Γιώτα Πούλου: «Επιστολή Δ/ντη και Συλλόγου Διδασκόντων και Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων για την ανάδειξη Κτιριακών Προβλημάτων του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας (Ειδικό Σχολείο) που στεγάζεται σε κοντέινερ»

Η Βουλευτής Παναγιού (Γιώτα) Πούλου καταθέτει ως Αναφορά, κατ’ άρθρο 125 ΚτΒ, προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  την από 27/06/24 με αρ, πρωτ. 66 επιστολή του Δ/ντη και Συλλόγου Διδασκόντων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας, με την οποία επισημαίνουν και εκφράζουν την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά τους για τα σοβαρά κτιριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας που εδρεύει στο Λουτούφι του Δ. Θηβαίων φιλοξενώντας μαθητές ΑμεΑ. το οποίο στεγάζεται σε κοντέινερ.

Ειδικότερα, οι διδάσκοντες και οι γονείς και κηδεμόνες, υπογραμμίζουν την έλλειψη υποδομών για άτομα με αναπηρία, την ανεπάρκεια χώρου, την ακαταλληλότητα και την επικινδυνότητα του αύλειου χώρου, την έλλειψη χώρων υγιεινής, την έλλειψη θερμομόνωσης και κλιματισμού, καθώς και τα προβλήματα λόγω υγρασίας και μούχλας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σχολική κοινότητα του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας ζητά τη δημιουργία νέου σχολικού κτιρίου, ή τη μετεγκατάσταση σε άλλα κτίρια του Δ. Θηβαίων που πληρούν τις προδιαγραφές και θα προσφέρουν στα παιδιά ένα περιβάλλον μάθησης κατάλληλο και ασφαλές.

Αντίγραφο της Ανακοίνωσης επισυνάπτεται στο παρόν.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας, καθώς και για τη σχετική ενημέρωσή μας.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2024

Η Καταθέτουσα Βουλευτής

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 «Ανάδειξη Κτιριακών Προβλημάτων του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας (Ειδικό Σχολείο) που  στεγάζεται σε Κοντέινερ» 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή και να  εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια μας για τα σοβαρά κτιριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει το  Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας που εδρεύει στο Λουτούφι του Δ. Θηβαίων φιλοξενώντας μαθητές ΑμεΑ και  το οποίο στεγάζεται σε κοντέινερ. Ως γονείς, εκπαιδευτικοί και μέλη της σχολικής κοινότητας,  ανησυχούμε βαθύτατα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών και μαθητών μας.

Πιο συγκεκριμένα τα κυριότερα προβλήματα αφορούν:

Έλλειψη Υποδομών για Άτομα με Αναπηρία: Το σχολείο δεν διαθέτει τις απαραίτητες  υποδομές για να εξυπηρετήσει μαθητές με αναπηρία, καθιστώντας την πρόσβαση σε αυτούς  ιδιαίτερα δύσκολη και περιορισμένη. Τα κοντέινερς, που χρησιμοποιούνται ως σχολικές  αίθουσες, δεν πληρούν ούτε στο ελάχιστο τα απαιτούμενα πρότυπα για την ασφάλεια και την  άνεση των παιδιών. Η έλλειψη κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο  την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών, αλλά επίσης υποβαθμίζει την ποιότητα της  εκπαίδευσής τους. Το κεντρικό κτίριο κατασκευής 70 περίπου ετών παρουσιάζει αρκετά  ρήγματα με επακόλουθο να επηρεάζεται η στατικότητα του κτιρίου.

Ανεπαρκής Χώρος: Οι αίθουσες που στεγάζονται στα κοντέινερ είναι πολύ μικρές και  δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα την υπερσυγκέντρωση μαθητών σε περιορισμένο χώρο, κάτι που δυσχεραίνει την  εκπαιδευτική διαδικασία και αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Επιπλέον, καθώς οι μαθητές μας  αυξάνονται, οι υπάρχουσες αίθουσες δεν θα επαρκούν σε λίγο για να στεγάσουν τα τμήματα που  δημιουργούνται. Το πρόβλημα αυτό όμως αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς στον  υπάρχοντα χώρο που στεγάζεται το σχολείο μας δεν υπάρχει πλεονάζων χώρος για τοποθέτηση  έστω νέων αιθουσών τύπου κοντέινερς.

Αύλειος Χώρος: Είναι ακατάλληλος και επικίνδυνος καθώς δεν υπάρχει πουθενά  προστατευτικό δάπεδο για παιδιά ΑμεΑ που είναι επιρρεπή σε πτώσεις. Επίσης, υπάρχουν  διαζώματα με ψηλά σκαλιά που είναι δύσκολο να ανέβουν οι μαθητές και ταυτόχρονα επικίνδυνο  να έχουν κάποια πτώση από αυτά. Παράλληλα υπάρχουν αρκετά σημεία με γωνίες και σπασμένα  σκαλοπάτια και πλακάκια που αυξάνουν την ακαταλληλότητα του χώρου. Ο χώρος περιμετρικά  των λυόμενων αιθουσών κρίνεται ακατάλληλος καθώς το πλακάκι που καλύπτεται δεν είναι  αντιολισθητικό με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχής κίνδυνος πτώσεων σε βροχερές ημέρες τόσο  σε αυτόν όσο και στις ράμπες πρόσβασης στο προαύλιο που υπάρχουν κατά μήκος του.

Έλλειψη Χώρων Υγιεινής: Οι διαθέσιμοι χώροι υγιεινής είναι ανεπαρκείς και δεν  πληρούν τις βασικές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το  Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας παρόλο που είναι ειδικό σχολείο δεν διαθέτει καθόλου τουαλέτα για ΑμεΑ. Αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου και στην  υγιεινή των μαθητών.

Έλλειψη Θερμομόνωσης και Κλιματισμού: Τα κοντέινερ δεν παρέχουν επαρκή  θερμομόνωση, με αποτέλεσμα το εσωτερικό να γίνεται αφόρητα ζεστό κατά τους καλοκαιρινούς  μήνες και εξαιρετικά κρύο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άσκοπη  σπατάλη χρημάτων σε πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα κλπ. Η έλλειψη κατάλληλου κλιματισμού  επιδεινώνει την κατάσταση, καθιστώντας το περιβάλλον μάθησης ακατάλληλο και ανθυγιεινό.

Υγρασία και Μούχλα: Η δομή των κοντέινερ δημιουργεί συνθήκες υγρασίας, που έχουν  οδηγήσει σε εμφάνιση μούχλας σε διάφορα σημεία. Αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την  υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ειδικά για όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα  ή αλλεργίες.

Ως σχολική κοινότητα, ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την επίλυση αυτών των  προβλημάτων με τη δημιουργία νέου κτιρίου που θα στεγάζει το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας ή τη  μετεγκατάσταση τους σε υπάρχοντα κτίρια του Δ. Θηβαίων με όλες τις προδιαγραφές που ορίζει  η κείμενη νομοθεσία για μαθητές με αναπηρία.

Πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας αξίζουν ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον μάθησης, το  οποίο θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να προοδεύσουν. Μπορεί να  είμαστε «όλοι διαφορετικοί» αλλά είμαστε «όλοι ίσοι»;;

Παρακαλούμε για μια συνάντηση μαζί σας, ώστε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και να  βρούμε από κοινού βιώσιμες λύσεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας και την άμεση ανταπόκρισή  σας.

Με εκτίμηση,

Ο Δ/ντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων  του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήβας

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content