Λαμία: Μονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/6407/41/19-01-2023) εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του ιδιαίτερα σημαντικού για την περιοχή μας έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.: “Μονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος Ε.Ε.Λ. Λαμίας”, προϋπολογισμού 5.950.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο ενταγμένο στο επενδυτικό πρόγραμμα ολιστικής προσέγγισης και πλήρους αξιοποίησης της παραγόμενης ιλύος του Βιολογικού καθαρισμού Λαμίας και γειτονικών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων όμορων Δήμων, στοχεύει αφ’ ενός στην ορθολογικότερη από περιβαλλοντική άποψη διαχείρισή της, με σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες, σύμφωνες με την οδηγία της Ε.Ε. για τα απόβλητα και αφ’ ετέρου στην αξιοποίησή της επωφελεία των παραγωγών σημαντικών γεωργικών εκτάσεων της περιοχής μας ως εδαφοβελτιωτικό.

Η παραγόμενη ιλύς της Ε.Ε.Λ. Λαμίας έχει ήδη υψηλή λιπαντική αξία, καθώς περιέχει οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία σε μεγάλο ποσοστό που βελτιώνουν τη δομή και τη γονιμότητα των γεωργικών εδαφών με αποτέλεσμα την αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων με μειωμένο κόστος παραγωγής. Μετά την εκτέλεση του έργου, θα έχει επιτευχθεί μείωση της υγρασίας της επεξεργασμένης ιλύος από 82% που είναι σήμερα σε 20%, με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να είναι υγειονομικά καλύτερα σταθεροποιημένο, ευκολότερα διαχειρίσιμο, απαλλαγμένο από δυσάρεστες οσμές.

Με δεδομένη τη θετική ανταπόκριση των παραγωγών στην πραγματοποιούμενη γεωργική εφαρμογή της ιλύος τα τελευταία χρόνια, μετά την ολοκλήρωση του έργου ο αριθμός των ωφελούμενων παραγώγων της περιοχής μας θα αυξηθεί καθώς προβλέπεται να γίνουν εφαρμογές σε τουλάχιστον 2.500 στρέμματα ετησίως.

Με την ολοκλήρωση του εκτελούμενου έργου επαναχρησιμοποίησης για άρδευση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και την ένταξη και κατασκευή του ηλιακού ξηραντηρίου επιτυγχάνεται η πλήρης ανακύκλωση των αποβλήτων της ΕΕΛ Λαμίας με σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων, κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, δήλωσε σχετικά:

«…Η ΔΕΥΑ Λαμίας υλοποιεί απαρέγκλιτα το Επιχειρησιακό της Σχέδιο και για άλλη μια φορά αξιοποιώντας την σωρευμένη τεχνογνωσία αλλά και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, επιτυγχάνει την ένταξη ενός σημαντικού έργου για την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο της αξιοποίησης της παραγόμενης ιλύος του Βιολογικού καθαρισμού της πόλης καθώς και όμορων Δήμων, περνάει τη διαχείριση λυμάτων σε μια νέα εποχή, δίνοντας τη δυνατότητα για μια έξυπνη, βιώσιμη και αειφόρο λύση.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, ιδιαίτερα δε τα στελέχη, που επί χρόνια τώρα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων σε πανελλαδικό επίπεδο, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έργα που υπηρετούν τον άνθρωπο και σέβονται το περιβάλλον.

Είμαστε βέβαιοι ότι η υλοποίηση και ολοκλήρωση όλων των έργων που έχουμε υποβάλλει για χρηματοδότηση, θα προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, καλύπτοντας αφενός, σε υψηλό ποσοστό, τη δέσμη των απαιτούμενων απαραίτητων δράσεων για την αποτελεσματική προστασία του πολύτιμου οικοσυστήματος Σπερχειού – Μαλιακού, αναβαθμίζοντας αφετέρου, την ικανότητα διαχείρισης κι εξοικονόμησης του πόσιμου νερού της περιοχής….».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ, κ. Κουτσοβέλης Σωτήριος, δήλωσε σχετικά:

«…Από την εποχή της κατασκευής των μονάδων βιολογικού καθαρισμού υγρών λυμάτων, ένα από τα σοβαρότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ είναι η διαχείριση της λυματολάσπης που αποτελεί ιδιαίτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα, ενώ μπορεί με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους να μετατραπεί σε χρήσιμο υλικό.

Η ολοκλήρωση και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα του Δήμου Λαμιέων στην κατεύθυνση της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην ευρύτερη περιοχή και θα ολοκληρώσει την οικολογική παρέμβαση στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων…».

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr