Συνάντηση Αν. Διοικητή και στελεχών Γ.Ν. Θηβών με Εταιρία ELVAL

Επίσκεψη του Αν. Διοικητή κ. Κατσαγκόλη Ιωάννη και των στελεχών του Γ.Ν.Θηβών στην εταιρία ELVAL, Aluminum Division of ElvalHalcor SA.

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ELVAL, Aluminum Division of ElvalHalcor SA, έπειτα από συζητήσεις, επήλθε το αποτέλεσμα της από κοινού αποδοχής ικανοποιήσεως Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Τα τροχήλατα φορεία, οι μηχανές αναρρόφησης και τα μηχανήματα του Αναισθησιολογικού, εξυπηρετούν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου της περιοχής μας και όχι μόνο, αλλά ταυτόχρονα αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες υγείας του Νοσοκομείου μας.

Η κομβική σημασία του Νοσοκομείου μας για την περιοχή αναγνωρίζεται από το σύνολο των επιχειρήσεων της Βιομηχανικής ζώνης.

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr