• Τραγωδία στη Φωκίδα: Όταν ο 39χρονος μηχανικός μιλούσε για τα προβλήματα στα μεταλλεία

  Τραγωδία στη Φωκίδα: Όταν ο 39χρονος μηχανικός μιλούσε για τα προβλήματα στα μεταλλεία

  Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 17:52

  Published in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 • Καιρός αύριο: Φθινοπωρινές θερμοκρασίες και μποφόρ στο Αιγαίο

  Καιρός αύριο: Φθινοπωρινές θερμοκρασίες και μποφόρ στο Αιγαίο

  Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 16:12

  Published in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 • Θρήνος στη Λαμία: Πατέρας ενός παιδιού ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του στα μεταλλεία Φωκίδας

  Θρήνος στη Λαμία: Πατέρας ενός παιδιού ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του στα μεταλλεία Φωκίδας

  Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 14:50

  Published in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 • Εύβοια: Νεκρός βρέθηκε ο 45χρονος βοσκός από τα Μανίκια

  Εύβοια: Νεκρός βρέθηκε ο 45χρονος βοσκός από τα Μανίκια

  Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 14:48

  Published in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 • 44 συλλήψεις σε εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις χθες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

  44 συλλήψεις σε εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις χθες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

  Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 12:00

  Published in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Booking.com

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

fodsa

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προκειμένου όλοι οι αιρετοί Α΄ & Β΄ Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Φορείς και οι πολίτες, να έχουν μια πλήρη εικόνα για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας, μετά την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου και ιδιαίτερα τη ψήφιση του νέου ΕΣΔΑ, την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ και των Τ.Σ των Δήμων παραθέτουμε την υπάρχουσα κατάσταση και τον σχεδιασμό για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των έργων καθώς και την πηγή χρηματοδότησής τους.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία οι ΦοΔΣΑ έχουν την αρμοδιότητα της προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, θαλάσσιας μεταφοράς ΑΣΑ, επεξεργασίας, ανάκτησης και διάθεσης των στερεών αποβλήτων, οι δε Δήμοι την αρμοδιότητα της αποκομιδής και του συνόλου των δράσεων διαλογής στη πηγή. (ανάπτυξη διακριτών ρευμάτων κάδων, ανακύκλωσης, πράσινα σημεία κ.α)
 Οι Περιφερειακοί ΦοΔΣΑ έχουν επιπλέον την αρμοδιότητα της εκπόνησης και παρακολούθηση καθώς και υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) σύμφωνα με το αρ. 35 του ν.4042/2012.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3613/2007 οι Δήμοι δύναται να αναθέτουν στους ΦοΔΣΑ τη συλλογή και μεταφορά των στερεών  αποβλήτων τους. .
Με βάση το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τα έργα και οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων καθώς και ο σχεδιασμός έχουν, ανά Νομό και Δήμο, ως εξής :

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού  (21.083 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφορά στον ΧΥΤΑ γίνεται από τον Δήμο
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης και η μεταφορά των προς ανακύκλωση υλικών, πραγματοποιείται από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε προς το ΚΔΑΥ Λαμίας.
Υπάρχει επίσης σχετικό αίτημα από το Δήμο ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα o ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε να παρέχει και υποστηρικτικές  υπηρεσίες πλύσης των κάδων και αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων.
Ο σχεδιασμός προβλέπει την αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Ιστιαίας με την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων (αντίστροφη όσμωση) καθώς και μονάδας διαλογής απορριμμάτων και μονάδας κομποστοποίησης.
Πηγή χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού από την μονάδα διαλογής απορριμμάτων, την μονάδα κομποστοποίησης & τον ΧΥΤΥ Ιστιαίας.

Δήμος Λίμνης - Μαντουδίου – Αγίας Άννας  (12.045 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα  απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων γίνεται από τον Δήμο.
Η μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων προς τον ΧΥΤΑ πραγματοποιείται από το ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ από τον ΣΜΑ Μαντουδίου, ο οποίος προβλέπεται να μετεγκατασταθεί σε ιδιόκτητο χώρο.
Πηγή χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης και η μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών, πραγματοποιείται από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε στο ΚΔΑΥ Λαμίας.
Υπάρχει επίσης σχετικό αίτημα από το Δήμο ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα o ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε να παρέχει και υποστηρικτικές υπηρεσίες πλύσης των κάδων και αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Λίμνης - Μαντουδίου – Αγίας Άννας από την μονάδα διαλογής απορριμμάτων, την μονάδα κομποστοποίησης & τον ΧΥΤΥ Ιστιαίας.

Δήμος Χαλκιδέων (102.223 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφορά στον ΧΥΤΑ, πραγματοποιείται από τον Δήμο.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον Δήμο και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου.
Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή ΜΕΑ & ΧΥΤΥ με την τεχνολογία της μηχανικής διαλογής σύμμεικτων & προδιαλεγμένων απορριμμάτων, αναερόβιας – αερόβιας ζύμωσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και compost  και συνδιαχείριση των βιοστερεών. (λυματολάσπης)
Η ΜΕΑ & ο ΧΥΤΥ Χαλκίδας έχουν χαρακτηριστεί ως έργα πρώτης προτεραιότητας και ήδη έχει ενταχθεί η μελέτη ωρίμανσης αυτών των έργων (κυρίως μελέτη, ΑΕΠΟ, τεύχη δημοπράτησης) συνολικού ποσού 851.903,05 ευρώ. (ΑΔΑ : ΩΚΛΖ465ΧΙ8-ΟΛΣ)
Η μελέτη ωρίμανσης του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος και προς το τέλος του 2018 να ενταχθεί το έργο και να δημοπρατηθεί.
Πηγή χρηματοδότησης από το Τομεακό πρόγραμμα-ΕΣΠΑ . (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
Επιπλέον εντάχθηκε στο ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΩΜΒΦ465ΧΙ8-ΤΩΓ) ο κινητός εξοπλισμός του ΧΥΤΑ Χαλκίδας προϋπολογισμού 1.229.212,20 ευρώ.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων από την ΜΕΑ & τον ΧΥΤΥ Χαλκίδας.

Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων (18.800 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας.
Η αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων καθώς και η μεταφόρτωση τους προς τον ΧΥΤΑ πραγματοποιείται από τον Δήμο, μέσω 2 ΣΜΑ.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον Δήμο και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων από την ΜΕΑ & τον ΧΥΤΥ Χαλκίδας.

Δήμος Ερέτριας (13.053 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφορά στον ΧΥΤΑ  πραγματοποιείται από τον Δήμο.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον Δήμο.
Η μεταφόρτωση των σύμμεικτων απορριμμάτων προς τον ΧΥΤΑ πραγματοποιείται από το ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ μέσω 1 ΣΜΑ.
Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε παρέχει επίσης υποστηρικτικές υπηρεσίες αποκομιδής των σύμμεικτων απορριμμάτων & ογκωδών αντικειμένων.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Ερέτριας από την ΜΕΑ & τον ΧΥΤΥ Χαλκίδας.

Δήμος Κύμης – Αλιβερίου (28.437 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει το 50% των σύμμεικτων απορριμμάτων του στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας και το 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2693/111849, ΦΕΚ 1398/07/07.2015, Β.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων πραγματοποιείται από τον Δήμο και η μεταφόρτωση προς τους ΧΥΤΑ από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, μέσω 2 προσωρινών ΣΜΑ.
Με την ένταξη των έργων κατασκευής των μόνιμων 2 ΣΜΑ & 1 ΣΜΑΥ (ΑΔΑ Ψ8ΘΕ465ΧΙ8-ΚΓΓ) ξεκινά η δημοπράτηση για την κατασκευή των έργων.
Πηγή χρηματοδότησης από το Τομεακό πρόγραμμα-ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον Δήμο  και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου.
Η μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας προς το ΚΔΑΥ Σχηματαρίου θα πραγματοποιείται από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του ΣΜΑΥ.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου από την ΜΕΑ & τον ΧΥΤΥ Χαλκίδας.

Δήμος Καρύστου (12.180 κάτοικοι)

Σήμερα διαθέτει ενεργό ΧΑΔΑ, ο οποίος το αμέσως επόμενο διάστημα θα κλείσει και θα εναποθέτει το 50% των απορριμμάτων του στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας και το 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2693/111849, ΦΕΚ 1398/07/07.2015, Β.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων θα γίνεται από τον Δήμο ενώ η μεταφόρτωση θα πραγματοποιείται από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, μέσω του ΣΜΑ Καρύστου ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και θα λειτουργεί και ως ΣΜΑΥ, ενώ εκκρεμεί ο εξοπλισμός μεταφοράς των απορριμμάτων.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης θα πραγματοποιείται από τον Δήμο και η μεταφόρτωση των προς ανακύκλωση υλικών θα πραγματοποιείται από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου, μέσω του ΣΜΑΥ Καρύστου.
Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης την κατασκευή ενός επιπλέον ΣΜΑ στα Στύρα.
Πηγή χρηματοδότησης από το Τομεακό πρόγραμμα-ΕΣΠΑ. (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) & το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Καρύστου από την ΜΕΑ & τον ΧΥΤΥ Χαλκίδας.

Δήμος Σκύρου  (2.994 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφορά στον ΧΥΤΑ πραγματοποιείται από τον Δήμο.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον Δήμο και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου.
Το ΠΕΣΔΑ προβλέπει για την διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων την κατασκευή μονάδα κομποστοποίησης.

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δήμος Θηβαίων (36.477 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Θήβας.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφορά στον ΧΥΤΑ πραγματοποιείται από τον Δήμο.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον Δήμο και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου.
Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, πλύσης κάδων & σάρωση δρόμων.
Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή ΜΕΑ σε έκταση όμορη του ΧΥΤΑ Θήβας με την τεχνολογία της μηχανικής διαλογής σύμμεικτων & προδιαλεγμένων απορριμμάτων, αναερόβιας – αερόβιας ζύμωσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και compost και συνδιαχείριση των βιοστερεών. (λυματολάσπης)
Ήδη μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο κοινοπραξία, ξεκίνησε η κατασκευή της ΜΕΑ Θήβας.
Πηγή χρηματοδότησης από το Τομεακό πρόγραμμα -ΕΣΠΑ. (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) – (ΑΔΑ ΩΘ71465ΧΙ8-7ΜΧ)
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Θηβαίων από την ΜΕΑ & τον XYTY Θήβας.

Δήμος Τανάγρας  (19.432 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Θήβας.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφορά στον ΧΥΤΑ πραγματοποιείται από τον Δήμο.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης  πραγματοποιείται από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου.
Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε παρέχει επίσης υποστηρικτικές υπηρεσίες αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων και πλύσης κάδων.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Τανάγρας από την ΜΕΑ & τον XYTY Θήβας.

Δήμος Αλιάρτου- Θεσπιέων  (10.887 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Θήβας.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφορά στον ΧΥΤΑ πραγματοποιείται από τον Δήμο.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου.
Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε παρέχει επίσης υποστηρικτικές υπηρεσίες αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων & πλύσης κάδων.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων από την ΜΕΑ & τον XYTY Θήβας.
 
Δήμος Ορχομενού  (11.621 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφορά στον ΧΥΤΑ πραγματοποιείται από τον Δήμο.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού πραγματοποιείται από τον Δήμο, ενώ η μεταφόρτωση τους γίνεται από το ΦοΔΣΑ 1ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ Α.Ε) και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται από το ΧΥΤΑ Λιβαδειάς στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου.
Η αποκομιδή και μεταφορά της ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας πραγματοποιείται από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου.
Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε παρέχει επίσης στη Δημοτική Ενότητα Ακραιφνίας υπηρεσίες πλύσης κάδων.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Ορχομενού από την ΜΕΑ & τον XYTY Θήβας .

Δήμος Λεβαδέων  (31.315 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφορά στον ΧΥΤΑ πραγματοποιείται από τον Δήμο.
Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας πραγματοποιείται από  τον Δήμο, ενώ η μεταφόρτωση τους γίνεται από το ΦοΔΣΑ 1ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ Α.Ε) και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται από τον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου.
Το ΠΕΣΔΑ προβλέπει για την διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων του Δήμου την κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης.

Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Ανίκυρας  (8.188 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφορά στον ΧΥΤΑ πραγματοποιείται από τον Δήμο.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον Δήμο ενώ η μεταφόρτωση τους γίνεται από το ΦοΔΣΑ 1ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ Α.Ε) και  τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται από το ΧΥΤΑ Λιβαδειάς στο ΚΔΑΥ Σχηματαρίου.

