήρη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων από ώρα 15:00 εως πέρατος στη πόλη της Θήβας στις παρακάτω οδούς που αποτελούν και δρομολόγιο αγώνα : οδός Αγίου Αθανασίου σε όλο το μήκος της, οδός Λαίου σε όλο το μήκος της, οδός Θρεψιάδου απο τη διασταύρωσή της με οδό Λαίου εως τη διασταύρωσή της με οδό Πινδάρου, οδός Πινδάρου από τη διασταύρωσή της με οδό Θρεψιάδου εως τη διασταύρωσή της με οδό Βουρδουμπά , οδός Βουρδουμπά από διασταύρωσή της με οδό Πινδάρου εως τη διασταύρωσή της με οδό Τσεβά, οδός Αυλίδος από διασταύρωσή της με οδό Βουρδουμπά εως διασταύρωσή της με οδό Δαγλαρίδου, οδός Δαγλαρίδου σε όλο το μήκος της ,οπλαρχηγού Βογγλη από διασταυρωσή της με οδό Δαγλαρίδου εως τη διασταυρωσή της με οδό Αυλίδος, οδός Αυλίδος από κυκλικό κόμβο Αγ.Θεοδώρων εως τη διασταύρωσή της με κόμβο Κουτσούρα, αλλά και απαγόρευση στάσης – στάθμευσης παντώς οχήματος από ώρα 06:00 στις ανωτέρω οδούς(επί της οδού Πινδάρου μόνο το ρεύμα πρός κέντρο πόλεως) εως πέρατος.

  1. Οι υπεύθυνοι διοργάνωσης του ποδηλατικού αγώνα, υποχρεούνται στην τοποθέτηση των προβλεπόμενων από τον Νόμο μέσων σήμανσης, για την έγκαιρη εκτροπή της κυκλοφορίας και την αποτροπή ατυχημάτων.
  2. Το Τ.Τ. Λιβαδειάς & τα Α.Τ. Αλιάρτου, Θηβών, Τανάγρα καθώς και Τ.Τ.ΑΥΤ/ΜΩΝ ΠΑΘΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα αρμοδιότητάς του, κατά μήκος της διαδρομής διεξαγωγής του αγώνα, για την τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., προς πρόληψη-αποτροπή ατυχημάτων και διευκόλυνση των αγωνιζομένων.
  3. Το χρονικό διάστημα των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύνανται να παραταθούν ή να μειωθούν, καθώς και να μην εφαρμοστούν, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό , κατά την κρίση των επικεφαλής των μέτρων Τροχαίας ανά περιοχή αρμοδιότητας.

Άρθρο 5

  1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης, αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) ”Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”.

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content