Ο Δήμος Λεβαδέων επιθυμεί να προσλάβει φαρμακοποιό

Ο Δήμος Λεβαδέων, που εδρεύει στην Λιβαδειά της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, για τη στελέχωση της Δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων». 

Πιο συγκεκριμένα, η πρόσληψη θα γίνει για την υλοποίηση του Υποέργου 2 «Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών (Φαρμακείο) Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Λεβαδέων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027»

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχει διάρκεια για ένα έτος, από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Οι ειδικότητες

Η ειδικότητα που ζητείται είναι οι εξής:

  • ΠΕ Φαρμακοποιών

Το απαραίτητο προσόν

Για την παραπάνω θέση, απαραίτητο τυπικό προσόν για τη συμμετοχή στην προκήρυξη είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το άρθρο του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δήμος Λεβαδέων, Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη, Λιβαδειά, Τ.Κ. 32131,
    απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
    υπόψη κας Ευαγγελίας Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 22613-50858, 833).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι στο Proson.gr στο facebook, στο threads, στο twitter και στο viber, ώστε να ενημερώνεστε πρώτοι για όλες τις προσλήψεις σε δήμους.

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content