Εργασία :Προσλήψεις στην ΕΡΤ

Θέσεις εργασίας για δημοσιογράφους, μοντερ και μουσικούς ή παραγωγούς προσφέρει η ΕΡΤ3.

Νέες θέσεις εργασίας για δημοσιογράφους στην ΕΡΤ3, στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία.

Παράλληλα η δημόσια τηλεόραση αναζητάει προσωπικό για την στελέχωση στις θέσεις μοντερ και μουσικού ή παραγωγού.

Συγκεκριμένα:

Ο Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ3 απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα:

  • Για το έργο της μουσικής επιμέλειας των ραδιοφωνικών προγραμμάτων των σταθμών της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 (95.8FM και 102FM), της υποστήριξης της ροής προγράμματος των σταθμών (δημιουργία play list), καθώς και της προβολής τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει μία σύμβαση έργου σε έναν Μουσικό ή Παραγωγό.
  • Για το έργο της παραγωγής βίντεο για τα δελτία ειδήσεων, τις εσωτερικές παραγωγές, τις αθλητικές εκπομπές και τα εν γένει προγράμματα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, καθώς και του τεχνικού ελέγχου του εισερχόμενου περιεχομένου όλων των τηλεοπτικών ζωνών της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει μία σύμβαση έργου σε έναν μοντέρ.
  • Για το έργο της παραγωγής, επεξεργασίας και υποστήριξης πολυμεσικού περιεχομένου για την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ (ERTflix) με περιεχόμενο της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει μία σύμβαση έργου σε έναν μοντέρ.

Η διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων έργου ορίζεται από την υπογραφή τους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δικαίωμα παράτασης. Το έργο θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ3, στη Θεσσαλονίκη.

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για τις προαναφερθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου για το 2023, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 9.600 ευρώ, πλέον τυχόν αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και πλέον ΦΠΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε., συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 24:00.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Προσλήψεις δημοσιογράφων

  • Για το έργο του ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, για τις ανάγκες του Τμήματος Περιφερειακής Ενημέρωσης και Ρεπορτάζ, καθώς και του ΕΡΤ news (πρωινή ενημερωτική ζώνη Σαββατοκύριακου), η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει μία σύμβαση έργου σε έναν Δημοσιογράφο – Ρεπόρτερ.
  • Για το έργο του ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, για τις ανάγκες του Τμήματος Περιφερειακής Ενημέρωσης και Ρεπορτάζ, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson, να αναθέσει μία σύμβαση έργου σε έναν Δημοσιογράφο – Ρεπόρτερ.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου, αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης. Το έργο θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ3 της ΕΡΤ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Δύναται μέρος του έργου να εκτελείται και εκτός των εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης.

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για τις προαναφερθείσες δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου για το 2023, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 7.500 ευρώ, πλέον τυχόν αναλογούσας εργοδοτικής εισφοράς και πλέον ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν, τα ακόλουθα προσόντα:

Οποιοσδήποτε τίτλος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Εργασιακή εμπειρία Πολυετής (τουλάχιστον πενταετής) εμπειρία στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία
Ιδιότητα μέλους ΕΣΗΕΜΘ ή άλλης αναγνωρισμένης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) Ένωσης.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν υποψήφιοι που πληρούν σωρευτικά τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται ανωτέρω. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η θέση με υποψήφιο που διαθέτει την ελάχιστη εμπειρία, όπως περιγράφεται ανωτέρω, η εταιρεία θα εξετάσει και αιτήσεις υποψηφίων με λιγότερη εμπειρία από την αναφερόμενη για την κάλυψη της προκηρυσσόμενης θέσης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε., συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 24:00.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content