Εξουσιοδότηση γνησίου υπογραφής σε Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου Θηβαίων

Εξουσιοδοτεί τους κάτωθι Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Θηβαίων να θεωρούν
το γνήσιο της υπογραφής στα διοικητικά όρια της Κοινότητάς τους:

1.Τον κ. Κοκοντίνη Δημήτριο για την Κοινότητα Αμπελοχωρίου
2.Τον κ. Μπούγια Κωνσταντίνο για την Κοινότητα Δομβραίνας
3.Την κ. Κατσέλη Δέσποινα για την Κοινότητα Ελεώνα
4.Τον κ. Σύρο Λουκά για την Κοινότητα Ελλοπίας
5.Τον κ. Καραμπογιά Χαράλαμπο για την Κοινότητα Θίσβης
6.Τον κ. Κυβέρη Κωνσταντίνο για την Κοινότητα Καπαρελλίου
7.Τον κ. Τσαραμπάρη Χαράλαμπο για την Κοινότητα Λεύκτρων
8. Τον κ. Νίκα Δημήτριο για την Κοινότητα Λουτουφίου
9. Τον κ. Νίκα Αθανάσιο για την Κοινότητα Μελισσοχωρίου
10.Τον κ. Πέτρου Δημήτριο για την Κοινότητα Μουρικίου
11. Τον κ. Κοροπούλη Δημήτριο για την Κοινότητα Νεοχωρακίου
12. Τον κ. Κεφαλά Ευστάθιο για την Κοινότητα Ξηρονομής
13. Τον κ. Μπέκα Αλέξανδρο για την Κοινότητα Πλαταιών
14. Τον κ. Βάθη Δημήτριο για την Κοινότητα Υπάτου
15. Τον κ. Δέδε Σεραφείμ για την Κοινότητα Χωστίων
16. Τον κ. Ευθυμίου Αθανάσιο για την Κοινότητα Βαγίων

 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω Πρόεδροι των Κοινοτήτων θα θεωρούν το γνήσιο της
υπογραφής, κατ΄οίκον, σε πολίτες οι οποίοι διαμένουν στα διοικητικά όρια της Κοινότητάς
τους και για λόγους υγείας αδυνατούν να μετακινηθούν.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία
εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην
Διαύγεια και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Θηβαίων και των
Δημοτικών Ενοτήτων.

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content
Click to Hide Advanced Floating Content