tigkasnew

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

enoikiazetai
Το “Ελληνικό Κτηματολόγιο” για τις ανάγκες κτηματογράφησης του Νομού Βοιωτίας αναζητά προς ενοικίαση χώρους γραφείων στη Θήβα, όπως αυτοί περιγράφονται στη συνημμένη “Περιγραφή Μίσθωσης Ακινήτου”.

Προς τούτο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν στα τηλέφωνα : 210.8215989, 210 8211748 και 6977459120 (κ. Κώστας Ζαφείρης), email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY  ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤOY
ΓΕΝΙΚΑ
Για τις ανάγκες της κτηματογράφησης απαιτούνται:
 Εμβαδό  ………..τμ περίπου το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα πρέπει να ευρίσκεται στο ισόγειο.
Είναι επιθυμητό (και θα προτιμηθούν) χώροι που ευρίσκονται εξ ολοκλήρου σε ισόγειο.   
Η προσφορά χώρων μικρότερου ή μεγαλύτερου εμβαδού θα εξεταστεί εφόσον από τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς κριθεί ότι τα προσφερόμενα ακίνητα ικανοποιούν τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Τυχόν προσφερόμενοι ημιϋπόγειοι ή υπόγειοι χώροι (επικοινωνούντες απ’ ευθείας με τους λοιπούς προσφερόμενους χώρους) δεν θεωρούνται «ωφέλιμοι», συνεκτιμώνται όμως κατά την γενικότερη αξιολόγηση του ακινήτου.  

Ο προς μίσθωση χώρος  θα πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτος  ή  να χρήζει εργασιών η ολοκλήρωση των οποίων δεν θα ξεπερνά χρονικά τις 2 εβδομάδες από την ημερομηνία αποστολής της απόφασης μίσθωσης.

Ο προς μίσθωση χώρος  θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων της  ……………… και σε θέση εύκολα αναγνωρίσιμη και προσπελάσιμη από το ευρύ κοινό. Ειδικότερα, θα προτιμηθούν χώροι που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία, με δυνατότητα στάθμευσης.

Η στέγαση των  Γραφείων Κτηματογράφησης είναι επιθυμητό να γίνει σε σύγχρονους χώρους, που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ως καταστήματα  ή χώροι γραφείων  και να εξασφαλίζονται βασικές απαιτήσεις σωστής λειτουργίας ως ακολούθως:
Σωστή κατανομή και διάκριση των κοινόχρηστων και ιδιωτικών κυκλοφοριών του κτιρίου (είσοδος, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, διάδρομοι κλπ)
Επαρκής ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου για τη λειτουργία τους ως κατάστημα ή γραφειακός χώρος (επάρκεια παροχών ρεύματος, καλωδιώσεων, τεχνητού φωτισμού, σύστημα κλιματισμού-εξαερισμού, πυρασφάλειας κλπ).

Δεδομένου ότι η ηλικία των κτιρίων αποτελεί βασικό παράγοντα για την ποιότητα του χώρου και τη λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού, καθώς καθορίζει άμεσα το βαθμό των επεμβάσεων προσαρμογής και εκσυγχρονισμού ή συμπλήρωσης αυτού, είναι επιθυμητή η στέγαση σε νεόδμητα κτίρια ή τουλάχιστον σε κτίρια με ημερομηνία έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά το 1995. Προσφορές για ακίνητα παλαιότερης κατασκευής, θα εξεταστούν εφόσον από τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς κριθεί ότι τα προσφερόμενα ακίνητα ικανοποιούν τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σε περίπτωση επιλογής ενός τέτοιου, είναι πιθανόν να απαιτηθεί εκσυγχρονισμός των υποδομών δια παρεμβάσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρείας.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
 Τα  προσφερόμενα προς μίσθωση ακίνητα πρέπει να πληρούν:
Ως προς την στατικότητα:
     Αντοχή σε κινητά φορτία τουλάχιστον 200kg/m² (2ΚΝ/m²)

Ως προς την αντισεισμικότητα:
Είναι επιθυμητό (και θα προτιμηθούν) τα κτίρια να έχουν μελετηθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις σύγχρονων κανονισμών αντισεισμικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1983 ή νεώτερο.

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τα κτιριοδομικά στοιχεία των  ακινήτων  (τοιχοποιίες, δάπεδα, πόρτες, χώροι υγιεινής κλπ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται ποιοτικά σε ένα σύγχρονο γραφειακό χώρο και να διαθέτει υποδομές για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα, ο χώρος πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Πρέπει να είναι λειτουργικός, συνδυάζοντας κατάλληλα κύριους και βοηθητικούς χώρους. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό ο χώρος του να είναι ενιαίος και όχι κατακερματισμένος ώστε να είναι δυνατή  η ελεύθερη διαμόρφωσή του.
2. Να είναι ισόγειος, τουλάχιστον  κατά το μεγαλύτερο μέρος του, και να διασφαλίζεται η πρόσβαση ΑμεΑ ( ράμπες πρόσβασης κλπ). Η επικοινωνία του ισόγειου χώρου με προσφερόμενους χώρους που τυχόν ευρίσκονται σε άλλα επίπεδα πέραν του ισογείου (υπόγειο, μεσοπάτωμα, πατάρι, 1ος όροφος) θα πρέπει να γίνεται με απ’ ευθείας πρόσβαση από το ισόγειο, χωρίς να απαιτείται η έξοδος από τον χώρο του ισογείου.
3. Να διαθέτει ευκολία πρόσβασης μέσω ΙΧ και μέσων μαζικής μεταφοράς. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη χώρου στάθμευσης εντός ή πέριξ του κτιρίου.
4. Θα πρέπει να διαθέτει  WC και, κατά προτίμηση,  ένα  κουζινάκι
5. Ελάχιστο ελεύθερο τοπικό ( σημειακό ) ύψος 2,30μ και μέσο ελεύθερο  ύψος  χώρου τουλάχιστον 2,70μ.
6. Το ελάχιστο πλάτος κοινόχρηστων διαδρόμων θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση 1,20 μ.
7. Θα πρέπει να διαθέτει επαρκή φυσικό φωτισμό και εξαερισμό.
8. Στην οικοδομή που ευρίσκεται ο προσφερόμενος χώρος θα πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν τηλεφωνικές συνδέσεις

Επίσης τα κτίρια θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις των πρόσφατων Κανονισμών Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) και να διαθέτει προς τούτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης με ενεργειακή κλάση τουλάχιστον «Γ». Θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν το ακίνητο είναι ενεργειακής κλάσης ανώτερης της «Γ» («Β», «Α» κλπ).

Η ύπαρξη θέσεων στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης του μισθίου εντός του οικοπέδου της οικοδομής είναι επιθυμητή αλλά όχι δεσμευτική για τους προσφέροντες και θα εκτιμηθεί θετικά. Η επιφάνεια αυτή δεν προσμετράται στις συνολικές απαιτήσεις χώρου που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του ακινήτου  θα πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

- Κλιματισμός (Θέρμανση – Ψύξη) και Αερισμός
Οι χώροι θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά σύστημα θέρμανσης και επιθυμητά σύστημα κλιματισμού (ψύξη / θέρμανση), κατά προτίμηση με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας.

 

- Ισχυρά ρεύματα
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής παροχή ρεύματος για τις συνολικές ανάγκες του γραφειακού χώρου  (ενδεικτικά να υπάρχει μία (1) θέση γενικής ρευματοληψίας (πρίζας) ανά 10 τ.μ. γραφειακού χώρου περίπου). Η ηλεκτρική παροχή του χώρου είναι επιθυμητό να είναι τριφασική, άλλως, εάν είναι μονοφασική, θα πρέπει να είναι Νο 05 (γεν. ασφάλεια πίνακα χώρου 50Α). Ο φωτισμός θα πρέπει να καλύπτει τα σταθερότυπα για γραφειακούς χώρους εξασφαλίζοντας ένταση τουλάχιστον 300-400 Lux για τον γραφειακό χώρο. Θα πρέπει επίσης να υφίστανται φώτα ασφαλείας στους κοινόχρηστους χώρους (διάδρομοι, κλιμακοστάσια κλπ).

- Ασφάλεια χώρου
Η ύπαρξη μηχανισμών ασφαλείας και πυροπροστασίας (συναγερμός και πυρανίχνευση συνδεδεμένα σε κεντρικό πίνακα, σύστημα πυρόσβεσης κ.λπ.) στους προσφερόμενους χώρους θα συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση. Τυχόν ευαίσθητες εξωτερικές υάλινες επιφάνειες (υαλοστάσια, παράθυρα, γυάλινες εξώθυρες) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικά υψηλής αντοχής σε θραύση. Για την περαιτέρω διασφάλιση υπερβολικά ευαίσθητων υαλοπινάκων είναι δυνατόν να ζητηθεί η τοποθέτηση από τον εκμισθωτή κατάλληλων προστατευτικών μέσων (σιδηρά κιγκλιδώματα, ρολά, αντιβανδαλιστική μεμβράνη κ.λπ.).

4. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η προσφορά πρέπει να περιέχει :
Στοιχεία του ιδιοκτήτη
Φωτογραφίες του χώρου,
Συνοπτική περιγραφή του χώρου (διεύθυνση, εμβαδόν, έτος κατασκευής),
Το προτεινόμενο μίσθιο
Απλό φωτοαντίγραφο της θεωρημένης από την Πολεοδομία οικοδομικής άδειας του ακινήτου,
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), στην οποία δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα εκμίσθωσης,  
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), στην οποία δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι :
7.1 ) Το προσφερόμενο ακίνητο πληροί τις προδιαγραφές*, όπως καθορίζονται από τον φορέα και δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές επί αυτού
) Εφόσον επιλεγεί το προσφερόμενο ακίνητο, θα προσκομίσει:
Κατόψεις των χώρων (τόσο αυτών που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια όσο και αυτών που απεικονίζουν την παρούσα κατάσταση, εφόσον υπάρχουν διαφοροποιήσεις)
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (σύμφωνο με τις απαιτήσεις του «φορέα»)
Βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών
Αντίγραφο των τίτλων κτήσης  του ακινήτου ή  τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης και την έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου, σε περίπτωση κατόχου ακινήτου δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

*Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, τα ακίνητα των οποίων δεν πληρούν απόλυτα τις ανωτέρω επιθυμητές λειτουργικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές, μπορούν να υποβάλλουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση ότι θα προβούν στις επεμβάσεις που θα τους ζητηθούν, εντός του χρονικού διαστήματος που θα τους υποδειχθεί και πάντως όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών, ώστε το ακίνητο να καταστεί κατάλληλο.


8. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικά πρόσωπα υποβάλλονται όλα τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτών καθώς και πιστοποιητικά από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν έχει πτωχεύσει, δεν τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση. Τα ως άνω πιστοποιητικά υποβάλλονται και για τα ομόρρυθμα μέλη των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών.
Οι προσφορές που αφορούν στα ακίνητα που θα εξεταστούν από τις επιτροπές 1 και 2 (βλ. συνημμένους  Πίνακες)  θα υποβληθούν ανά ακίνητο σε κλειστό φάκελο αποκλειστικά και μόνο στην Διεύθυνση «Μεσογείων 288 Χολαργός Αθήνα ΤΚ 15562» στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου. Στον φάκελο θα αναγράφεται ο κωδικός της σύμβασης και η θέση του ακινήτου για την οποία υποβάλλονται προσφορές.
Οι προσφορές που αφορούν στα ακίνητα που θα εξεταστούν από την επιτροπή  3  (βλ. συνημμένους  Πίνακες)  θα υποβληθούν ανά ακίνητο σε κλειστό φάκελο αποκλειστικά και μόνο στην Διεύθυνση «Δαγκλή και Τσόπελα  54621 Θεσσαλονίκη» στην Γραμματεία του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης. Στον φάκελο θα αναγράφεται ο κωδικός της σύμβασης και η θέση του ακινήτου για την οποία υποβάλλονται προσφορές.
Σε κάθε φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας εκ μέρους του αναδόχου με αρμόδιο, για τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία/διευκρινήσεις

ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα  την …………................... οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
Ο …………………, κάτοικος ……….., οδός ………αρ. …, κάτοχος του με αριθμό ………. δελτίου ταυτότητας και με ΑΦΜ ……….  ο οποίος στο εξής θα ονομάζονται «εκμισθωτής»
 Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, οδός Λ. Μεσογείων αρ. 288, με ΑΦΜ 99………0 όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τ…ν ....................., ……………….., σύμφωνα με την με αριθμό ………. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού το οποίο θα καλείται «Μισθωτής», συμφώνησαν και από κοινού αποδέχθηκαν τα εξής:
… εκμισθωτ…. έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» στα πλαίσια του σκοπού του (μελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου), εν όψει των Κτηματογραφήσεων περιοχών της Ελλάδας και για την εκ του νόμου λειτουργία Γραφείων Κτηματογράφησης ανά κτηματογραφούμενη περιοχή, προχώρησε σε διαδικασία σύναψης σύμβασης μίσθωσης σύμφωνα με την με αρ. ……απόφαση του ΔΣ αυτής, αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες της κτηματογράφησης και για όσο χρόνο απαιτείται η ολοκλήρωση αυτής.
Με την με αριθμό πρωτ. ……………………… απόφαση τ…. ………………….. αποφασίστηκε η σύναψη μίσθωσης με τ.. πρώτ.. συμβαλλόμεν... Έτσι με το παρόν συμφωνητικό ... πρώτ... συμβαλλόμεν... εκμισθώνει προς το δεύτερο το παραπάνω ακίνητο σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

ΜΙΣΘΙΟ
Το μίσθιο  αποτελείται από …………………………………………….
Το μίσθιο διαθέτει το υπ’ αριθμ πρωτοκόλλου ………………………. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
Ο μισθωτής δικαιούται με δαπάνες του  να προβεί στις αναγκαίες εσωτερικές διαρρυθμίσεις του μισθίου, ώστε να εξυπηρετούν τη λειτουργικότητα των εργασιών της, χωρίς να θίξει τον φέροντα οπλισμό του κτιρίου και τους εξωτερικούς τοίχους. Η μισθώτρια μπορεί να τοποθετήσει εσωτερικά χωρίσματα είτε σταθερά ( γυψοσανίδα ) είτε κινητά, καλωδιώσεις κ.λ.π. Τα χωρίσματα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κτιστοί τοίχοι, εκτός και αν σε αυτό συναινέσουν οι εκμισθωτές.
Κάθε προσθήκη ή βελτίωση θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή και μετά τη λήξη της μίσθωσης, τα μεν σταθερά χωρίσματα θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου τα δε κινητά θα τα ξηλώσει και θα παραλάβει ο μισθωτής μη δικαιουμένος να αναζητήσει αποζημίωση για τη δαπάνη αυτή.
… εκμισθωτ…  υποχρεούται πριν την παράδοση του μισθίου να προβεί στην συντήρηση και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας  των ηλεκτρολογικών  και υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και των  συστημάτων θέρμανσης  και κλιματισμού ( εάν υπάρχει)
Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε συνήθη χρήση … εκμισθωτ…. υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων – μηχανημάτων του ακινήτου, με επιδιόρθωση ή αντικατάσταση τους, σύμφωνα με το άρθρο 9  του παρόντος

