Οδοφωτισμός στον Δήμο Θηβαίων

Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Θηβαίων

Στις 26/9/2023 εντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η πράξη με τίτλο : «Συνοδευτικές δράσεις οδοφωτισμού εντός της περιοχής παρέμβασης του Δήμου Θηβαίων» με κωδικό ΟΠΣ:6001757 στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» συνολικής δημόσιας δαπάνης ποσού 650.000,00 € εκ των οποίων το ποσό των 527.500,00 € συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το υπολειπόμενο ποσό θα καλυφθεί από Ιδία Συμμετοχή του ΔΘ.

Η προαναφερόμενη πράξη ήταν ήδη ενταγμένη στο ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 και για διαχειριστικούς λόγους όπως ακριβώς είχε εγκριθεί μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027.

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αποτελεί η αντικατάσταση ενεργοβόρων φωτιστικών παλαιού τύπου σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Θήβας. Πρόκειται για φωτιστικά σε ιστούς στις οδούς Αγίου Αθανασίου, Αυλίδος, Λοξής Φάλαγγος, Οπλαρχηγού Βόγκλη, Διρκαίου, τμήμα της Κασσάνδρου, στην περιφερειακή οδό μέχρι τον κόμβο Ταχίου καθώς και στην οδό Πινδάρου και τις κάθετες σε αυτήν.

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content