Oι κάτοικοι της Ελλοπίας αντιδρούν στην… “Βόμβα” με συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Oι κάτοικοι της Ελλοπίας αντιδρούν στην… “Βόμβα” με συγκέντρωση διαμαρτυρίας

 

Για αυτό το θέμα οι κάτοικοι της Ελλοπίας  πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα 10/01 .

Την Τετάρτη 10/01/2024 και ώρα 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο Ελλοπίας θα πραγματοποιηθεί ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
Θα συζητηθεί εκ νέου το ζήτημα με τις αποθήκες ενέργειας στο χωριό μας και θα ψηφισθεί θετικά ή αρνητικά το έργο από τους τοπικούς συμβούλους.
Υπενθυμίζουμε πως στο προηγούμενο τοπικό συμβούλιο, οι πλειοψηφία των τοπικών συμβούλων του χωριού είχε ψηφίσει θετικά για το έργο.
Αυτή τη φορά θέλουμε την τοπική αρχή με το μέρος μας!
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!!

 

Ακολουθούν οι αντιδράσεις της κ. Πούλου και του κ. Μουλκιώτη

“Έντονες και εύλογες αντιδράσεις προκαλεί στις τοπικές κοινωνίες της Ελλοπίας, της Ξηρονομής, αλλά και της Αλυκής, η δημοσιοποίηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή στην περιοχή Ρεθαριά Θίσβης -σε απόσταση μόλις 163 μέτρων από τον οικισμό της Ελλοπίας!- έξι Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ 496,60 MW), ενός Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ 33/400kV), καθώς και Γραμμής Μεταφοράς Ενέργειας Υψηλής Τάσης (ΓΜ 400kV).

Κάτοικοι της Ελλοπίας και η Επιτροπή Πολιτών Αλυκής Βοιωτίας αντέδρασαν άμεσα και εγγράφως με επιστολή, όπου υπογραμμίζουν ότι σοβαροί περιβαλλοντικοί, χωροταξικοί και θεσμικοί λόγοι καθιστούν προβληματικό και επικίνδυνο το έργο.

Στις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις τους επισημαίνουν ότι αυτό δεν μπορεί να χωροθετηθεί στην Ρεθαριά, αφού δεν έχει θεσμοθετηθεί εκεί «Περιοχή Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων» (ΠΟΑΠΔ), ενώ λόγω των ιόντων λιθίου στους Σταθμούς υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του εδάφους και του νερού σε περίπτωση διαρροής των τοξικών χημικών που περιέχουν, αλλά και κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω της εξαιρετικά εύφλεκτης φύσης τους. Τέλος, τονίζουν ότι βάσει της νομοθεσίας και της νομολογίας του ΣτΕ πρέπει να προηγηθεί κάθε σχετικής απόφασης για το έργο η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων.

Η κυβέρνηση αδιαφορεί για το γεγονός ότι η Βοιωτία συνεχίζει να επιβαρύνεται με δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο παραγωγής -πλέον και αποθήκευσης…- ενέργειας, ενώ γυρίζει προκλητικά την πλάτη στις ανησυχίες και τις αντιρρήσεις των τοπικών κοινωνιών και της Αυτοδιοίκησης, που πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως και να έχουν τον πρώτο λόγο!
Ενώνω τη φωνή μου με τους κατοίκους και δεσμεύομαι να αναδείξω το θέμα στη Βουλή, με Ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς, και να διεκδικήσουμε μαζί συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις!

Γιώτα Πούλου”

 

“Γιώργος Μουλκιώτης: «SOS των δημοτών από την σχεδιαζόμενη δημιουργία σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην  Ελλοπία» 

Ο βουλευτής Βοιωτίας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης, με άμεση κοινοβουλευτική παρέμβαση – αναφορά, απευθυνόμενη στους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών, ζητά να αντιμετωπιστούν άμεσα οι έγγραφες αντιρρήσεις των κατοίκων Ελλοπίας και της Επιτροπής Πολιτών Αλυκής επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το υπό ίδρυση σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλοπία. 

Με την αναφορά, ο Γιώργος Μουλκιώτης μεταφέρει στην Βουλή τις αντιρρήσεις των κατοίκων Ελλοπίας και της Επιτροπής Πολιτών Αλυκής, λαμβάνοντας υπόψιν και τις δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαντώντας σε σχετική ερώτησή του,  για το ενδεχόμενο εγκατάστασης πλωτών φωτοβολταϊκών στον Κόλπο Δομβραίνας και συγκεκριμένα, ότι «…….η Βοιωτία έχει ένα υψηλό βαθμό συμμετοχής [.…] και ένα υψηλό μερίδιο από πλευράς ενεργών μονάδων ΑΠΕ σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο….».

Οι κάτοικοι Ελλοπίας και η Επιτροπή Πολιτών Αλυκής, με σχετικά έγγραφα αναφέρονται στην περιβαλλοντική μελέτη που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του έργου: «6 Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) συνολικής ισχύος 496,60 MW στις θέσεις «Ρεθαριά 1 – 6», Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ 33/400kV) και Γραμμή Μεταφοράς Ενέργειας Υψηλής Τάσης (ΓΜ 400kV) στη Δ.Ε. Θίσβης

Επισημαίνουν ότι υφίστανται τόσο περιβαλλοντικοί – χωροταξικοί όσο και θεσμικοί λόγοι που καθιστούν προβληματικό το έργο και αναγκαία την άμεση γνωμοδότηση της Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα οι αναφέροντες επισημαίνουν ότι:

α) Για τους Σταθμούς Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε κανένα εργαλείο χωροταξικού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα, ελλείψει προηγούμενης θεσμοθέτησης Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), να μην μπορεί να χωροθετηθεί ένα τέτοιο έργο στη θέση που σχεδιάζεται.

β)  Το έργο ενέχει ανεπίτρεπτα υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς διότι είναι τεχνολογίας ιόντων λιθίου και η γειτνίαση των γηπέδων εγκατάστασης του εν λόγω έργου με κατοικημένες περιοχές αποτελεί σοβαρό κίνδυνο τεχνολογικού ατυχήματος για τους κατοίκους αυτών.

γ) Ο νόμος 4014/2011 προβλέπει ρητά ότι μεταξύ των γνωμοδοτούντων φορέων περιλαμβάνονται και το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου, όπως και τα συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, ενώ με την από 7/10/2022 απόφαση του, το ΣτΕ (Ολομ. 1910/2022) σκέψη 8 έκρινε ότι μεταξύ των γνωμοδοτούντων φορέων περιλαμβάνεται ο οικείος πρωτοβάθμιος ΟΤΑ.

Η Επιτροπή Πολιτών Αλυκής υπογραμμίζει ότι «οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν πλήρους ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών ως ρητώς προβλέπεται από την Σύμβαση του Aarhus, το Ευρωενωσιακό Δίκαιο και όχι εν κρυπτώ, να έχουν πλήρη και σαφή περιβαλλοντική αιτιολόγηση συμβατή με την απόφαση για να λαμβάνονται υπ’ όψιν και να μην είναι προσχηματικές λόγω πολιτικού καιροσκοπισμού».

Οι κάτοικοι Ελλοπίας, μεταξύ άλλων, επισημαίνουν ότι το εν λόγω έργο «τεραστίων διαστάσεων και κυρίως σε ελάχιστη απόσταση από τον οικισμό Ελλοπίας (163 μέτρα) και ακόμη μικρότερη από το γήπεδο ποδοσφαίρου (35 μέτρα)» και έχουν «πολύ σοβαρές αντιρρήσεις  ως προς την κατασκευή και λειτουργία του».

Με την συγκεκριμένη κοινοβουλευτική παρέμβασή του, ο Γιώργος Μουλκιώτης ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να λάβουν άμεσα υπόψη τις ως άνω αντιρρήσεις,  σε άμεσο συνδυασμό και με όσα έχουν αναφερθεί στη Βουλή για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ στη Βοιωτία, και να τον ενημερώσουν για τις αποφάσεις και τις σχετικές ενέργειες τους.   “

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content