Επιδότηση έως 60% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του ΕΣΠΑ την ερχόμενη Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023.

Η Δέσμη Δράσεων προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50% ενώ σε ορισμένες περιοχές της χώρας φθάνει και το 60%.

Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο σε τρεις Δράσεις. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία περιφέρειας.

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.

Αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται μεταξύ 18.000 και 30.000 ευρώ με μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης τους εννέα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.

Αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία. Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός είναι από 50.000 έως 650.000 ευρώ με μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης τους δεκαπέντε μήνες.

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ.

Αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 200.001 έως και 1.200.000 ευρώ με μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης τους 18 μήνες.

© 2023 – E-Sterea.gr

e-sterea.gr
Click to Hide Advanced Floating Content