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Δήμος Δελφών  (26.716 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει το σύνολο των σύμμεικτων απορριμμάτων του στον ΧΥΤΑ Λαμίας, μετά την άρνηση του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς να παραλάβει το 50%, όπως προβλέπει η  ΚΥΑ 54658/4266, ΦΕΚ 3242/03.12.2014, Β.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων γίνεται από τον Δήμο.
Η μεταφόρτωση των σύμμεικτων απορριμμάτων προς τον ΧΥΤΑ πραγματοποιείται από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε μέσω 1 ΣΜΑ, ο οποίος λειτουργεί και ως ΣΜΑΥ.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Λαμίας, μέσω του ΣΜΑ, ο οποίος λειτουργεί και ως ΣΜΑΥ.
Ο σχεδιασμός προέβλεπε την κατασκευή ΧΥΤΥ & μονάδα κομποστοποίησης στον Δήμο Δελφών.
Ο ΧΥΤΥ θα είναι ήδη έτοιμος ενώ κατασκευάζεται η μονάδα κομποστοποίησης.
Πηγή χρηματοδότησης από το Τομεακό πρόγραμμα-ΕΣΠΑ. (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) – (ΑΔΑ: ΩΨ05465307-14Ω)
Προβλέπεται επίσης η αναβάθμιση της μονάδας κομποστοποίησης σε ΜΕΑ με την τεχνολογία της μηχανικής διαλογής σύμμεικτων & προδιαλεγμένων απορριμμάτων.
Ήδη έχει ενταχθεί η μελέτη ωρίμανσης του έργου (κυρίως μελέτη, ΑΕΠΟ, τεύχη δημοπράτησης) συνολικού ποσού 159.110,44 ευρώ με το ΦΠΑ. (ΑΔΑ: 9ΧΘΦ465ΧΙ8-ΑΟ1).
Η μελέτη ωρίμανσης του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος και προς το τέλος του 2018 να ενταχθεί το έργο και να δημοπρατηθεί.
Πηγή χρηματοδότησης από το Τομεακό πρόγραμμα-ΕΣΠΑ. (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Δελφών από την ΜΕΑ & τον XYTY Φωκίδας.

Δήμος Δωρίδας  (13.627 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Ναυπάκτου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 54658/4266, ΦΕΚ 3242/03.12.2014, ΦΕΚ 1398/07/07.2015, Β.
Η αποκομιδή και η μεταφόρτωση των σύμμεικτων απορριμμάτων προς τον ΧΥΤΑ πραγματοποιείται από τον ίδιο τον Δήμο μέσω 1 ΣΜΑ, ενώ προβλέπεται η κατασκευή ενός επιπλέον ΣΜΑ στη θέση Γλυφάδα.
Πηγή χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.
Η ανακύκλωση πραγματοποιείται από τον ΦοΔΣΑ Ναυπάκτου και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Πάτρας.
Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στο Δήμο για την αποκομιδή και θαλάσσια μεταφοράς των σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων για τη Νήσο Τριζόνια.
Υπάρχει επίσης σχετικό αίτημα από το Δήμο ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα o ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε να παρέχει υποστηρικτικές  υπηρεσίες αποκομιδής των σύμμεικτων απορριμμάτων.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Δωρίδας από την ΜΕΑ & τον XYTY Φωκίδας.

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δήμος Καρπενησίου  (13.105 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 54658/4266, ΦΕΚ 3242/03.12.2014, Β.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων πραγματοποιείται από τον Δήμο και η μεταφόρτωση προς τον ΧΥΤΑ από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, μέσω 1 ΣΜΑ.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον Δήμο και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Λαμίας.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Καρπενησίου από την ΜΕΑ & τον XYTY Λαμίας.

Δήμος Αγράφων  (6.976 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την  ΚΥΑ 54658/4266, ΦΕΚ 3242/03.12.2014, Β.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων πραγματοποιείται από τον Δήμο και η μεταφόρτωση προς τον ΧΥΤΑ από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, μέσω του ΣΜΑ Καρπενησίου.
Δεν πραγματοποιείται αποκομιδή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Αγράφων από την ΜΕΑ & τον XYTY Λαμίας.

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δήμος Λαμιέων  (75.315 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Λαμίας.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων προς τον ΧΥΤΑ γίνεται από τον Δήμο.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον Δήμο και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Λαμίας.
Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε  παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων, ανακύκλωσης, ογκωδών αντικειμένων, πλύσης κάδων & σάρωσης δρόμων.
Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή ΜΕΑ & ΧΥΤΥ με την τεχνολογία της μηχανικής διαλογής σύμμεικτων & προδιαλεγμένων απορριμμάτων, αναερόβιας – αερόβιας ζύμωσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και compost και συνδιαχείριση των βιοστερεών. (λυματολάσπης)
Η ΜΕΑ & ο ΧΥΤΥ Λαμίας έχουν χαρακτηριστεί ως, έργα πρώτης προτεραιότητας και ήδη έχει ενταχθεί η μελέτη ωρίμανσης των έργων (κυρίως μελέτη, ΑΕΠΟ, τεύχη δημοπράτησης) συνολικού ποσού 841.857,82 ευρώ με το ΦΠΑ. (ΑΔΑ: ΨΥΓΑ465ΧΙ8-ΧΧΝ)
Η μελέτη ωρίμανσης του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος και προς το τέλος του 2018 να ενταχθεί το έργο και να δημοπρατηθεί.
Πηγή χρηματοδότησης από το Τομεακό πρόγραμμα-ΕΣΠΑ. (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
Για το μεσοδιάστημα και μέχρι της κατασκευής των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπεται η δημιουργία ΧΥΤΑ & έργων διαχείρισης στραγγισμάτων, προκειμένου να κατασκευαστούν υποδομές ασφαλούς διάθεσης των απορριμμάτων.
Πηγή χρηματοδότησης της μελέτης από ίδιους πόρους του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ & της κατασκευής των έργων από το ΠΔΕ.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων από την ΜΕΑ & τον XYTY Λαμίας.

Δήμος Μακρακώμης  (16.036 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Λαμίας.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων προς τον ΧΥΤΑ γίνεται από τον Δήμο.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον Δήμο και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Λαμίας.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Μακρακώμης από την ΜΕΑ & τον XYTY Λαμίας.

Δήμος Στυλίδας (12.750 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Λαμίας.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων προς τον ΧΥΤΑ γίνεται από τον Δήμο.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον Δήμο και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Λαμίας.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Στυλίδας από την ΜΕΑ & τον XYTY Λαμίας.

Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου  (12.090 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την  ΚΥΑ 54658/4266, ΦΕΚ 3242/03.12.2014, Β.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων προς τον ΧΥΤΑ γίνεται από τον Δήμο.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης θα πραγματοποιείται από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και τα προς ανακύκλωση υλικά θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Λαμίας, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου.
Υπάρχει επίσης σχετικό αίτημα από το Δήμο ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα o ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε να παρέχει υποστηρικτικές  υπηρεσίες πλύσης των κάδων και αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου από την ΜΕΑ  & XYTY Λαμίας.

Δήμος Λοκρών  (19.623 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Θήβας, σύμφωνα με την  ΚΥΑ 54658/4266, ΦΕΚ 3242/03.12.2014, Β.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφόρτωση τους προς τον ΧΥΤΑ, πραγματοποιείται από τον Δήμο, μέσω 2 ΣΜΑ.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον Δήμο και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Λαμίας.
Ο σχεδιασμός προβλέπει για την διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων του Δήμου την κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης.
Πηγή χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Λοκρών από την μονάδα κομποστοποίησης Λοκρών και την διάθεση του υπολείμματος στο XYTY Θήβας .

Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας  (10.922 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Λαμίας, μετά την άρνηση του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς να παραλάβει το 50%, όπως προβλέπει η  ΚΥΑ 54658/4266, ΦΕΚ 3242/03.12.2014, Β.
 Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφόρτωση τους προς τον ΧΥΤΑ, πραγματοποιείται από τον Δήμο, μέσω 3 ΣΜΑ.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης θα πραγματοποιείται από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και τα προς ανακύκλωση υλικά θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Λαμίας, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου.
Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπει την επεξεργασία των απορριμμάτων του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας από την ΜΕΑ & τον ΧΥΤΥ Λαμίας.

Δήμος Δομοκού  (11.495 κάτοικοι)

Σήμερα εναποθέτει τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού.
Η αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων προς τον ΧΥΤΑ γίνεται από τον Δήμο.
Η αποκομιδή της ανακύκλωσης πραγματοποιείται από τον Δήμο και τα προς ανακύκλωση υλικά οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Λαμίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΑ