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
2.1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για …………….  και αρχίζει από  την ημερομηνία υπογραφής του πρακτικού παραλαβής  και λήγει την ………………. .
2.2. Ρητά γίνεται αποδεκτό και από τα δύο μέρη ότι η παρούσα μίσθωση συνάπτεται για το συμφωνημένο ως άνω διάστημα λόγω της συγκεκριμένης χρήσης του μισθίου ως Γραφείο Κτηματογράφησης και για τις ανάγκες της Κτηματογράφησης σύμφωνα με το ν. 2308/1995, όπως ισχύει.
2.3. Εφόσον η διαδικασία της κτηματογράφησης διαρκέσει περισσότερο από τον ως άνω συμφωνημένο χρόνο διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης, ο μισθωτής θα ασκήσει το δικαίωμα, που του παρέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα με το παρόν, της μονομερούς παράτασης αυτής για όσο χρόνο απαιτηθεί η ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας. Το δικαίωμα παράτασης ασκείται με γνωστοποίηση προς τους εκμισθωτές πριν τη λήξη της μίσθωσης.

3. ΜΙΣΘΩΜΑ
Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνείται στο ποσό των ……….(……) ευρώ.
Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του μισθίου, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου  με κατάθεση στον με αριθμό …………….. τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή της ………………. Η καταβολή αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον με το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας, αποκλειομένου κάθε άλλου είδους απόδειξης (ομολογία, όρκος, μάρτυρες κ.λ.π. ).
  Το ανωτέρω μίσθωμα θα  παραμείνει σταθερό μέχρι ……………   και στη συνέχεια αν δεν υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση θα ακολουθηθεί ετήσια αναπροσαρμογή ίση με το 75% του ετήσιου τιμαρίθμου στο εκάστοτε καταβαλλόμενο μίσθωμα  και για όσο χρονικό διάστημα ακολουθήσει η εν λόγω σύμβαση.
Η προκαλούμενη δαπάνη έχει προϋπολογισθεί από την εταιρία, έχει ληφθεί η με αρ. ΑΠ:…… Απόφαση  Έγκρισης Δέσμευσης  εκτέλεσης δαπάνης (ΑΔΑ:………………)

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση με την έναρξη της μίσθωσης,  να παραδώσει το μίσθιο προς χρήση στον μισθωτή, κατάλληλο και σύμφωνο με  τις τεθείσες προδιαγραφές, την προσφορά του εκμισθωτή  και  την  απόφαση ανάθεσης. Σε περίπτωση μη παράδοσης του μισθίου είναι δυνατή η παράταση αυτής ή η καταγγελία της μίσθωσης εκ μέρους του μισθωτή και η λύση αυτής σε βάρος του εκμισθωτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του μισθωτή. Ο εκμισθωτής υποχρεούται σε αποζημίωση του μισθωτή για τη μη ως άνω προσήκουσα παράδοση του μισθίου, ίση με το ένα δέκατο (1/10) του μηνιαίου μισθώματος της σύμβασης για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την οριστική στέγαση της Υπηρεσίας σε άλλο κατάλληλο ακίνητο, που βεβαιώνεται, και σε περίπτωση που καταστεί ληξιπρόθεσμη εισπράττεται σύμφωνα την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 4512/ 2018 κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
Για την παραλαβή του μισθίου ακινήτου από το φορέα συντάσσεται πρωτόκολλο, από  επιτροπή  Παραλαβής.  Με το πρωτόκολλο αυτό διαπιστώνεται η γενική και ειδική κατάσταση του μισθίου ακινήτου. Το πρωτόκολλο αυτό υπογράφεται και από τον εκμισθωτή του ακινήτου, ο οποίος προσκαλείται εγγράφως να παραστεί στην παράδοση και παραλαβή.
Κατά την παράδοση του μισθίου στον εκμισθωτή, μετά τη λήξη της μίσθωσης, συντάσσεται ανάλογο πρωτόκολλο από την  ανωτέρω επιτροπή στο οποίο διαπιστώνονται αν υπάρχουν φθορές ή βλάβες πέραν της συνήθους χρήσης και κοινοποιείται στο αρμόδιο όργανο και στον εκμισθωτή

