tigkasnew

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

dimos orxomenou

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ορχομενού σας ενημερώνει σχετικά με το Επίδομα Στέγασης το οποίο είναι προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που μισθώνουν την πρώτη κατοικία τους.

 Α) Ποσό Επιδόματος Στέγασης

 • Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ το μήνα

 • Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα

 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος: προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.

 • Σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για κάθε απροστάτευτο τέκνο: προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.

Ανώτατο μηνιαίο όριο:  210 ευρώ μηνιαίως

Β) Διάρκεια χορήγησης

Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής. 

Με την πάροδο των δώδεκα μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

 Γ) Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

 • Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον διαμένουν σε κύρια μισθωμένη κατοικία και πληρούν σωρευτικά εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής.

 

 

Κριτήρια διαμονής

Ο  δικαιούχος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόκτησης του ΑΦΜ),  την άδεια παραμονής ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό για τα έτη αυτά. Η πενταετής παραμονή αποτελεί προϋπόθεση για τον αιτούντα, όχι για τα άλλα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, για τα οποία υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο έτος.

KANTE MAΣ LIKE E-sterea

 Οι αιτούντες υποβάλλουν αίτηση:

 1. είτε απευθείας ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς taxis

 2. είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στους οποίους διαμένουν

 Δ) Προϋποθέσεις και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Για τη χορήγηση του Επιδόματος απαιτείται  ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο. Το μισθωτήριο θα πρέπει: α) να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, β) να είναι σε ισχύ για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος (άρα 6 κατ’ ελάχιστον μήνες), γ) να έχει συναφθεί στο όνομα του αιτούντα.

 2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του Προγράμματος η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Δεν απαιτείται να είναι στο όνομα του αιτούντα ή στο όνομα μέλους του νοικοκυριού που συμμετέχει στην αίτηση. Ωστόσο, η σχετική υποχρέωση ενεργοποιείται από 1/1/2020.

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά περίπτωση στους Δήμους ή τα Κέντρα Κοινότητας, είναι:

 1. Για τη σύνθεση του νοικοκυριού η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κτλ)

 2. Εάν ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.

 Ε) Καταβολή του Επιδόματος Στέγασης

 • Το Επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

 • Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την 1η  ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

 Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από 01/01/2019 και καταβάλλεται στο σύνολό του ως πρώτη δόση,για τους δικαιούχους που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος και στων οποίων το όνομα υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο από την ημερομηνία αυτή.

 Στ) Εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα

Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται νοικοκυριά που:

 • Είναι ενταγμένα σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου.

 • Μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες,

 • Μισθώνουν μέρος κατοικίας,

 • Μισθώνουν ως κατοικία, ακίνητο συγγενών πρώτου εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης, εκτός κι αν η σύμβαση μίσθωσης έχει ημερομηνία πριν την 31/1/2019 και έχει υποβληθεί εμπροθέσμως.

 • Μισθώνουν κατοικία η οποία τους είχε παραχωρηθεί. σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας Μινύου 3 (Πέτρινα κτίρια) Ορχομενός τηλέφωνα 2261034970 και 2261034001.

KANTE MAΣ LIKE E-sterea

 
 
KANTE MAΣ LIKE E-sterea

ANASTASIOY

Κωνσταντίνος Μπακομήτρος

hliaslogotipo

lefkiano

estereaWebp.net gifmaker

XATZISTAMATIS NEW

TIGAS ANNA

anastasiakoukoubanernew

 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΗΒΑ

farmakio

toutouzas1

 

lempesis

koropouli2

monomaxoi2

camora

 

SERVICESMALL

KTEL THIVAS

meli

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΜΕΛΙ ΑΠΟ
ΠΕΥΚΟ-ΡΕΪΚΙ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΤΗΛ 6980093156
ΑΠΛΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ

ARGIRIS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ -  ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΑΦΙΣΣΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ARGIRIS 2

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑDIKIGOROS2 E STEREA.GR LOGO
theseis ergasias

aggelies

 

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ

FACEBOOK