Οι 4 ΜΕΑ έχουν χωροθετηθεί με αποκεντρωμένο τρόπο (Λαμία – Χαλκίδα – Θήβα – Φωκίδα), έτσι ώστε να καλύπτουν τους όμορους Δήμους και να μειωθεί στο ελάχιστο η μεταφορά των προς διαλογή απορριμμάτων και η εναπόθεση των υπολειμμάτων.
Έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν τόσο για τα σύμμεικτα & τα προδιαλεγμένα απορρίμματα όσο και για τα ανακυκλώσιμα.
Θα λειτουργούν δηλαδή και ως ΚΔΑΥ και θα έχουν την δυνατότητα να δέχονται τα διακριτά ρεύματα των Δήμων. (κάδοι διαφόρων ανακυκλώσιμων υλικών όπως χαρτί-χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί κ.α)
Για το σύνολο των έργων, όσων ήδη έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται καθώς και όσων έχουν σχεδιαστεί, θα υπάρχει δημόσια χρηματοδότηση και όχι ΣΔΙΤ.
Η λειτουργία των έργων σήμερα γίνεται από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, ο οποίος απασχολεί 170 άτομα προσωπικό.
Η λειτουργία των ΜΕΑ, μετά την ολοκλήρωση κατασκευής τους, επίσης θα γίνεται από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
Με την ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργίας όλων των έργων στην Περιφέρεια το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε θα ανέλθει σε 500 άτομα.
Δεκάδες επίσης θέσεις θα αναπτυχθούν σε συμπληρωματικές δράσεις, λόγω της πώλησης και διακίνησης των ανακυκλώσιμων υλικών και compost.

ΑΕΚΚ (Αδρανή Υλικά)

Αφορά τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), για τα οποία η νομοθεσία προβλέπει τη διαχείρισή τους μέσα από εγκεκριμένο σύστημα.
Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε έχει ήδη προσύμφωνο συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα και έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για αδειοδότηση χώρων επεξεργασίας ΑΕΚΚ στους ΧΥΤΑ.
Εκεί θα οδηγούνται τα αδρανή υλικά και μετά την επεξεργασία το διαβαθμισμένο υλικό (σκύρα, χαλίκι, άμμος) θα διατίθεται στους Δήμους για τη βελτίωση της οδοποιίας.

ΧΑΔΑ

Έχουν κλείσει και αποκατασταθεί το σύνολο σχεδόν των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Παραμένουν προς αποκατάσταση 3 ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων και ο ΧΑΔΑ του Δήμου Καρύστου. (αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα η πρόσκληση από το ΠΔΕ για την ένταξή και αποκατάστασή τους)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων έργων, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα διαθέτει ένα πλήρως αποκεντρωμένο & ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, το οποίο θα περιλαμβάνει συνολικά τα παρακάτω 40 έργα:
4 ΜΕΑ
1 μονάδα διαλογής
4 μονάδες κομποστοποίησης
15 ΣΜΑ
8 ΧΥΤΥ
8 σημεία συγκέντρωσης & επεξεργασίας ΑΕΚΚ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Το σύνολο των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων αρμοδιότητας του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε διαθέτει τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις καθώς και τις άδειες λειτουργίας.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τιμολογιακή πολιτική (τέλος ταφής) καθορίζεται με βάση το άρθρο 5 της ΚΥΑ 2527/23.01.2009/ΦΕΚ 83 Β και υπολογίζεται στις ποσότητες που εναποθέτει κάθε Δήμος στο ΧΥΤΑ. (ευρώ/τόνο)
Το τέλος ταφής είναι ενιαίο για όλους τους ΧΥΤΑ αρμοδιότητας του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και ανέρχεται σε 25,17 ευρώ/τόνος (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)
Οι Δήμοι οι οποίοι φιλοξενούν εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων λαμβάνουν αντισταθμιστικό όφελος 3% επί του τέλους ταφής.


ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦοΔΣΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέχρι την ψήφιση των αρ. 13-17 του Ν. 4071/2012 υπήρχαν οι παρακάτω 11 ΦοΔΣΑ, στους οποίους συμμετείχαν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας (άρθρο 30, Ν 3536/2007)

