Δήμος Λεβαδέων: Ορισμός νέων Αντιδημάρχων

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας με απόφασή του αναδιανέμει αρμοδιότητες Αντιδημάρχων ως ακολούθως:

Τον κ. Αλέξανδρο Μητά ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες την εποπτεία και τον έλεγχο των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και των θεμάτων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Λιβαδειάς (ΚΕΠ) και ως Αναπληρωτή Δήμαρχο.

Τον κ. Αθανάσιο Καλογρηά ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες επί των θεμάτων της Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης, του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας, Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Δαύλειας και ως Αναπληρωτή Δήμαρχο σε περίπτωση κωλύματος του κ. Αλ. Μητά.

Τον κ. Μιχαήλ Σαγιάννη ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες επί των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Αντιδήμαρχο στην Δημοτική Ενότητα Κορώνειας.

Τον κ. Ιωάννη  Δήμου ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Αντιδήμαρχο στην Κοινότητα Κυριακίου.

Τον κ. Ιωάννη Αποστόλου ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού και Πρόεδρο των σχετικών επιτροπών. 

Τον κ. Μάριο Σάκκο ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού, Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου και Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας. 

Επίσης, για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου ορίζει ως άμισθους Αντιδημάρχους  τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους:

Την κ. Ιωάννα Νταντούμη ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας (ΚΑΠΗ, Κοινωνικής Προστασίας, Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης).

Τον κ. Εμμανουήλ Τσεσμετζή ως Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητες σε θέματα υποδοχής και ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Ως άμισθους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους ορίζει τους εξής:

Τον κ. Βρασίδα Γιαννακόπουλο ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με αρμοδιότητες σε θέματα προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών, την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

Τον κ. Κωνσταντίνο Μερτζάνη ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με αρμοδιότητες σε θέματα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας, Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας, Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων, Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας, αφού ευχήθηκε καλή αυτοδιοικητική χρονιά, ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του για την έως τώρα συμβολή τους και εξέφρασε την πίστη του για την συνέχιση των επιτυχιών στους τομείς των έργων, της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου και της ρύθμισης της καθημερινότητας, πάντα επ’ ωφελεία των δημοτών.

Ο κ. Ταγκαλέγκας στις δηλώσεις του, κήρυξε την έναρξη της τελευταίας χρονικής ενότητας του πρώτου κύκλου της ΄΄Συμφωνίας Προοπτικής΄΄, η οποία θα αποτελέσει την γέφυρα με τη νέα Συμφωνία Προοπτικής με τους δημότες τον Οκτώβριο του 2023. 

Στόχος θα είναι η περάτωση του δημοτικού σχεδιασμού με έργα και δράσεις που θα συνεχίσουν να αλλάζουν ολιστικά και οριστικά την εικόνα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων ολοκλήρωσε την παρέμβαση του εκφράζοντας την πεποίθηση του ότι η Λιβαδειά και τα χωριά μας θα συνεχίσουν την κίνηση προς τα εμπρός, αφήνοντας πίσω τις δυσκολίες των αλλεπάλληλων κρίσεων και μετατρέποντας το όραμα της δημιουργίας ενός σύγχρονου, πράσινου και καινοτόμου Δήμου σε πραγματικότητα.

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr