Συμφωνία μεταξύ Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας και εταιρείας “MYTILINEOS” για δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα

Συμφωνία μεταξύ Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας και της εταιρείας “MYTILINEOS” που αφορά στο δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για τους δημότες

«Ενημέρωση για την συμφωνία μεταξύ Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας και της εταιρείας “MYTILINEOS” που αφορά στο δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για τους δημότες.

Μεταξύ του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας και της εταιρείας «MYTILINEOS» συμφωνήθηκαν τα εξής:  

 1. Για τις Κοινότητες Διστόμου και Στειρίου δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, με όριο κατανάλωσης για κάθε σχετική παροχή/ εγκατάσταση (ρολόι) , χαμηλής τάσης, ορίζονται οι 6.000kwh κάθε έτος. Μετά τις 6.000 kwh η τιμή του ρεύματος θα τιμολογείται με το χαμηλότερο τιμολόγιο της Protergia χωρίς την ρήτρα αναπροσαρμογής. 
 2. Για τις Κοινότητες Αντίκυρας και Παραλίας Διστόμου δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, με όριο κατανάλωσης για κάθε σχετική παροχή/ εγκατάσταση (ρολόι), χαμηλής τάσης ορίζονται οι πρώτες 5.500 kwh κάθε έτος. Μετά τις 5.500 kwh η τιμή του ρεύματος θα τιμολογείται με το χαμηλότερο τιμολόγιο της Protergia χωρίς την ρήτρα αναπροσαρμογής. 
 3. Για την Κοινότητα Αράχωβας δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, με όριο κατανάλωσης για κάθε σχετική παροχή/ εγκατάσταση, χαμηλής τάσης, ορίζονται οι πρώτες 2.500 kwh κάθε έτος. Μετά τις 2.500 kwh η τιμή του ρεύματος θα τιμολογείται με το χαμηλότερο τιμολόγιο της Protergia χωρίς την ρήτρα αναπροσαρμογής. Ισχύει μόνο για τους μόνιμους κατοίκους που έχουν την πρώτη κατοικία τους εντός του οικισμού Αράχωβας, του οικισμού Λιβαδίου και Ζεμενού της Κοινότητας Αράχωβας ή λειτουργούν επιχείρηση στους ανωτέρω οικισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκάστοτε επιχειρηματίας αποτελεί μόνιμο κάτοικο και έχει την πρώτη κατοικία εντός των ανωτέρω οικισμών. Προς τον σκοπό απόδειξης ιδιότητας μόνιμου κατοίκου και ύπαρξης πρώτης κατοικίας εντός των ανωτέρω οικισμών θα κοινοποιούνται στην εταιρεία τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα.   
 4. Στην Ιερά μονή του Οσίου Λουκά καθώς και σε όλους τους Ιερούς Ναούς του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας ορίζεται η ποσότητα κατανάλωσης σε κιλοβατώρες (kwh) που καταναλώθηκε στη σχετική εγκατάσταση, το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν το χρονικό σημείο έναρξης κάλυψης της δαπάνης για την εν λόγω εγκατάσταση.
 5. Για τις σχολικές μονάδες που ευρίσκονται και λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου θα καλύπτεται δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για το χρονικό διάστημα που είναι σε λειτουργία οι σχετικές σχολικές μονάδες .

Προϋπόθεση για να δικαιούται έκαστος καταναλωτής του ωφελήματος που περιγράφεται παραπάνω είναι να είναι νέος ή υφιστάμενος πελάτης της Protergia. Επιπλέον, απαιτείται η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του καταναλωτή προς τη Δωρήτρια εταιρεία, σύμφωνα με την συναφθείσα σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, άνω του ορίου κατανάλωσης. 

Η ισχύς της ανωτέρω συμφωνίας θα ισχύει μέχρι την 31/12/2030. Μετά την λήξη της ανωτέρω συμφωνηθείσας διάρκειας, εφόσον θα συνεχιστεί η λειτουργία της νέας μονάδας, θα εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω συμφωνία για τα επόμενα χρόνια.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα ξεκινήσει την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023  στα εξής σημεία : 

α. Δίστομο : Συνεργάτη “PROTERGIA”  – 10ης Ιουνίου 41.

 (τηλέφωνο επικοινωνίας : 2267300581)

β. Αντίκυρα : Δημοτικό κατάστημα (πρωινές ώρες 9:00 π.μ. – 3:00μ.μ.)

(τηλέφωνο επικοινωνίας : 2267041474)

γ. Αράχωβα : Δημοτικό κατάστημα (πρωινές ώρες 9:00 π.μ. – 3:00μ.μ.)

(τηλέφωνο επικοινωνίας : 2267350201)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για οικιακό τιμολόγιο: 

 1. Τελευταίος λογαριασμός χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές ή απόδειξη εξόφλησης.
 2. Ταυτότητα
 3. Τελευταία ένδειξη μετρητή (φωτογραφία ρολογιού)

 Για επαγγελματικό τιμολόγιο : 

 1. Έναρξη εργασιών για ατομικές επιχειρήσεις  ή καταστατικό/ΦΕΚ εκπροσώπησης  για τις εταιρείες. 
 2. Ταυτότητα Νόμιμου εκπροσώπου.
 3. Τελευταίος λογαριασμός χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 4. Τελευταία ένδειξη μετρητή (φωτογραφία ρολογιού)

Επιπλέον δικαιολογητικό για την  κοινότητα Αράχωβας :

 • Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας (η οποία εκδίδεται από το ΚΕΠ προσκομίζοντας το Ε1) 

Ο Δήμαρχος

Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας

Ιωάννης Σταθάς

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content