5. ΧΡΗΣΗ
     Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον για τη λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης. Απαγορεύεται η ολική ή μερική υπεκμίσθωση του μισθίου. Γίνεται αποδεκτό από τον εκμισθωτή ότι κατά τις ώρες λειτουργίας του Γραφείου Κτηματογράφησης θα προσέρχονται στο μίσθιο πολίτες της περιοχής για τη διεκπεραίωση της δήλωσης των ακινήτων τους και ως εκ τούτου είναι ανεκτή η οποιαδήποτε τυχόν κίνηση και θόρυβος προκληθεί από αυτούς.
Ρητά συμφωνείται ότι η μισθώτρια δικαιούται να παραχωρήσει τη χρήση του μισθίου στους ανάδοχους των συμβάσεων κτηματογράφησης. Υπεύθυνος έναντι του εκμισθωτή παραμένει ο μισθωτής
Απαγορεύεται απολύτως η μετατροπή της χρήσεως αυτού έστω και σε άλλη λιγότερο επαχθή χρήση.
     Επιτρέπεται στον  μισθωτή, με δικές του δαπάνες, η τοποθέτηση φωτεινής ή μη επιγραφής επί της πρόσοψης του μισθίου καθώς και η τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανημάτων.

6. ΔΕΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
    Ο μισθωτής, με την επιφύλαξη του πιο πάνω όρου 5, υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου και κατά τρόπο που να μη θίγει την υγεία, εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των περίοικων και λοιπών ενοίκων, ευθυνόμενη για κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί έστω και αναγκαία.

7. ΒΑΡΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
Ο μισθωτής απαλλάσσεται από την καταβολή του  τέλους χαρτοσήμου      
Οι κάθε είδους κρατήσεις και τέλη επί του μισθώματος που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνουν τον εκμισθωτή.
Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει την αναλογία των κοινοχρήστων δαπανών της πολυκατοικίας με την οποία επιβαρύνεται το μίσθιο (κατά τον κανονισμό και την πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και τον πίνακα κατανομής δαπανών  των οποίων ο μισθωτής έλαβε γνώση ) έτσι όπως αυτά θα προσδιορίζονται από τη διαχείριση της πολυκατοικίας.
8. ΠΡΟΩΡΗ ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
1. Ο μισθωτής μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν από τη συμβατική λήξη της χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή, εφόσον:
α. Μεταστεγασθεί η στεγασμένη Υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του.
β. Παραχωρηθεί στη στεγασμένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης.
γ. Καταργηθεί η στεγασμένη Υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη Υπηρεσία.
δ. Μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης κατά τρόπο τέτοιο που το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές
της ανάγκες ή να μην απαιτείται η συνέχιση της σύμβασης μίσθωσης.
ε. Μεταβληθεί η έδρα της στεγασμένης υπηρεσίας.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του μισθωτή απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης. Η απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματα της τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες μετά την κοινοποίηση της. Από την ημερομηνία αυτή παύει κάθε υποχρέωση του μισθωτή για καταβολή μισθωμάτων.
2. Ο μισθωτής μπορεί, μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της σύμβασης, να καταγγείλει τη μίσθωση, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου 1. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως, τα δε αποτελέσματα της επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής  οφείλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της μίσθωσης
9. ΦΘΟΡΕΣ


     1. Ο εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του μισθίου, μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγαζόμενη Υπηρεσία. Σε περίπτωση άρνησης του ή μη εκτέλεσης των επισκευών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, ο μισθωτής έχει το επιλεκτικό δικαίωμα να προβεί:
α. Σε μονομερή καταγγελία της μίσθωσης, και στη συνέχεια σε μίσθωση, με διαγωνισμό ή απευθείας, άλλου ακινήτου σε βάρος του ιδιοκτήτη του μισθωμένου ακινήτου.
β. Στην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευής του ακινήτου σε βάρος του ιδιοκτήτη, παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως η δαπάνη αυτή προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση-βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του μισθωτή.
γ. Στη διακοπή καταβολής των μισθωμάτων του ακινήτου μέχρι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής.
2. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του, στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.
 10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
     Τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος αποδεικνύεται μόνον εγγράφως, αποκλειομένων των άλλων αποδεικτικών μέσων (μάρτυρες, ομολογία, όρκος, βεβαίωση κ.λ.π. ).
     Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων τ…. εκμισθωτ…., που πηγάζουν από την παρούσα μίσθωση, επί μακρού χρόνου, δεν μπορεί να ερμηνευθεί σε καμία περίπτωση ότι αποτελεί σιωπηρή παραίτηση από τα δικαιώματά του ή αποδυνάμωση αυτών, τα οποία διατηρούνται στο ακέραιο και μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε το αποφασίσουν.
    …. Εκμισθωτ….. υποχρεούνται να παραδώσει στην μισθώτρια οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για τη σύνδεση των παροχών ΔΕΗ, ύδρευσης  στο όνομα αυτής ή στο όνομα του αναδόχου στον οποίο  θα παραχωρήσει τη χρήση του μισθίου.

11. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
11.1.  Η παρούσα σύμβασης διέπεται από τους όρους της ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/34123/2123  ΚΥΑ (ΦΕΚ 2480 Β’ /27.6.2018).
11.2 Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί εγγράφως και αμέσως στον εκμισθωτή οποιαδήποτε μεταβολή στο νομικό καθεστώς του.
11.3. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει στους υποψηφίους μισθωτές να επισκέπτονται το μίσθιο κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 11π.μ μέχρι 14 μ.μ.
11.4. Για κάθε διαφορά από την παρούσα μίσθωση είτε η διαφορά προκύψει κατά τη διάρκεια της ισχύος της είτε προκύψει μετά τη λήξη ή λύση της, αρμόδια κατά τόπο ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
11.5. Οι πρόσθετοι αυτοί όροι θεωρούνται ενιαίο σύνολο με την κύρια μισθωτική σύμβαση, η παράβαση δε οποιουδήποτε απ’ αυτούς έχει τις ίδιες συνέπειες με την παράβαση των υπολοίπων όρων της σύμβασης.

Σε επιβεβαίωση των συμφωνηθέντων υπογράφεται το παρόν σε τέσσερα αντίτυπα από τα οποία θα λάβει από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος και το τέταρτο για την Οικονομική Εφορία.


ΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ                                                              Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ

 

 

ANASTASIOY

Κωνσταντίνος Μπακομήτρος

hliaslogotipo

lefkiano

estereaWebp.net gifmaker

XATZISTAMATIS NEW

TIGAS ANNA

anastasiakoukoubanernew

 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΗΒΑ

farmakio

toutouzas1

 

lempesis

koropouli2

Πνευματικά Σοκολατάκια

monomaxoi2

camora

 

SERVICESMALL

KTEL THIVAS

meli

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΜΕΛΙ ΑΠΟ
ΠΕΥΚΟ-ΡΕΪΚΙ
ΒΟΙΩΤΙΑ
ΤΗΛ 6980093156
ΑΠΛΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ

ARGIRIS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ -  ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΑΦΙΣΣΕΣ

ΔΕΙΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ARGIRIS 2

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑDIKIGOROS2 E STEREA.GR LOGO
theseis ergasias

aggelies

 

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ

FACEBOOK