Μία θέση εργάτη καθαριότητας στο Δήμο Λοκρών

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) για τη Δημοτική Ενότητα Οπουντίων, ανακοίνωσε ο Δήμος Λοκρών.

Η ειδικότητα είναι ΥΕ Εργατών καθαριότητας (οδοκαθαριστής) και η διάρκειά της είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία της Υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ή εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, απευθύνοντάς την στην:

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας (πληροφορίες: κ. Δημητρίου Κων/νος & κ. Μοδιάτη Βασιλική τηλ. επικοινωνίας: 22330-23707 και 22330-22374 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στα δημοτικά καταστήματα και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content