Ο Δήμος Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “MUST-a-Lab”

Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στην 5η Διεθνή Συνάντηση Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “MUST-a-Lab”

Πραγματοποιήθηκε η 5η Διεθνής Συνάντηση Εταίρων στη Βιέννη της Αυστρίας στις 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2023 στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «MUlti-STakeholder Labs for migrants and stakeholders (MUST-a-Lab):

Εργαστήρια πολλαπλών φορέων για μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς», διάρκειας τριών (3) ετών (2022-2024), με χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κύριο στόχο υλοποίησης του “MUST-a-Lab” στη Λιβαδειά αποτελεί η ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα σε φορείς που εμπλέκονται στην ένταξη μεταναστών και προσφύγων και σε υπηκόους τρίτων χωρών. Μέσω της λειτουργίας ειδικών εργαστηρίων και την διεξαγωγή μικρο-έρευνας επιδιώκεται ο σχεδιασμός βελτιωμένων στρατηγικών που θα προωθούν την κοινωνική ένταξη της εν λόγω ευάλωτης ομάδας πολιτών.Ο Δήμος Λεβαδέων συμμετείχε στην 5η Διεθνή Συνάντηση Εταίρων μέσω της Κοινωφελούς του Επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Λ.) μαζί με τον επικεφαλής εταίρο που είναι η πόλη Μέχελεν του Βελγίου και εκπροσώπους συγκεκριμένων δήμων, και φορέων από την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Αυστρία και τη Γαλλία.

 Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των εταίρων αναλύθηκαν θέματα, μεταξύ άλλων, που αφορούν στα αποτελέσματα που προέκυψαν – κατόπιν διεξαγωγής έρευνας και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων – από το 1ο και το 2ο Εργαστήριο Πολιτικών Ένταξης. Επίσης, παρουσιάστηκαν ευέλικτοι τρόποι χρήσης των καινοτόμων μεθόδων για την επιτυχημένη υλοποίηση του 3ου και τελευταίου Εργαστηρίου Πολιτικών Ένταξης, που θα πραγματοποιηθεί στους έξι συνολικά ευρωπαϊκούς δήμους της κοινοπραξίας.

Επιπλέον, έμφαση δόθηκε στη σπουδαιότητα των συνεργειών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και στην επικοινωνία της μεθοδολογίας του προγράμματος που δύναται να εφαρμοστεί ως καλή πρακτική και σε άλλους τομείς. 

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων, κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας τονίζει ότι η συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “MUST-a-Lab”, θα συνδράμει αξιόλογα στη συνεργασία μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στις διαδικασίες ένταξης καθώς και στην κατανόηση των αναγκών των υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Δήμος Λεβαδέων θα συνεχίσει να επιδιώκει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκοντας παράλληλα την ενεργοποίηση των φορέων, της κοινωνίας των πολιτών και των δημοτών για την θετική πορεία και εξέλιξη της κοινωνίας μας. 

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content