Έρχονται τα νέα ψηφιακά εργαλεία της ΔΥΠΑ: Τι αλλάζει για τους ανέργους ΟΑΕΔ

Έρχονται τα e-ΚPA και η νέα πλατφόρμα skills.gov.gr: Πώς αλλάζουν τα νέα ψηφιακά εργαλεία που ενεργοποιεί η ΔΥΠΑ την καθημερινότητα των ανέργων

Η πλατφόρμα skills.gov.gr διασφαλίζει στον άνεργο τις δεξιότητες τους ενώ το e-KPA τον απαλλάσσει από τις επισκέψεις στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης.

Αναλυτικότερα τα νέα ψηφιακά εργαλεία της ΔΥΠΑ περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών εργαλείων: Στο πλαίσιο του ΤΑΑ έχουν προβλεφθεί νέα καινοτόμα εργαλεία και πλατφόρμες όπως το Matching Tool, το skills.gov.gr, το νέο ΟΠΣ3 ΔΥΠΑ, το VET OPS, καθώς και άλλα που έχουν στόχο την αλλαγή της εικόνας της ΔΥΠΑ και την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων
  • Υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων: Η ΔΥΠΑ έχει ενσωματώσει ήδη νέα ψηφιακά εργαλεία και ρηξικέλευθες πλατφόρμες επικοινωνίας όπως το MyΔΥΠΑapp, το MyΔΥΠΑlive (καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο – PES Network), το Chatbot, το Support.gov.gr, μέσα από τη λειτουργία του ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο- θέσεων (1555). Σύντομα θα υλοποιηθούν και νεότερα έργα, όπως ο Ψηφιακός Σύμβουλος και το e-KPA, πιλοτικά σε Αθήνα
    και Θεσσαλονίκη. Σημαντική στο πλαίσιο αυτό είναι και η αναβάθμιση της κεντρικής ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ και η δημιουργία νέας ιστοσελίδας πλήρως συμμορφω- μένης στο πρότυπο WCAG 2.1 AAA για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία. Τέλος, προβλέπεται η υιοθέτηση σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνικών μέσα από προηγμένα συστήματα επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR/VR)
  • Στρατηγική στροφή στην καινοτομία: Η ΔΥΠΑ επενδύει και στην καινοτομία μέσα από Διαγωνισμούς Καινοτομίας (Be a Part of Hack, Δεκέμβριος 2021), την ενεργή συμ- μετοχή σε δίκτυα καινοτομίας (ΟΟΣΑ και ΥΠΕΣ) με συγκεκριμένες προτάσεις καινοτομίας, τη μεμονωμένη συμμετοχή υπαλλήλων της ΔΥΠΑ σε διαγωνισμούς καινοτομίας, καθώς και με σχετικές βραβεύσεις και κυρίως με τη δημιουργία μιας ειδικής ομάδας έργου με αντικείμενο τη διαχείριση της καινοτομίας μέσα στη ΔΥΠΑ.

Skills.gov.gr

Πρακτικά, ο Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων θα επιτρέπει σε άνεργους και εργαζομένους να δημιουργήσουν με ένα «κλικ», ένα «ψηφιακό αρχείο» με το σύνολο των δεξιοτήτων τους, το οποίο θα περιέχει ενδεικτικά τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση του κατόχου του, κάθε μορφής εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού, το σύνολο της επιδοτούμενης κατάρτισης που έχει λάβει και τα ποσά της επιδότησης που αντιστοιχούν σε αυτή, ενώ θα περιλαμβάνει και τα διαθέσιμα δικαιώματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του κατόχου του λογαριασμού.
Συγκεκριμένα, μέσα από τον Ατομικό Λογαριασμό Δεξιοτήτων θα καταγράφονται οι υφιστάμενες δεξιότητες, αλλά και εκείνες που αποκτά ο πολίτης από τα προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στα οποία συμμετέχει.

Παράλληλα, μέσα από την πλατφόρμα θα ορίζεται και θα παρέχεται ο προϋπολογισμός που θα μπορούν να δαπανούν για κατάρτιση, άνεργοι και εργαζόμενοι, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητάς τους.

Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αποδεικνύουν τις δεξιότητες που κατέχουν βάσει βιογραφικού, πρότερης επαγγελματικής εμπειρίας, συμμετοχής σε κατάρτιση κ.ά. και στο κράτος να καταρτίζει στοχευμένα και αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό του στις δεξιότητες που έχει πραγματικά ανάγκη η αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι ΑΛΔΕ, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος, είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ και απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Πώς θα γίνεται η διανομή των 1.500 ευρώ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ανώτατο ποσό των 1.500 ευρώ αναλύεται σε:

  • 1.100 ευρώ που είναι το σταθερό ποσό το οποίο παρέχεται σε όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως κοινωνικών κριτηρίων.
  • έως 400 ευρώ που είναι το μεταβλητό ποσό το οποίο θα χορηγείται με βάση κοινωνικά κριτήρια (φύλο, ηλικία, ειδικές ομάδες) και αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης που έχουν καθοριστεί με την ΚΥΑ 69943 (ΦΕΚ 3943 Β’, 25-7-2022) των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας. Με τον τρόπο αυτό πριμοδοτούνται ως προς τα δικαιώματα δεξιοτήτων οι γυναίκες, οι νέοι 18-29 ετών και οι ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια εισόδου στην αγορά εργασίας (π.χ. άτομα με αναπηρία).

Σημειώνεται πως κατά την πρώτη φάση εφαρμογής των ΑΛΔΕ:

1. Ο δικαιούχος οφείλει να εξαργυρώσει τις χρηματικές / πιστωτικές του μονάδες αποκλειστικά σε υπηρεσίες συμβουλευτικής ή/και κατάρτισης ή/και πιστοποίησης από παρόχους που ανήκουν στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) εντός 6 μηνών από την πίστωση του Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων του.

2. Η συμμετοχή ισχύει μέχρι να εξαντληθούν τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στον καταρτιζόμενο, σύμφωνα με τον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων του.

3. Ο καταρτιζόμενος μπορεί να καταρτισθεί στο ίδιο αντικείμενο περισσότερες από μία φορές μόνο εάν, μεταξύ της μιας και της άλλης κατάρτισης στο αντικείμενο αυτό, μεσολαβήσουν δύο έτη.
Είναι σε εξέλιξη από τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ η προετοιμασία για την υλοποίηση της ειδικής ψηφιακής πύλης skills.gov.gr, μέσω της οποίας θα αποκτούν οι ενδιαφερόμενοι πρόσβαση στον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων.
Η διαχείρισή του, θα γίνεται μέσα από ειδική πλατφόρμα στην οποία θα διαθέτουν διαπιστευμένη πρόσβαση οι καταρτιζόμενοι, οι εργοδότες τους στην περίπτωση της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, για λόγους αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

DNEWS

Clickable image
Clickable image
e-sterea-white

Η ενημέρωση στη Στερεά Ελλάδα

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr