Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Χρηματοδότηση 641.419,52 € για την ωρίμανση έργων Πολιτισμού

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε τις ακόλουθες αποφάσεις ένταξης πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»:

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 641.419,52 ευρώ.

Μετά την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε:

«Εντάσσουμε σήμερα επτά ακόμη έργα αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων ή τοπόσημων της Στερεάς Ελλάδας και ο στόχος μας είναι διπλός. Προστατεύουμε αφενός ό,τι κρατά άσβεστη τη μνήμη, ό,τι αναδεικνύει το ένδοξο παρελθόν του τόπου μας. Παράλληλα, όμως, επενδύουμε σε έργα πολιτισμού και στην υπεραξία που δημιουργούν, ώστε να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία το όφελος».

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content