Μελέτη για την κατολίσθηση στο δρόμο προς Κορώνεια

Υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Π.Ε.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΘΗΒΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» προϋπολογισμού 181.962.94 €

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, που συνδέει τον οικισμό Κορώνεια του Δήμου Λεβαδέων με την Π.Ε.Ο. Λειβαδιάς – Θήβας και σε απόσταση 3,7km από τον κόμβο, βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντικής έκτασης κατολισθητικό φαινόμενο, η δραστηριότητα του οποίου επιδεινώθηκε μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του υδρολογικού έτους 2018-2019.

Η αστοχία αφορά σε ρηγμάτωση και καθίζηση του οδοστρώματος σε μήκος οδού της τάξης των 60m. 

Συνέπεια των ανωτέρω είναι η πρόσβαση προς τον οικισμό Κορώνεια διαμέσου της Π.Ε.Ο. Λειβαδιάς – Θήβας έχει καταστεί σήμερα προβληματική, λόγω της εμφανούς επικινδυνότητας διέλευσης των οχημάτων προς τον οικισμό. Τα κατολισθητικά φαινόμενα είναι σε εξέλιξη και απαιτούν την λήψη κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης για την άρση του φαινομένου και για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Με το υπόψη έργο θα επιτευχθεί η μακροχρόνια ευστάθεια του υπόψη τμήματος της οδού, καθώς επίσης και η ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.

Στο αντικείμενο της παρούσας μελέτης περιλαμβάνονται:

  • Τοπογραφική Αποτύπωση.
  • Γεωλογική Μελέτη.
  • Στατικές Μελέτες Τεχνικών Έργων, ήτοι πασσαλότοιχου μήκους 70m περίπου και  κιβωτοειδούς οχετού εσωτερικών διαστάσεων 2.00×2.00 m. 
  • Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες:
  1. Εκτέλεση γεωτεχνικών εργασιών υπαίθρου – εργαστηριακών δοκιμών Αξιολόγηση γεωτεχνικών εργασιών 
  2. Γεωτεχνική Μελέτη Αποκατάσταση Κατολίσθησης
  • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.
  • Τεύχη Δημοπράτησης.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης της έρευνας ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

Ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τυχόν καθυστερήσεις, τους χρόνους εγκρίσεων και τυχόν απαραίτητες συναινέσεις άλλων υπηρεσιών ορίζεται σε δύο (2) μήνες. Ως εκ τούτου η συνολική προθεσμία του έργου ανέρχεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας, Φανή Παπαθωμά δήλωσε:

«Πορευόμαστε με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Βοιωτίας με προτεραιότητα στην οδική τους ασφάλεια. 

Δουλεύουμε για να κάνουμε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πιο σύγχρονη και παράλληλα περισσότερο προστατευτική για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Προχωρούμε όλοι μαζί στο αύριο που θέλουμε και αξίζει στον τόπο μας.»

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content