Ο Δήμος Λεβαδέων προσλαμβάνει

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοίνωσε νέες προσλήψεις για την κάλυψη οκτώ θέσεων εργασίας.

 

Οι προσλήψεις προσωπικού, αφορούν 8 άτομα και θα υλοποιηθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Λεβαδέων

  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (8 θέσεις) – Τρείς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ , ο ΑΜΚΑ , και ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ του αιτούντος

Η προθεσμία και ο τόπος υποβολής των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο Λεβαδέων από Τρίτη 19 Μαρτίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 ώρα 15:00.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content