Booking.com

 

banner 971x375 okmikro

Πώς μπορείς να γίνεις εθελοντής πυροσβέστης

KANTE MAΣ LIKE E-sterea

pirosvestis 780x405

 
KANTE MAΣ LIKE E-sterea
Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη μπορούν να αποκτήσουν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία, και έχουν ηλικία 18-55 ετών.Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, στις εξής δύο κατηγορίες προσωπικού:α) μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες καιβ) οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΌσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν, απο 1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου, στην πλησιέστερη Επαγγελματική ή Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής στην οποία διαμένουν μόνιμα, σχετική αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:1. Αίτηση (Χορηγείται από την Υπηρεσία)2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει αυτού, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου – υποψήφιου εθελοντή. Σε περίπτωση που στοιχεία του ως άνω δελτίου έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, σε ισχύ, πολιτικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω (για τους υποψήφιους που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων).6. Επικυρωμένο έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ή εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας ΔΟΥ.7α. Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο, καρδιολόγο και ψυχίατρο Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας. Σε ειδικές περιπτώσεις (απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά που δεν διαθετουν Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή κάποια απο τις ειδικότητες, οι γνωματεύσεις μπορεί να είναι και από Ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.7β. Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών – χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων απαιτείται αμέσως μετά την απόκτηση της ιδιότητας να προσκομίσουν εκ νέου βεβαίωση από Παθολόγο καθώς και από Οφθαλμίατρο Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.8. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν.4029/2011 (Α΄ 245) κωλύματα.9. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και β) δεν έχουν την ιδιότητα του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.10. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, αυτές θα προβαίνουν αυτεπαγγέλτως σε αναζήτηση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου (για δικαστική χρήση).11. Για όσοι είναι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται επιπρόσθετα Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι:α) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία και β) ότι ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, όπως αυτή η ικανότητα πιστοποιείται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (παρ. 1 άρθρου 10 Ν.2413/1996), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β΄ Επιπέδου ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΗ Βασική εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών γίνεται υπό την ευθύνη και εποπτεία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Έχει διάρκεια 120 ώρες και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις των κατά τόπους Επαγγελματικών ή Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσίων ως παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η εκπαιδευτική περίοδος ξεκινάει κάθε χρόνο σε όλη την Ελλαδα το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και λήγει το 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Μέσα σε αυτή την περίοδο διαμοιράζονται οι 120 ώρες ύστερα από συνενόηση των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους.
Η Θεωρητική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

· Πυροσβεστική Νομοθεσία· Πυροσβεστική Τέχνη – Κανονισμός Ασκήσεων· Δασικές Πυρκαγιές· Διασώσεις, Πυροσβεστικά Οχήματα· Κανόνες Επικοινωνίας· Πρώτες Βοήθειες
Η Πρακτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα:· Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός· Αναπνευστικές συσκευές· Στολές προστασίας· Πυροσβεστικά οχήματα· Φορητές αντλίες· Εγκαταστάσεις ύδατος – Εγκαταστάσεις προσβολής· Κλίμακες, Κάλοι διάσωσης· Βοηθητικά πυροσβεστικά εργαλεία· Συσκευές κοπής· Φορητοί πυροσβεστήρες – μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα· Διασωστικά οχήματα, εργαλεία και μέσα· Ασύρματες επικοινωνίεςΜε την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση η οποία πραγματοποείται σε ένα από τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα του Φεβρουαρίου. Η αξιολόγηση της θεωρητικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται με το σύστημα της γραπτής εξέτασης μέσω ερωτηματολογίου 40 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που καλύπτει όλη τη διδαχθείσα ύλη, διάρκειας 60 λεπτών. Σε κάθε ερώτηση δίδεται στον εξεταζόμενο, η επιλογή μεταξύ τεσσάρων πιθανών επιλογών (α), (β), (γ) και (δ). Σωστή θεωρείται μία και μόνη απάντηση, ενώ επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον 25 σωστές απαντήσεις. Στην πρακτική εξέταση ο υποψήφιος αξιολογείται με κλίμακα βαθμολόγησης από 0-20 ενώ επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 10 και άνω.Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αποτύχει στη θεωρητική ή/και πρακτική εξέταση ή δεν προσέλθει, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση, και για μια μόνο φορά, στην επόμενη εκπαιδευτική περίοδο (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) προκειμένου να συμμετάσχει στην διαδικασία των εξετάσεων, χωρίς να είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της σχολής απο την αρχή.Στους επιτυχόντες στη θεωρητική και πρακτική εξέταση χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης Εθελοντή Πυροσβέστη. Ακολούθως εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών, παραλαμβάνουν το Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Πυροσβέστη και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στις Επαγγελματικές και Εθελοντικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο
 
 

 

 

camora

 

 
 

KANTE MAΣ LIKE E-sterea

 
 
 
 

KANTE MAΣ LIKE E-sterea

back To school livadeia facebook 600x500

 

Soulmia Black Friday Sale 

Men Outdoor Hiking Comfy Athletic Shoes 

Fast Hair Growth Essence Liquid Pilatory For Men And Women 20ml 

Women Soft Slip On Casual Sport Mesh Breathable Flat Shoes 

Free Search Engine Submission

Booking.com

argiris taxi

 

lempesis

lefkiano

parostop

camora

 

monomaxoi2

KTEL THIVAS

 

 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑDIKIGOROS2 E STEREA.GR LOGO
 

aggelies

 

 

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΩΝ

FACEBOOK