Α/Α
ΤΟΠΙΚΟΣ ΦοΔΣΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
1
ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ
- Λεβαδέων
- Ορχομενού (Δημοτική Ενότητα Ορχομενού)
- Διστόμου - Αράχωβας
ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
2
ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ
- Θηβαίων
- Τανάγρας
- Αλιάρτου – Θεσπιέων
- Ορχομενού (Δημοτική Ενότητα Ακραιφνίας)
ΧΥΤΑ Θήβας
3
Σύνδεσμος Διαχείρισης Βόρειας Εύβοιας
- Ιστιαίας – Αιδηψού
- Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας
ΧΥΤΑ Ιστιαίας
4
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμων Κεντρικής Εύβοιας (ΕΣΔΑΔΚΕ)
- Χαλκιδέων
- Διρφύων – Μεσσαπίων
- Ερέτριας
ΧΥΤΑ Χαλκίδας
5
Σύνδεσμος Διαχείρισης Νότιας Εύβοιας
- Κύμης – Αλιβερίου
- Καρύστου
Δεν διαθέτει ΧΥΤΑ
6
Δήμος Σκύρου
- Σκύρου
ΧΥΤΑ Σκύρου
7
Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Νομού Ευρυτανίας
- Καρπενησίου
- Αγράφων
Δεν διαθέτει ΧΥΤΑ
8
Δήμος Δομοκού
-Δομοκού
ΧΥΤΑ Δομοκού
9
ΦοΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ
- Λαμιέων
- Μακρακώμης
- Στυλίδας
- Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου (Δημοτική Ενότητα Μώλου)
ΧΥΤΑ Λαμίας
10
ΦοΔΣΑ Λοκρίδας ΑΕ
-Λοκρών
- Αμφίκλειας – Ελάτειας
- Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου (Δημοτικές Ενότητες Καμένων Βούρλων
Δεν διαθέτει ΧΥΤΑ
11
Σύνδεσμος Διαχείρισης Νομού Φωκίδας
-Δελφών
- Δωρίδας
Δεν διαθέτει ΧΥΤΑ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦοΔΣΑ

(Από την ψήφιση του ν.4071/2012 και μέχρι την υλοποίηση του λόγω συνεχόμενων παρατάσεων της συγχώνευσης των υφιστάμενων τοπικών ΦΟΔΣΑ στο Περιφερειακό ΦοΔΣΑ)
Ι. ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΟΙ ΦοΔΣΑ

Α/Α
ΦοΔΣΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΟΙ ΦοΔΣΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
1
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ


- ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ
- Σύνδεσμος Διαχείρισης Βόρειας Εύβοιας
- Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμων Κεντρικής Εύβοιας (ΕΣΔΑΔΚΕ)
- Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Νομού Ευρυτανίας
- ΦοΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ
- Σύνδεσμος Διαχείρισης Νομού Φωκίδας
ΧΥΤΑ
Θήβας
Ιστιαίας
Χαλκίδας
Λαμίας

ΙΙ. ΜΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΟΙ ΦοΔΣΑ

Α/Α
ΦοΔΣΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
1
ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ
Στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς εναποθέτουν απορρίμματα  οι Δήμοι
- Λεβαδέων
- Ορχομενού
- Διστόμου – Αράχωβας
2
Δήμος Δομοκού
Στον ΧΥΤΑ Δομοκού εναποθέτει απορρίμματα ο Δήμος Δομοκού
3
Δήμος Σκύρου
Στον ΧΥΤΑ Σκύρου εναποθέτει απορρίμματα ο Δήμος Σκύρου
4
Σύνδεσμος Διαχείρισης Νότιας Εύβοιας
Δεν διαθέτει ΧΥΤΑ και οι Δήμοι Κύμης – Αλιβερίου & Καρύστου εναποθέτουν τα απορρίμματα στους ΧΥΤΑ Χαλκίδας & Θήβας
5
ΦοΔΣΑ Λοκρίδας ΑΕ
Δεν διαθέτει ΧΥΤΑ και οι Δήμοι Λοκρών, Αμφίκλειας – Ελάτειας & Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου εναποθέτουν τα απορρίμματα στους ΧΥΤΑ Λαμίας & Θήβας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012 όλοι οι Τοπικοί ΦοΔΣΑ θα πρέπει να συγχωνευθούν στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, μέχρι 31/12/2017.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ

ΕΣΔΑ = Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
ΠΕΣΔΑ = Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
ΑΣΑ = Αστικά Στερεά Απόβλητα
Τ.Σ = Τοπικά Σχέδιο
ΦοΔΣΑ = Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ΚΔΑΥ = Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
ΧΥΤΑ = Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων
ΧΥΤΥ = Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
ΧΑΔΑ = Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
ΣΜΑ = Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
ΣΜΑΥ = Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών
ΑΕΚΚ = Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων
ΑΕΠΟ = Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
ΠΕΠ = Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΠΔΕ = Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Τομεακό Πρόγραμμα = Κεντρικό πρόγραμμα Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) στις δράσεις διαχείρισης απορριμμάτων
ΣΔΙΤ = Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα
Σύμμεικτα απορρίμματα = Πράσινος κάδος
Ανακυκλώσιμα υλικά = Μπλε κάδος
Οργανικά απορρίμματα = Καφέ κάδος
Πληθυσμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας : 547.390 κάτοικοι (απογραφή 2011)

