Θήβα: Εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στο Πυρί

Λαμβάνοντας υπόψη τον Ν.4203/2013 περί «Ρυθμίσεων Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Άλλων Διατάξεων» άρθρο 15, παρ. β΄ και τον Ν.2364/1995 περί «Σύστασης του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού, Εισαγωγής, μεταφοράς, εμπορίας, και διανομής φυσικού αερίου και άλλων διατάξεων» άρθρο 7, παρ.3, σας ενημερώνουμε ότι είναι απαραίτητη η κατάληψη οδοστρώματος σε τμήμα της εν λόγω οδού στο προσεχές διάστημα ως εξής:
Για την κατασκευή και σύνδεση του νέου τμήματος αγωγού φυσικού αερίου στην Οδό Αγίου Αθανασίου στον Δήμο Θηβαίων με το υφιστάμενο ενεργό δίκτυο, θα πραγματοποιηθεί εκτέλεση εργασιών επί της οδού Αγίου Αθανασίου στο τμήμα από Καβείρων έως Δημοκλείδου όπως εμφανίζεται στο σχέδιο (οδός με μπλε χρώμα) που υποβάλλεται συνημμένα. Οι εκσκαφές θα αφορούν χαντάκι πλάτους 0,50μ. και βάθους 1,0μ.

Κατά την διάρκεια των εργασιών στο τμήμα από Καβείρων έως Δημοκλείδου, θα γίνει αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην οδό Αγίου Αθανασίου, και τα οχήματα θα κατευθύνονται στην οδό Καβείρων όπως φαίνεται στο σχέδιο.


Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με ασφάλεια και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν τις εργασίες κατασκευής αγωγών Φυσικού αερίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σύμφωνες με αυτές που ορίζονται στην µε αριθμό ∆ΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β/2011) Υπουργική απόφαση και προσαρμοστεί ως προς τις αποστάσεις στις τοπικές συνθήκες.
Το ωράριο λειτουργίας του εργοταξίου θα εκταθεί από τις 06:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. Μετά τις 21:00 η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται πλήρως.
Η ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών προγραμματίζεται στις από 28 Ιουνίου 2023.

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content