Booking.com

 

Δήμος Πολιτών :Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχουμε και την ΓΝΩΣΗ και την ΕΜΠΕΙΡΙΑ να τα εφαρμόσουμε

55536566 1979940528799584 8972242155141595136 n

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο για την λειτουργία του Δήμου αφού έχει σχέση όχι μόνο με την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής των Δημοτών αλλά και την ανάπτυξη ενός τόπου.

H εμπειρία που έχω αποκομίσει από την θέση μου ως Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος μας επιτρέπει να διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας για το συγκεκριμένο θέμα και να δώσουμε λύσεις που θα είναι προς όφελος των δημοτών μας.

 


Η χώρα μας έχει θεσμοθετήσει μια σειρά νόμων και διατάξεων, προκειμένου να εναρμονιστεί με το Ευρωπαϊκό δίκαιο.
Από τον Δεκέμβριο του 2015 έχει ψηφιστεί το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και από τον Δεκέμβριο του 2016 έχει ψηφιστεί το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και τα Τοπικά Σχέδια των Δήμων, τα οποία ενσωματώθηκαν στο ΠΕΣΔΑ.

KANTE MAΣ LIKE E-sterea
Οι βασικοί άξονες των παραπάνω νομικών κειμένων και οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται με χρονικό ορίζοντα το έτος 2020, είναι οι εξής :
Οι Δήμοι θα πρέπει να αναπτύξουν δράσεις διαλογής στην πηγή, προκειμένου να εκτρέψουν από την ταφή το 40% των οργανικών απορριμμάτων
Οι Δήμοι θα πρέπει να αναπτύξουν διακριτά ρεύματα ανακύκλωσης για χαρτί-χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί, προκειμένου να επιτύχουν ανακύκλωση 65% κατά βάρος του συνόλου των ανακυκλώσιμων υλικών.

ANASTASIOY
Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) θα πρέπει να σχεδιάσουν και κατασκευάσουν τις αναγκαίες υποδομές (μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, μονάδες κομποστοποίησης κ.α), προκειμένου να επεξεργάζονται τόσο τα διακριτά ρεύματα αποβλήτων των Δήμων όσο και τα εναπομείναντα σύμμεικτα απορρίμματα.

Με βάση τα παραπάνω ο Συνδυασμός μας ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ έχει περιγράψει ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων για τον Δήμο, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

KANTE MAΣ LIKE E-sterea

Πιο συγκεκριμένα

Ι. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΩΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε

Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας και νέου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
Αφορά την κατασκευή ΜΕΑ για την επεξεργασία των απορριμμάτων με την μέθοδο της αναερόβιας – αερόβιας ζύμωσης και παραγωγής compost.
Στην ΜΕΑ θα διαχωρίζονται περαιτέρω τα απορρίμματα, θα ανακτώνται τα ανακυκλώσιμα, τα οποία θα πωλούνται, ενώ από τα οργανικά απορρίμματα θα παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργώντας ένα επιπλέον έσοδο.
Η ΜΕΑ θα έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται και τα βιοστερεά (λυματολάσπη) των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων (βιολογικών) επιτυγχάνοντας με αυτή την συνέργεια μείωση δαπανών λειτουργίας των βιολογικών μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, προς όφελος των πολιτών.
Ήδη ο ΦοΔΣΑ επιμελείται της κατασκευής του έργου, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους.
Η διαχείριση των αδρανών υλικών θα γίνεται επίσης μέσω του ΦοΔΣΑ και ειδικότερα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του ΧΥΤΑ Θήβας, όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα οδηγούν τα προς επεξεργασία αδρανή υλικά. (υλικά εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων)

tigkasnew2

ΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη και καλά οργανωμένη παρέμβαση στο σύνολο του Δήμου με τους παρακάτω άξονες :
Ανάπτυξη τριών (3) διακριτών ρευμάτων στο σύνολο των Δήμου.

Αφορά 3 κάδους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, καφέ κάδος για τα οργανικά, μπλε για τα ανακυκλώσιμα και πράσινος για το υπόλειμμα.
Ανάπτυξη επιπλέον ρευμάτων για τα λοιπά ανακυκλώσιμα (χαρτί – χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί) σε στοχευμένα σημεία παραγωγής αυτών των αποβλήτων. (εμπορικά καταστήματα, μανάβικα, εστιατόρια, ταβέρνες, super market κ.α)
Δημιουργία πράσινων σημείων στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων και μικρών πράσινων σημείων (γωνιές ανακύκλωσης) στην πόλη της Θήβας.
Προμήθεια γερανοφόρων φορτηγών για την μεταφορά ογκωδών αντικειμένων (έπιπλα, στρώματα κ.α), δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης των πολιτών για την άμεση εξυπηρέτησή τους σε αυτή την κατηγορία αποβλήτων.
Προμήθεια κινητών, ρυμουλκούμενων κλαδοθρυμματιστών για τον επιτόπου θρυμματισμό των κλαδεμάτων και μεταφοράς του θρυμματισμένου υλικού, των δημόσιων χώρων. (πάρκα, πλατείες κ.α)
Δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων ατομικών κάδων 3 διακριτών ρευμάτων (καφέ, μπλε & πράσινος κάδος) σε κάθε κατοικία με στόχο την ανταποδοτική χρέωση τελών καθαριότητας, σύμφωνα με την αρχή “πληρώνω όσο πετάω” (pay as you throw).
Δημιουργία ανταποδοτικής ανακύκλωσης μέσω του θεσμού της κάρτας του Δημότη.
Δημιουργία προγραμμάτων ανακύκλωσης στο σύνολο των σχολείων του Δήμου, με την τοποθέτηση διακριτών κάδων και λειτουργία της ανταποδοτικής ανακύκλωσης.
Ανάπτυξη της οικιακής κομποστοποίησης, με διανομή οικιακών κομποστοποιητών στους Δημότες.

KANTE MAΣ LIKE E-sterea
Χωροθέτηση του συνόλου των κάδων σε σημεία με εσοχές και υπογειοποίηση κάδων εντός της πόλης.
Επέκταση και ενίσχυση του προγράμματος ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ για την ανακύκλωση των σχολικών βιβλίων.
Διαρκές πρόγραμμα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών στα θέματα διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.
Προμήθεια κινητού πράσινου σημείου για επισκέψεις σε όλα τα σχολεία και ενημέρωση των μαθητών.
Πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων εκδηλώσεων με περιβαλλοντικές δράσεις καθώς και θεματικές ημερίδες, εκθέσεις κ.α. (παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος κ.α)
Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του στόλου αποκομιδής των απορριμμάτων (αυτοκίνητα αποκομιδής διακριτών ρευμάτων, μηχανικά σάρωθρα, πλυντήρια κάδων, γερανοφόρα οχήματα κ.α)
Καθορισμός προγράμματος δρομολογίων του συνόλου των δράσεων αποκομιδής, προκειμένου να γνωρίζουν οι πολίτες τον ακριβή χρόνο.
Δημιουργία συντονιστικού κέντρου για το σύνολο των δράσεων και εξυπηρέτησης των πολιτών.

ANASTASIOY

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΣΠΑ 2014 -2020 (έχουν ήδη εκχωρηθεί 23.000.000 ευρώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δράσεις των Δήμων. (πράσινα σημεία, κάδοι και οχήματα αποκομιδής, πλυντήρια κ.α)
Πράσινο ταμείο. (αφορά χρηματοδότηση δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα)
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. (αφορά παρόμοιες δράσεις και ειδικότερα χρηματοδοτήσεις μεγάλου κόστους)
Ευρωπαϊκά προγράμματα. (αφορά κυρίως την χρηματοδότηση πιλοτικών και καινοτόμων δράσεων)
Αξιοποίηση του θεσμού leasing για τον εκσυγχρονισμό και την συντήρηση του στόλου των οχημάτων του Δήμου.
Αξιοποίηση πόρων από προγράμματα, που κατά καιρούς εκπονεί το Υπουργείο Εσωτερικών. (π.χ Φιλόδημος)

Έχουμε και την ΓΝΩΣΗ και την ΕΜΠΕΙΡΙΑ να τα εφαρμόσουμε.

KANTE MAΣ LIKE E-sterea

 
 
 

KANTE MAΣ LIKE E-sterea

Booking.com

 

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΕΔΩ

Please enable the javascript to submit this form

ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Θήβα

 
ΚΤΗΜΑ ΛΥΜΠΕΡΗ

Αγγελία εργασίας στην Περιοχή Θήβας - Εύβοιας

verykokos

ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΑΞΙΔΙΑ

Ζητείται Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποθήκης Μαρμάρων

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ

pnevmatika sokolatakia

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ- Ανασκαφές στο χτες...

sideri

Booking.com

argiris taxi

 

lefkiano

parostop

camora

 

KTEL THIVAS

 

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑDIKIGOROS2 E STEREA.GR LOGO
 

aggelies

 

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ

FACEBOOK