Θήβα: 07/12/2017

12

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ 6947001528

Booking.com

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Θήβα

 

themoneytizer

<!-- Quantcast Choice. Consent Manager Tag v2.0 (for TCF 2.0) -->
<script type="text/javascript" async=true>
(function() {
  var host = 'www.themoneytizer.com';
  var element = document.createElement('script');
  var firstScript = document.getElementsByTagName('script')[0];
  var url = 'https://cmp.quantcast.com'
    .concat('/choice/', '6Fv0cGNfc_bw8', '/', host, '/choice.js');
  var uspTries = 0;
  var uspTriesLimit = 3;
  element.async = true;
  element.type = 'text/javascript';
  element.src = url;

  firstScript.parentNode.insertBefore(element, firstScript);

  function makeStub() {
    var TCF_LOCATOR_NAME = '__tcfapiLocator';
    var queue = [];
    var win = window;
    var cmpFrame;

    function addFrame() {
      var doc = win.document;
      var otherCMP = !!(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]);

      if (!otherCMP) {
        if (doc.body) {
          var iframe = doc.createElement('iframe');

          iframe.style.cssText = 'display:none';
          iframe.name = TCF_LOCATOR_NAME;
          doc.body.appendChild(iframe);
        } else {
          setTimeout(addFrame, 5);
        }
      }
      return !otherCMP;
    }

    function tcfAPIHandler() {
      var gdprApplies;
      var args = arguments;

      if (!args.length) {
        return queue;
      } else if (args[0] === 'setGdprApplies') {
        if (
          args.length > 3 &&
          args[2] === 2 &&
          typeof args[3] === 'boolean'
        ) {
          gdprApplies = args[3];
          if (typeof args[2] === 'function') {
            args[2]('set', true);
          }
        }
      } else if (args[0] === 'ping') {
        var retr = {
          gdprApplies: gdprApplies,
          cmpLoaded: false,
          cmpStatus: 'stub'
        };

        if (typeof args[2] === 'function') {
          args[2](retr);
        }
      } else {
        if(args[0] === 'init' && typeof args[3] === 'object') {
          args[3] = { ...args[3], tag_version: 'V2' };
        }
        queue.push(args);
      }
    }

    function postMessageEventHandler(event) {
      var msgIsString = typeof event.data === 'string';
      var json = {};

      try {
        if (msgIsString) {
          json = JSON.parse(event.data);
        } else {
          json = event.data;
        }
      } catch (ignore) {}

      var payload = json.__tcfapiCall;

      if (payload) {
        window.__tcfapi(
          payload.command,
          payload.version,
          function(retValue, success) {
            var returnMsg = {
              __tcfapiReturn: {
                returnValue: retValue,
                success: success,
                callId: payload.callId
              }
            };
            if (msgIsString) {
              returnMsg = JSON.stringify(returnMsg);
            }
            if (event && event.source && event.source.postMessage) {
              event.source.postMessage(returnMsg, '*');
            }
          },
          payload.parameter
        );
      }
    }

    while (win) {
      try {
        if (win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]) {
          cmpFrame = win;
          break;
        }
      } catch (ignore) {}

      if (win === window.top) {
        break;
      }
      win = win.parent;
    }
    if (!cmpFrame) {
      addFrame();
      win.__tcfapi = tcfAPIHandler;
      win.addEventListener('message', postMessageEventHandler, false);
    }
  };

  makeStub();

  var uspStubFunction = function() {
    var arg = arguments;
    if (typeof window.__uspapi !== uspStubFunction) {
      setTimeout(function() {
        if (typeof window.__uspapi !== 'undefined') {
          window.__uspapi.apply(window.__uspapi, arg);
        }
      }, 500);
    }
  };

  var checkIfUspIsReady = function() {
    uspTries++;
    if (window.__uspapi === uspStubFunction && uspTries < uspTriesLimit) {
      console.warn('USP is not accessible');
    } else {
      clearInterval(uspInterval);
    }
  };

  if (typeof window.__uspapi === 'undefined') {
    window.__uspapi = uspStubFunction;
    var uspInterval = setInterval(checkIfUspIsReady, 6000);
  }
})();
</script>
<!-- End Quantcast Choice. Consent Manager Tag v2.0 (for TCF 2.0) -->

ΚΤΗΜΑ ΛΥΜΠΕΡΗ

ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ

pnevmatika sokolatakia

argiris taxi

 

lefkiano

parostop

camora

 

KTEL THIVAS

 

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑDIKIGOROS2 E STEREA.GR LOGO
 

aggelies

 

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ

FACEBOOK